Η ΕΥ συνεργάζεται με τον ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων στον ιδιωτικό τομέα

0

Η EY και η Παγκόσμια Συμμαχία Καινοτομίας των Γυναικών για την Αλλαγή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Global Innovation Coalition for Change – GICC) ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν αρχές καινοτομίας, που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την καινοτομία, εντοπίζοντας συγκεκριμένες ενέργειες που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση της πορείας προς την ισότητα των φύλων.

Οι αρχές αυτές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις εταιρείες να επιτύχουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) για τη μείωση των ανισοτήτων, την προώθηση της καινοτομίας, την αύξηση της γυναικείας εκπροσώπησης σε διευθυντικές θέσεις, καθώς και την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς.

Μαζί με τις αρχές αυτές, η EY, σε συνεργασία με την πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τις Γυναίκες, ανέπτυξε ένα εργαλείο Αξιολόγησης των Σημείων Δράσης της GICC, για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους ως προς τις θεμελιώδεις αρχές της GICC. Το εργαλείο αυτό βοηθά τις επιχειρήσεις να αξιολογήσουν τα επίπεδα καινοτομίας και διείσδυσής τους, να εντοπίσουν δράσεις που θα συμβάλουν στη γρήγορη επίτευξη της ισότητας των φύλων, μέσω της καινοτομίας, και να κερδίσουν την αναγνώριση της πρωτοβουλίας του ΟΗΕ για τις Γυναίκες.

Οι πέντε αρχές της GICC

  • Εταιρική δέσμευση σε υψηλό επίπεδο για την υιοθέτηση μιας προσέγγισης στην καινοτομία, που θα λαμβάνει υπόψη την ισότητα των φύλων.
  • Σχεδιασμός καινοτομιών που περιλαμβάνουν τις γυναίκες ως τελικούς χρήστες.
  • Εφαρμογή καινοτομιών που λαμβάνουν υπόψη τα ευρύτερα οικοσυστήματα, στα οποία συμμετέχουν γυναίκες.
  • Αξιολόγηση του αντικτύπου των καινοτομιών που ανταποκρίνονται σε θέματα ισότητας των φύλων, με βάση μια προσέγγιση που βασίζεται στα δεδομένα.
  • Κλιμάκωση καινοτομιών που παρέχουν βιώσιμες λύσεις για την κάλυψη των αναγκών των γυναικών και των κοριτσιών.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις αρχές και τα μέλη της GICC, πατήστε εδώ.

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.