Αφιέρωμα στις 23 semifinalist ομάδες του MITEF Greece Startup Competition 2018, Μέρος 3ο

0

Για τέταρτη συνεχή χρονιά, το Startupper.gr σε συνεργασία με το MIT Enterprise Forum Greece σας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στις 23 semifinalist ομάδες του MITEF Greece Startup Competition 2018 που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούλιο.

Στο τρίτο μέρος του αφιερώματος μας θα σας παρουσιάσουμε πέντε ομάδες στις οποίες τέθηκαν οι ίδιες ερωτήσεις.

Μπορείτε να δείτε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας εδώ.
Μπορείτε να δείτε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας εδώ.

Advanced Intelligent Robotics

Από αριστερά προς τα δεξιά: Ιωάννης Γαλάνης, Θεόδωρος Ποτήρης, Μαρία Καριπίδη, Στέλιος Γεροντίδης, Διονύσιος Ασημακόπουλος

H Advanced Intelligent Robotics δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2017 από την ιδέα του Θεόδωρου Ποτήρη (Μηχανικός ρομποτικών συστημάτων και εναέριων αυτόνομων συστημάτων) και συμπληρώνεται από τους: Στέλιο Γεροντίδη (Project management – σύστημα σχεδιασμού πτήσης και σύστημα ψεκασμού), Μαρία Καριπίδη (φοιτήτρια γεωπονικής – γεωπληροφοριακά συστήματα) Παναγιώτη Παπαδόπουλο (γεωπόνος, υπεύθυνος για την ταυτοποίηση και τον σχεδιασμό του συστήματος αναγνώρισης της μορφής ασθενειών στα φυτά και εντοπισμού τους), Ιωάννη Γαλάνη (υπεύθυνο πωλήσεων δημόσιες σχέσεις) και Διονύσιο Ασημακόπουλο (accounting and financial consultant, business strategist).

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Δημιουργήσαμε ένα αυτόματο σύστημα έγκαιρης ανίχνευσης νόσων φυτών και αεροψεκασμού. Η 6-μελής διεπιστημονική μας ομάδα συγκεντρώνει υψηλή τεχνογνωσία στους τομείς της γεωργίας, αυτόνομης ρομποτικής, τηλε-επισκόπησης και οικονομικών. Στοχεύουμε μια αγορά 350.000 βιοκαλλιεργητών παγκοσμίως, προσφέροντας εξοικονόμηση σχεδόν 70% του κόστους καλλιεργειών σε φυτοφάρμακα. Εξειδικευμένο λογισμικό σε συνεργασία με ειδικώς εξοπλισμένα drones εντοπίζει αυτόματα τις σημαντικότερες ασθένειες φυτών και εφαρμόζει επιλεκτικά ψεκασμούς φυτών.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Το σύστημά μας καλύπτει τις ανάγκες επιθεώρησης των καλλιεργειών, ανίχνευσης των νόσων των φυτών και της έγκαιρης αντιμετώπισης τους με βιολογικά-οργανικά σκευάσματα, με ταχύτητα 8 φορές γρηγορότερη απ’ ότι μπορεί να επιτευχθεί από έναν επίγειο παρατηρητή. Με τον τρόπο αυτό, εξοικονομείται πολύ μεγάλο ποσοστό από τον χρόνο εργασίας του καλλιεργητή. Παράλληλα, λόγω της βέλτιστης εφαρμογής των ψεκασμών, επιτυγχάνεται εξοικονόμηση της τάξης του 70% σε κόστος βιολογικών φυτοφαρμάκων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία βιολογική καλλιέργεια αμπελιών έκτασης 10 εκταρίων, επιτυγχάνει ετήσια μείωση κόστους περί τα 20.000€ με την εφαρμογή του συστήματος μας.

Λόγω των βαθιά ριζωμένων σχέσεών μας με τους επί δεκαετίες πελάτες των γεωπόνων της ομάδας μας, έχουμε ουσιαστική γνώση των υπαρχόντων αναγκών των πελατών μας, ενώ σε συνεχή επαφή μαζί τους, είμαστε έτοιμοι να αφουγκραστούμε και να καλύψουμε τις επιμέρους ανάγκες τους, και να παραδώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
Η συμμετοχή μας στο διαγωνισμό μας προσφέρει πρόσβαση σε συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, πρόσβαση σε δίκτυο μεντόρων διεθνούς επιπέδου καθώς και προβολή του εγχειρήματος μας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης μας δίνει γερές βάσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικού σχεδιασμού και στην τέχνη της παρουσίασης της επενδυτικής μας πρότασης.

Μέσο των ανωτέρω, πιστέψουμε πως βελτιώνουμε ουσιαστικά τις δυνατότητες μας για προσέλκυση νέων στρατηγικών συνεργατών, νέων πελατών, καθώς και χρηματοδοτών και επενδυτών.

Innate Repair

Από αριστερά προς δεξιά: Στέφανος Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης, Ανδρέας Ανδρουτσέλλης-Θεοτόκης, Λίλα Κουμάντου.

Η ομάδα αποτελείται από τους ιδρυτές Ανδρέα Ανδρουτσέλλη-Θεοτόκη, Λίλα Κουμάντου, Αλέξανδρο Κωστόπουλο, Στέφανο Ανδρουτσέλλη-Θεοτόκη, Γεώργιο Χρούσο.

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην προσπάθεια να καταπολεμήσουμε τον καρκίνο είναι ότι, παρά τις τρέχουσες δυνατότητες να ελαττώσουμε το μέγεθος ενός όγκου, πολλοί όγκοι επανέρχονται. Πλέον καταλαβαίνουμε ότι για αυτό ευθύνονται, σε μεγάλο βαθμό, συγκεκριμένα καρκινικά κύτταρα τα οποία έχουν τη δυνατότητα να αναγεννήσουν τον καρκίνο. Εξ’ αιτίας αυτής της ιδιότητας τα αποκαλούμε «βλαστικά» καρκινικά κύτταρα. Δυστυχώς οι τρέχουσες θεραπείες δε σκοτώνουν τα βλαστικά καρκινικά κύτταρα.
Η Innate Repair έχει πατέντες σε νέες θεραπείες που στοχεύουν ακριβώς αυτά τα βλαστικά κύτταρα. Επιδιώκουμε να επικυρώσουμε περαιτέρω τη θεραπευτική αγωγή μας, να την εξουσιοδοτήσουμε σε Φαρμακευτικές και να επικεντρωθούμε στην επόμενη γενιά θεραπειών της Innate Repair.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Η Innate Repair επικεντρώνεται αρχικά σε επιθετικούς όγκους του εγκεφάλου. Με βάση ερευνητικό έργο πολλών ετών στα εργαστήρια των ιδρυτών/συνεργατών στη Γερμανία, Αμερική, Αγγλία και Ελλάδα, έχουμε αναπτύξει μοναδική κατανόηση στο επίπεδο της βιολογίας των βλαστικών κυττάρων. Επιπλέον, έχουμε ταυτοποιήσει νέα και ήδη εγκεκριμένα φάρμακα που μπορούν να επανατοποθετηθούν, επιτρέποντας γρήγορη κλινική εφαρμογή.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου της Δρέσδης έχουμε ήδη κατοχυρώσει πατέντες οι οποίες αφορούν δέκα θεραπείες (νέες και προς επανατοποθέτηση), με προοπτική για περαιτέρω καταθέσεις. Ξεκινάμε λοιπόν το στάδιο των επαφών με Φαρμακευτικές εταιρίες και ογκολογικές κλινικές οδεύοντας προς (α) κλινική επικύρωση, (β) συνεργασίες για ανάπτυξη νέων φαρμάκων και (γ) συμφωνίες για άδειες εκμετάλλευσης. Στη διαδικασία αυτή θα μας βοηθήσουν επερχόμενες δημοσιεύσεις της έρευνάς μας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
Από το MITEF Greece έχουμε ήδη πάρει πολλές γνώσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εταιρίας. Προσβλέπουμε σε μεγάλη βοήθεια από τους μέντορες που έχουν πολυετή εμπειρία στο χώρο των Φαρμακευτικών και των πανεπιστημιακών νεοφυών εταιριών και ένα πολύ σημαντικό δίκτυο επαφών.

Intellihost

Από αριστερά προς τα δεξιά: Γιώργος Ζαχαρτζής, Ελισάβετ Καρατζά, Λευτέρης Βαρέλης.

Η ομάδα αποτελείται από τους Γιωργος Ζαχαρτζή Founder & CEO, Ελισάβετ Καρατζά Cofounder & Chief Operations Officer (COO), Λευτέρη Βαρέλη Chief Marketing Officer (CMO).

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Η Intellihost συστάθηκε για να βοηθήσει τους διαχειριστές ακίνητων τουριστικών μισθώσεων (Airbnb’s) να βρίσκουν εύκολα και γρήγορα αξιόπιστους συνεργάτες για όλες τις εργασίες διαχείρισης του ακινήτου. Ενδεικτικά αναφέρω, υπηρεσίες καθαριότητας, υποδοχής, κλινοσκεπασμάτων κτλ. Ουσιαστικά κάθε εργασία που είναι απαραίτητη για την διαμονή του επισκέπτη εκτός των κρατήσεων. Εμείς εργαζόμαστε για όλες τις εργασίες που προκύπτουν μετά την κράτηση. Αυτό το κάνουμε μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα (marketplace) με επιλεγμένους συνεργάτες. Η διαδικασία επιλογής είναι αυστηρή, αλλά επενδύουμε σε όσους επιλέξουμε τόσο σε εκπαίδευση όσο και σε εξοπλισμό. Η ομάδα αποτελείται από ανθρώπους που έχουν ξενοδοχειακή προϋπηρεσία και ουσιαστικά θέλουμε να φέρουμε ξενοδοχειακά στάνταρ στα Airbnb.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Θέλουμε ο διαχειριστής του ακινήτου να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο να φέρει νέες κρατήσεις και να αυξήσει την πληρότητα του και λιγότερο σε θέματα operation των σπιτιών.
Για να το καταφέρουμε αυτό, πρέπει να νιώσει ασφάλεια με τους συνεργάτες του και τις εργασίες που έχουν αναλάβει.
Η έμπνευση ήρθε όταν βιώσαμε την δυσκολία να βρούμε προσωπικό για ακίνητα που διαχειριζόμασταν εμείς. Και συνειδητοποιήσαμε ότι δεν έχουμε μόνο εμείς το πρόβλημα αυτό. Ειδικά στην high-season.
Στη Ελλάδα υπάρχουν εκπληκτικά ακίνητα που θα μπορούσαν, εάν ήταν ξενοδοχεία, να χαρακτηριστούν 5* , όμως δεν μπορούν γιατί στερούνται ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Έχουμε ετοιμάσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα το οποίο θα τρέξει από τον επόμενο μήνα (Μάϊο 2018) σε επιλεγμένα ακίνητα στο Πόρτο Χέλι. Αυτό που μας ενδιαφέρει για το καλοκαίρι του 2018 είναι να μιλήσουμε με τους χρήστες μας και με όσο περισσότερους μπορούμε για να διαπιστώσουμε καλύτερα τις ανάγκες τους καθώς και με πιο τρόπο μεγιστοποιούνται τα οφέλη τις υπηρεσίας μας, ώστε να εστιάσουμε περισσότερο εκεί. Τον Σεπτέμβριο θα κάνουμε launch στην Αθήνα.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
Στον διαγωνισμό συμμετέχουμε γιατί θέλουμε μέσω των σεμιναρίων του MITEF Greece να βελτιώσουμε το επιχειρησιακό μας πλάνο, να ακούσουμε συμβουλές και να προλάβουμε λάθη. Επιπρόσθετα, η δικτύωσή με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του MIT Enterprise Forum Greece μας βοηθάει να συζητάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις για θέματα που μας απασχολούν όλους είτε αυτά είναι λογιστικά, νομικά τεχνικά κτλ. Επίσης η προετοιμασία που γίνεται μας βοηθάει να καταλάβουμε τις διαδικασίες χρηματοδότησης ώστε να μπορέσουμε με αξιώσεις να την διεκδικήσουμε.

LocalBuddy

Από αριστερά προς δεξιά: Μάρκος Ρομπέρτο Μανώλης, Παναγής Μακρής-Καπατσώρης, Δημήτρης Ποιμενίδης, Νικόλας Δελής.

H ομάδα αποτελείται από τους: Μάρκο Ρομπέρτο Μανώλη, Παναγή Μακρής-Καπατσώρη, Δημήτρη Ποιμενίδη, Νικόλα Δελή.

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Η ιδέα του LocalBuddy, γεννήθηκε μέσα από το συνδυασμό της καθημερινής επαφής με τους ταξιδιώτες και της αγάπης για την εξυπηρέτηση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.
Το LocalBuddy, είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή που σκοπό έχει να δώσει λύση στην ανάγκη της γρήγορης και προσαρμοσμένης στη στιγμή καθοδήγησης των ταξιδιωτών. Μέσω της εφαρμογής που ο ταξιδιώτης θα κατεβάζει στο smartphone του, θα έχει πρόσβαση σε live chat με έναν local expert για οποιαδήποτε πληροφορία ή καθοδήγηση, καθώς επίσης και την επιλογή να κλείσει κάποια υπηρεσία που χρειάζεται όπως transfer, tours/experiences, κράτηση εστιατορίου, ενοικίαση οχήματος, babysitting. Αρχικά, η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη στην πόλη της Αθήνας, με στόχο την επέκταση και σε άλλους δημοφιλείς προορισμούς όχι μόνο εντός της Ελλάδος, αλλά και διεθνώς.

Η καινοτομία που θέλουμε να προσφέρουμε είναι η live αλληλεπίδραση μεταξύ του local expert και του ταξιδιώτη. Πρακτικά, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα market place που θα μας δώσει την ευκαιρία να πουλήσουμε υπηρεσίες που θα αγοράζουν οι ταξιδιώτες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
Ως στρατηγική εισόδου, επιλέξαμε τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης (airbnb κλπ.), που θα μας δώσει την ευκαιρία να αποκτήσουμε το 20% των συνολικά 5500 διαμερισμάτων στην Αθήνα, με αποτέλεσμα τα 1100 διαμερίσματα. Ουσιαστικά, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα concierge service για τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία, στην Αθήνα υπάρχουν 450 από 3 αστέρια και άνω. Ο μελλοντικός στόχος μας είναι, να αποκτήσουμε το 10% εξ αυτών, με αποτέλεσμα 45 ξενοδοχεία-συνεργάτες. Τα ξενοδοχεία μέσω της συνεργασίας με την LocalBuddy, θα έχουν τη δυνατότητα, να προσφέρουν μια υψηλής ποιότητας digital υπηρεσία στους πελάτες τους.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Τη σύγχρονη εποχή, οι ταξιδιώτες ξοδεύουν ένα μεγάλο μέρος του χρόνου τους online, κάνοντας έρευνα του επόμενου προορισμού τους πριν ή μετά την άφιξη τους σε αυτόν καθώς και για πολλά άλλα πράγματα όπως εστιατόρια, Bars, Tours. Συνήθως καταλήγουν σε μια λίστα με μέτριες και μη προσαρμοσμένες σε αυτούς προτάσεις. Επίσης, απρόβλεπτες καταστάσεις όπως απεργίες, άσχημες καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε ακυρώσεις κλπ. είναι συχνά λόγοι, για τους οποίους ένα ταξίδι μπορεί να καταστραφεί, αν δεν αντιμετωπιστούν σωστά στον σωστό χρόνο, κάτι το οποίο μέσω της ενημέρωσης που θα προσφέρουμε σε live χρόνο θα αντιμετωπίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Τέλος, μέσω τον εκπαιδευμένων υπαλλήλων μας και της βάσης δεδομένων που έχουμε στήσει, θα προσφέρεται η βέλτιστη επιλογή στις ανάγκες του ταξιδιώτη, τη στιγμή που τη χρειάζεται, μέσω ενός εύκολου και ευχάριστου τρόπου.
Το value για τον χρήστη θα είναι στην αλληλεπίδραση με έναν local expert η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα tailor made πρόταση/λύση προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του. Ταυτόχρονα, ο χρήστης αποφεύγει την ταλαιπωρία και κατ’ επέκταση απώλεια χρόνου και χρήματος, που μπορεί να συμβεί από παραπληροφόρηση.
Χρησιμοποιώντας το Local buddy, ο ταξιδιώτης νιώθει πως έχει τον προσωπικό του concierge, για κάθε είδους καθοδήγηση και υπηρεσία στον ελάχιστο δυνατό χρόνο μέσω του live chat. Ένα συνηθισμένο πρόβλημα που εντοπίζεται, είναι η ελλειπής εξυπηρέτηση (καθοδήγηση, πληροφορίες, κ.α.) από τους hosts προς τους guests.
Συνέπεια του προβλήματος αυτού, είναι η άσχημη ταξιδιωτική εμπειρία του ταξιδιώτη και κατ΄επέκταση το αρνητικό review για τον host. Σε αυτό το διττό πρόβλημα δίνει λύση η υπηρεσία μας.
Ο Μάρκος, κατά το παρελθόν, δούλευε ως ξεναγός.
Η έμπνευση για το LocalBuddy, ήρθε κατά τη διάρκεια της δουλειάς του όπου οι πελάτες του τουριστικού γραφείου επικοινωνούσαν συνεχώς μέσω δημοφιλών εφαρμογών chatting μαζί του (viber, whatsapp) με σκοπό να ζητήσουν καθοδήγηση και υπηρεσίες.
Πρακτικά, λοιπόν, είχε βρεθεί σε μια μόνιμη κατάσταση stand-by, κατά την οποία περίμενε το επόμενο μήνυμα και αίτημα εξυπηρέτησης από τους πελάτες του.
Μέσα από την εμπειρία αυτή, γεννήθηκε το LocalBuddy

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Βρισκόμαστε στο στάδιο όπου μέσα στους επόμενους 2 μήνες, η εφαρμογή μας θα είναι διαθέσιμη στο app store για τους χρήστες iPhone.
Θα τεστάρουμε το μοντέλο που έχουμε επιλέξει και θα συνεχίσουμε το πλάνο μας βάση του feedback που θα αποκομίσουμε από την αγορά.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
H συμμετοχή μας έγινε με πρωταρχικό στόχο, τη δικτύωση με άτομα που είναι experts στον τομέα τους σε παγκόσμιο επίπεδο, τους οποίους χωρίς το ΜITEF Greece θα ήταν αρκετά δύσκολο έως απίθανο να τους γνωρίσουμε και να πάρουμε feedback.
Ταυτόχρονα, θέλουμε να συναναστραφούμε με περισσότερο κόσμο που βρίσκεται στην ίδια φάση με εμάς και αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες, με στόχο τη συνεργασία ώστε να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον.

Shift Automated

Η ομάδα της New Element αποτελείται αποτελείται από πέντε άτομα με ιδρυτές τους Θεοχάρη Σπυρόπουλο, Νικόλαο Σπυρόπουλο και Σταμάτη Τζελέπη. Τα μέλη της ιδρυτικής ομάδας διαθέτουν ο καθένας περίπου 20 χρόνια εμπειρία σε Επιχειρήσεις Πληροφορικής, ως στελέχη πωλήσεων και μάρκετινγκ ή ανάπτυξης λογισμικού, ενώ παράλληλα διαθέτουν και ακαδημαϊκό υπόβαθρο σε έρευνα.

Ιδέα / επιχειρηματική πρόταση / λύση
Η ομάδα ανέπτυξε την εφαρμογή Shift Automated για την αυτόματη ανάθεση εργαζομένων σε βάρδιες, ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης.

Προβλήματα που επιλύετε / έμπνευση για ιδέα
Η βασική ιδέα αποτελεί την Αυτόματη Κατανομή εργαζομένων σε βάρδιες, ανάλογα με τις επιχειρηματικές ανάγκες, κανόνες και ιδιαιτερότητες κάθε εταιρίες. Επιπροσθέτως επιτρέπει και αξιολογεί την διαχείριση εξοπλισμού (πχ οχημάτων, μηχανημάτων) σε βάρδιες, προσφέροντας σειρά πλεονεκτημάτων στους χρήστες της. Πέραν από εξοικονόμηση χρόνου και συμβατότητα με τις απαιτήσεις του νόμου, παρέχει και ολοκληρωμένο πλαίσιο συμβουλευτικής σε τομείς ανθρωπίνου δυναμικού και συντήρησης οχημάτων και εξοπλισμού, οδηγώντας σε σημαντικές οικονομικές ωφέλειες.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεστε τώρα – milestones
Η εφαρμογή έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται εγκατεστημένη σε πελάτες της εταιρίας σε στάδια τελικών δοκιμών, καθώς προχωρά και η υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων και υπηρεσιών που θα επιτρέπουν την διασύνδεση της με άλλα συστήματα.

Γιατί συμμετέχετε στο διαγωνισμό και τι περιμένετε
 Η καινοτομία κυλάει στο αίμα μας – και με την συμμετοχή μας στο MIT Enterprise Forum θέλουμε να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του επιχειρείν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού… Ιδανικά αναμένουμε την επέκταση του δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό αλλά και τον προσδιορισμό εξειδικευμένων προβλημάτων των επιχειρήσεων σε ότι αφορά διαχείριση προσωπικού, εξοπλισμού και άλλων πόρων σε βάρδιες.

 

Share.

About Author

Γιώργος Κουρκουτάς

Τα τελευταία 20 χρόνια γράφει για Mobile Tech, PC Tech και Business Tech σε περιοδικά και online. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσει δυο έντυπα που έχει δουλέψει αυτά θα ήταν το Pixel και το RAM. Αν θα έπρεπε να διαλέξει υπολογιστή αυτοί θα ήταν η Amiga και το Raspberry Pi. Αν θα έπρεπε να διαλέξει την τεχνολογία που θα επιφέρει τo μεγαλύτερο "αναστάτωμα" αυτή θα είναι το Blockchain.

Comments are closed.