Αφιέρωμα στις 17 semifinalist ομάδες του MITEF Greece Startup Competition 2019, Μέρος 3ο

0

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Startupper.gr σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum Greeceσας παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στις 17 semifinalist ομάδες του MITEF Greece Startup Competition 2019 που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούλιο.

Να σημειώσουμε ότι υπήρξαν μερικές αποχωρήσεις από τον διαγωνισμό μια και δεν εκπλήρωσαν τα κριτήρια συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Μπορείτε να βρείτε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας εδώ.
Μπορείτε να βρείτε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας εδώ.

Στο τρίτος μέρος του αφιερώματος παρουσιάζουμε τις τρεις από τις έξι ομάδες του Energy Track στις οποίες τέθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις.

Parity Platform

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
O ιδρυτής της εταιρίας εργάστηκε για μια επενδυτική εταιρία στον τομέα των Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Εκεί συνειδητοποίησε ότι μόνο μεγάλα funds είχαν πρόσβαση σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ. Τότε στήθηκε η ομάδα του Parity και ξεκίνησε να αναπτύσσει μια πλατφόρμα που συνδέει μικρότερους επενδυτές με έργα πράσινης ενέργειας. Με την βοήθεια της πλατφόρμας, κάθε ιδιώτης μπορεί να υποστηρίξει έργα ΑΠΕ και να συνδυάσει οικονομικό όφελος με θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Σε κάθε συμφωνία χρηματοδότησης για έργα ΑΠΕ εμπλέκονται πολλά διαφορετικά μέρη και απαιτείται ενδελεχής τεχνικός και νομικός έλεγχος σε κάθε στάδιο.
Τα παραπάνω είναι και η αιτία που οι επενδυτές σε αυτά τα έργα είναι συνήθως μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές. Οι συγκεκριμένοι επενδυτές επενδύουν μεγάλα ποσά και λαμβάνουν σημαντικό μερίδιο στο έργο και μπορούν να υποστηρίξουν και τον ενδελεχή έλεγχο που απαιτείται.

Τι συμβαίνει όμως όταν ιδιώτες επενδυτές θέλουν να επενδύσουν σε έργα πράσινης ενέργειας; Τις περισσότερες φορές η πόρτα είναι κλειστή για αυτούς. Δεν συμφέρει τον μικροεπενδυτή ούτε την ενεργειακή εταιρία να τρέξει μια πολύπλοκη και ακριβή διαδικασία για ένα μικρό ποσό χρηματοδότησης.

Η ομάδα του Parity επιδιώκει να μειώσει την πολυπλοκότητα και το κόστος που συνοδεύει κάθε μια επένδυση από μικρούς επενδυτές. Η πλατφόρμα δουλεύει ως εξής: Η ενεργειακή εταιρία καταθέτει στην πλατφόρμα τα τεχνοοικονομικά και νομικά στοιχεία ενός έργου για το οποίο αναζητά χρηματοδότηση. Στην συνέχεια, η πλατφόρμα ,με την βοήθεια εξωτερικών συμβούλων, διενεργεί τεχνικό και νομικό έλεγχο στο έργο. Αν το έργο εγκριθεί, αναρτάται στην διαδικτυακή πλατφόρμα.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να δουν τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του έργου και να επενδύσουν σε αυτό. Η υπογραφή των εγγραφών και η πληρωμές γίνονται ηλεκτρονικά. Ο επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί τα έσοδα που παράγει το έργο και την αξία του μεριδίου του, μέσω της πλατφόρμας.
Στο τέλος κάθε έτους ο επενδυτής λαμβάνει στο λογαριασμό του το μερίδιο των κερδών που του αντιστοιχεί.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Η ομάδα έχει ολοκληρώσει το demo της πλατφόρμα το οποίο είναι διαθέσιμο στο parityplatform.com μαζί με ενδεικτικά έργα πράσινης ενέργειας.  Έχουμε λάβει χρηματοδότηση από Climate-KIC του European Institute of Technology και από το People’s Trust για να φτάσουμε στο επίσημο launch της πλατφόρμας μέσα στο 2019.
Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα befinnovative της Εθνικής Τράπεζας, που έχει στόχο να αναδείξει καινοτόμες τεχνολογικές ιδέες στο χώρο των χρηματοοικονομικών.
Εξαρχής στόχος μας είναι η συνεργασία με παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και να προσφέρουμε την πλατφόρμας μέσω αυτών στο επενδυτικό κοινό.  Το επόμενο βήμα για την ομάδα είναι η πρώτη συνεργασία με εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και η χρηματοδότηση των πρώτων έργων.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε από αυτόν;
Το σημαντικότερο στοιχείο του διαγωνισμού του MITEF είναι η ποιότητα των workshop και η εμπειρία των εισηγητών. Είναι μια μοναδική ευκαιρία να έρθει κανείς σε επαφή με την πρακτική προσέγγιση στην επιχειρηματικότητα που καλλιεργείται στην Αμερική. Ταυτόχρονα επειδή είμαστε στο track  Energy & Mobility του διαγωνισμού λάβαμε mentorship από στελέχη από την ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες.  Είναι ίσως ο μοναδικός διαγωνισμούς στην Ελλάδα όπου μπορούμε να λάβουμε συμβουλές απόλυτα στοχευμένες στο αντικείμενο της εταιρίας μας.

Bunkering At Sea (BAS)

Δεξιά: Δημήτρης Σπυρόπουλος, μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού ε.α., Αριστερά: Νίκος Γαβαλάς, πλοίαρχος του Εμπορικού Ναυτικού.

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
H BAS δραστηριοποιείται στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας και ειδικότερα στο χώρο αγοραπωλησίας Ναυτιλιακών Καυσίμων & Λιπαντικών.
Τα καύσιμα (Bunkers) αποτελούν ίσως το σημαντικότερο συστατικό, από πλευράς κόστους, της λειτουργίας ενός Εμπορικού Πλοίου καθόσον αντιπροσωπεύουν το 60-70% του ημερήσιου κόστους λειτουργίας (Running Cost)  αυτού.
Συνεπώς, τα εμπλεκόμενα μέρη στο «Χώρο» δεικνύουν αυξημένο ενδιαφέρον και ειδικότερα :

Α.  Τα επενδυτικά σχήματα ( Financial/ Strategic Investors)  πάσης φύσεων που χρηματοδοτούν αγορές πλοίων ενδιαφέρονται , οι συνεργαζόμενες εταιρίες, να διεκπεραιώνουν αγοραπωλησίες καυσίμων στο βέλτιστο κόστος, με διαφάνεια.

Β.   Τα χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα επιθυμούν, οι δανειζόμενες εταιρείες τους, να :

  1. Αποκτούν ναυτιλιακά καύσιμα στη βέλτιστη τιμή, με διαφάνεια , στη σωστή ποιότητα.
  2. Αναζητούν νέες μορφές επένδυσης, αξιόπιστες , αποδοτικές χαμηλού ρίσκου.
  3. Αναζητούν λύσεις που θα βοηθήσουν προβληματικές εταιρείες να αναδιαρθρώσουν/βελτιώσουν τις διαδικασίες τους και να απ-εμπλακούν από το τυχόν καθεστώς επιτήρησης ( Chapter 11 , Άρθρο 99).

Γ.     Οι πωλητές κάθε είδους ( Φυσικοί Προμηθευτές , Traders , Brokers ) επιθυμούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους , να μειώσουν το διαχειριστικό κόστος τους , να βελτιώσουν τις χρηματορροές  τους ( Cash Flow) εντός ενός περιβάλλοντος χαμηλού ρίσκου

Δ.      Οι χρονοναυλωτές ( Time Charterers) & Πλοιοκτήτες ( Ship Owners) πάσης φύσεως επιθυμούν τη μείωση του κόστους κτήσης καυσίμων , τη βελτίωση των χρηματορροών τους ( cash flow) & τη βελτίωση της ποιότητας του παραλαμβάνοντος καυσίμου , εντός ενός χαμηλού ρίσκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η πολυετής επαγγελματικής εμπειρίας μας οδήγησε να ιδρύσουμε τη Bunkering at Sea (BAS) Ltd η οποία διαχειρίζεται την ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης καυσίμου. Η εν λόγω εφαρμογή , λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής (mediator) συνδέει πάσης φύσεως αγοραστές με πάσης φύσεως πωλητές καθώς και τρίτα μέλη (Τράπεζες , Επενδυτές) με σκοπό τη σύναψη αμοιβαίως επικερδών συμφωνιών αγοραπωλησίας καυσίμων παγκοσμίως.

Η BAS λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της αγοράς καυσίμων εξαλείφει τα διαπιστωμένα κενά & καλύπτει τις ανάγκες όλων των εμπλεκομένων μερών.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα

Α. Προβλήματα/Νέες Ιδέες που επιλύονται για τους επενδυτές
(Financial –Strategic Investors):
1. Βελτιστοποίηση επενδυμένων κεφαλαίων που αφορούν τη προμήθεια καυσίμων- μείωση τελικού κόστους.
2. Αυξανόμενες δυνατότητες ελέγχου
3. Μείωση διαχειριστικού κόστους
4. Νέες επενδυτικές δυνατότητες– Αύξηση Return on Investment ( ROI) μέσω της Bunker Factoring

Β. Προβλήματα/Νέες Ιδέες που επιλύονται για τις Τράπεζες (Lenders):
1. Βελτιστοποίηση επενδυμένων κεφαλαίων που αφορούν τη προμήθεια καυσίμων- μείωση τελικού κόστους για τις εταιρίες ενδιαφέροντος
2. Αυξανόμενες δυνατότητες ελέγχου
3. Νέες επενδυτικές δυνατότητες– Αύξηση Return on Investment ( ROI) μέσω της Bunker Factoring.
4. Βελτιστοποίηση διαχείρισης προβληματικών εταιρειών υπό καθεστώς προστασίας ( άρθρο 99 – Chapter 11).

C. Προβλήματα που επιλύονται για τους Πωλητές (Φυσικούς Προμηθευτές –Traders –Brokers):
1. Μείωση /Βελτιστοποίηση κόστους κτήσης καυσίμων μέσω της διαδικασίας δημοπρασίας πραγματικού χρόνου.
2. Μείωση της πιθανότητας δημιουργίας διαφορών (Disputes & Claims).
3. Βελτίωση της διαφάνειας των αγοραπωλησιών
4. Μείωση του διαχειριστικού κόστους
5. Απλοποίηση των διαδικασιών & βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. Μείωση της πιθανότητας λάθους.
6. Υποστήριξη των υπευθύνων στη λήψη απόφασης
7. Προσαρμογή των εταιρειών στις νέες συνθήκες της αγοράς
8. Δυνατότητα υλοποίησης «Customized» συνθηκών.
9. Παροχή στατιστικών στοιχείων στα εμπλεκόμενα μέρη συνεπώς δημιουργία συνθηκών πρόγνωσης.

D. Προβλήματα που επιλύονται για τους Χρονοναυλωτές – Πλοιοκτήτες:
1. Βελτιστοποίηση προσφορών καυσίμων μέσω της διαδικασίας δημοπρασίας πραγματικού χρόνου.
2. Αύξηση του μεριδίου αγοράς , προσέλκυση νέων πελατών
3. Μείωση του Κόστους Marketing & του Brokering Cost.
4. Μείωση του διαχειριστικού κόστους
5. Μείωση της πιθανότητας δημιουργίας διαφορών (Disputes & Claims).
6. Βελτίωση της διαφάνειας των αγοραπωλησιών
7. Απλοποίηση των διαδικασιών & βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών. Μείωση της πιθανότητας λάθους.
8. Προσαρμογή των εταιρειών στις νέες συνθήκες της αγοράς
9. Δυνατότητα υλοποίησης «Customized» συνθηκών.
10. Παροχή στατιστικών στοιχείων στα εμπλεκόμενα μέρη συνεπώς δημιουργία συνθηκών πρόγνωσης.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Η BAS είναι μία ενεργή εταιρεία με κέρδη. Το ετήσιο κόστος διεκπεραίωσης καυσίμων μέσω της BAS ανέρχεται στα $30.000.000.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
Επιδιώκουμε τη διάκριση μέσω της MITEF καθόσον πιστεύουμε ότι η εμπεριστατωμένη ανάλυση από ειδικούς & η προβολή της επιχειρηματικής μας πρότασης θα μας βοηθήσει να διορθώσουμε τυχόν ατέλειες στην επιχειρηματική μας προσέγγιση. Παράλληλα, μας δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούμε με δυνητικούς επενδυτές για τη περαιτέρω ανάπτυξή μας.

ASTY Project

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Τα μέλη της ομάδας εργάζονται από παλιά σε διάφορες προτάσεις ηλεκτροκίνησης και αυτοκίνησης. Το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο αποτελεί ηλεκτρικό όχημα κατηγορίας L7e (Heavy Quadricycle, με βάση το πλαίσιο της ΕΕ) αναπτύχθηκε το 2014 σε σχέδιο του Ηλία Σελέκου (αριστερά στη φωτογραφία) σχεδιαστή αυτοκινήτων με μακρά εμπειρία στον χώρο.
Η κατηγορία L7e (όπως και η μικρότερη L6e στην οποία επίσης έχει αναπτυχθεί έκδοση) χαρακτηρίζεται ως ηλεκτρικό όχημα πόλης (άρα έχει μικρότερες απαιτήσεις όσο αφορά ασφάλεια κ.α). Επίσης το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί να κατασκευαστεί από μικρής σειράς παραγωγή πάλι κατά τη Ευρωπαϊκή νομοθεσία (Small Series Type Approval, παρεμπιπτόντως η Ελληνική νομοθεσία δεν έχει εναρμονισθεί κάτι που επιβραδύνει την προώθηση Ελληνικής παραγωγής).
Και οι δυο αυτοί παράμετροι μειώνουν το κόστος και τις απαιτήσεις παραγωγής. Εκτός του σχεδίου κατασκευάστηκε και ένα αρχικό πρωτότυπο σε πραγματικές διαστάσεις για να εξεταστούν ορισμένες βασικές σχεδιαστικές παράμετροι όσο αφορά κόστος, οδηγική συμπεριφορά και χώρους. Δεν είναι αναγκαίο να αναφερθούμε στην αναγκαιότητα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και στην Ελλάδα.
Αυτό μετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, αφού ανάλογες κυβερνητικές μελέτες έχουν ξεκινήσει από το 2010, και ενώ υστερεί σε πωλήσεις και δεσμεύσεις σε σχέση με την ΕΕ.

Τώρα βρισκόμαστε στο σημείο όπου με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που πρόσφατα υποβλήθηκε στην ΕΕ προβλέπεται ότι μέχρι το 2030 θα πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να αποτελούν το 10% του στόλου στην Ελλάδα δηλ. περίπου 500.000 οχήματα. Συνεπώς η αύξηση των πωλήσεών τους από τα σημερινά μηδαμινά επίπεδα υπολογίζεται να είναι ραγδαία ειδικά και εφόσον μετά το 2025 προβλέπεται να εξισωθούν στο κόστος αγοράς με αυτά των συμβατικών καυσίμων/μηχανών εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) και χωρίς να συνυπολογισθεί το πολύ χαμηλότερο κόστος κίνησης.

Το μόνο ερώτημα συνεπώς δεν είναι αν θα πουλιούνται ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά αν θα συνεχίσουν να εισάγονται (δηλαδή καμιά εσωτερική παραγωγή ή καν δυνατότητα μετατροπής των ΜΕΚ σε ηλεκτρικά στην Ελλάδα) ενώ το ρυθμό εισαγωγής θα επηρεάσει η συνεχιζόμενη αργοπορία εγκατάστασης σημείων φόρτισης και τα κίνητρα (εκπτώσεις, όπως πχ με την απόσυρση παλιά, και προνόμια χρήσης). Το μοντέλο μας μπορεί να παρέχει παρά πολλές δυνατότητες προσωποποίησης (customization) με βάση τις επιλογές του χρήστη τόσο όσο αφορά εμφάνιση αλλά και αξεσουάρ. Επίσης παρέχει καλύτερη οδηγική συμπεριφορά στις συνθήκες της Ελλάδας, σε σχέση με τα οχήματα της κατηγορίας του και οικονομία στην κατανάλωση ενέργειας.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Το πρόβλημα μας αναφέρεται στην ανάγκη ηλεκτροκίνησης.
Το μοντέλο μας είναι ιδανικό για κίνηση στην πόλη, ως δεύτερο αυτοκίνητο ή e-mobility/car sharing (διαμοιρασμένη χρήση), καθώς και στις τουριστικές περιοχές, ειδικά στα νησιά, όπου παρέχει ευελιξία και δυνατότητες ακόμα και εκτός δρόμου (λόγω τετρακίνησης). Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από δημόσιες υπηρεσίες (καθαριότητα, συντήρηση υποδομών, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, δημοτική αστυνομία κλπ) από επαγγελματίες (τεχνίτες, μεταφορείς κλπ) και μεταφορικές εταιρίες.

Η προσπάθειά μας συντείνει και στην τοπική παραγωγή στην Ελλάδα κάτι για το οποίο τα μέλη της ομάδας είναι πολύ ευαισθητοποιημένα. Η παραγωγή θα δώσει διέξοδο στους νέους και του πτυχιούχους για απασχόληση στην Ελλάδα και θα ανασχέσει το braindrain στο βαθμό που μπορεί να συνεισφέρει η προσπάθειά μας μαζί με τις συνέργειες σε επίπεδο προμηθευτών και γενικότερους πολλαπλασιαστές απασχόλησης και συσσώρευσης κεφαλαίου για την κοινωνία. Περίπου το 70% της προστιθέμενης αξίας θα είναι αρχικά εγχώριο με προοπτική αύξησης σταδιακά.

Η ομάδα είναι σε θέση να συντείνει στην κατεύθυνση αυτή αφού αποτελείται από ανθρώπους με εμπειρία στην Ελληνική βιομηχανία και πάθος με το αντικείμενο και της ιδέα της παραγωγής (μέλη της ομάδας είναι εξάλλου ιδρυτικά μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων, ΕΛ.ΗΝ.Ι.Ο), συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα όπως το ΙΜΕΤ ενώ έχουν εμπειρία από τις εξελίξεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Έχει κατασκευαστεί ένα αρχικό πρωτότυπο (ουσιαστικά η βάση με τους κινητήρες και κάποια εξαρτήματα) και σχεδιάζεται να κατασκευάσει ολοκληρωμένο πρωτότυπο, που θα είναι δηλαδή κοντά στο όχημα παραγωγής με όλο το αμάξωμα ώστε να υπολογιστεί το κόστος και η απόδοση και να γίνει η αίτηση τύπου.
Μετά την παραγωγή, έλεγχο του πρωτοτύπου και αδειοδότηση η οποία θα διαρκέσει περί τον ένα χρόνο (με την προϋπόθεση ότι θα συνεργαστεί ο κρατικός μηχανισμός, αν και εξετάζονται και εναλλακτικές) η ομάδα μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της γραμμής συναρμολόγησης σε ίδιες εγκαταστάσεις ή τρίτων και να ξεκινήσει σταδιακά την παραγωγή οπότε μπορεί να αρχίσει παραδόσεις σε δυόμιση χρόνια από σήμερα. Το επίπεδο παραγωγής εξαρτάται από την συμμετοχή των επενδυτών βέβαια.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε από τον διαγωνισμό; 
Είμαστε στην φάση αναζήτησης κεφαλαίων οπότε ελπίζουμε ότι μέσα από τον διαγωνισμό θα υπάρξει έκθεση στα ΜΜΕ και στην επενδυτική κοινότητα στην Ελλάδα αλλά και περισσότερο στο εξωτερικό. Η εταιρία αποσκοπεί σε στρατηγικούς επενδυτές που συνδυάζουν τόσο την κεφαλαιακή υποδομή, αλλά και τις ικανότητες και το όραμα. Δηλαδή αναζητά επενδυτές με χαρακτήρα πρωτοπόρου και ηγέτη στο γενικότερο κοινωνικοοικονομικό χώρο.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η επένδυση από μόνη της δεν αποτελεί και μια πρώτης τάξεως πρόταση και για παθητικούς επενδυτές με δεδομένη την εκρηκτική αύξηση στην αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Μέσα από τον διαγωνισμό θα εκπαιδευτούμε επίσης στην παρουσίαση της πρότασής μας κυρίως όσο αφορά, πρακτικές στο εξωτερικό, νομικά, φορολογικά και θέματα στελέχωσης, καθώς και εναλλακτικές μεθόδους χρηματοδότησης όπως το crowdfunding (ειδικά επειδή και τα αναζητούμενα κεφάλαια δεν είναι μεγάλα).

Share.

About Author

Γιώργος Κουρκουτάς

Τα τελευταία 20 χρόνια γράφει για Mobile Tech, PC Tech και Business Tech σε περιοδικά και online. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσει δυο έντυπα που έχει δουλέψει αυτά θα ήταν το Pixel και το RAM. Αν θα έπρεπε να διαλέξει υπολογιστή αυτοί θα ήταν η Amiga και το Raspberry Pi. Αν θα έπρεπε να διαλέξει την τεχνολογία που θα επιφέρει τo μεγαλύτερο "αναστάτωμα" αυτή θα είναι το Blockchain.

Comments are closed.