Η Praxia Bank επιλέγει τις τεχνολογικές λύσεις της Moody’s Analytics

0

Η Praxia bank, η νέα ελληνική τράπεζα που θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία της το φθινόπωρο του 2019, υιοθετεί διεθνώς αναγνωρισμένες τεχνολογικές λύσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεών της καθώς και τη διαχείριση κινδύνων.

Για τον σκοπό αυτό, έχει επιλέξει τη γκάμα εφαρμογών της Moody’s Analytics για τη διαχείριση Ενεργητικού/Παθητικού (Asset Liability Management – ALM), τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς -IFRS 9 και τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον Πιστωτικό Κίνδυνο και τον Κίνδυνο Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου (CRR, CRD IV – Βασιλεία III).

Η Praxia bank έχει επιλέξει την πλατφόρμα RiskFoundation της Moody’s Analytics για την ενοποίηση και τη συγκέντρωση των δεδομένων διαχείρισης κινδύνων από το σύνολο των τμημάτων της. Η πλατφόρμα παρέχει ένα ενιαίο σημείο ελέγχου για την ανάλυση κινδύνων και την εκπλήρωση των κανονιστικών υποχρεώσεων της τράπεζας, ενώ της προσδίδει τη δυνατότητα μεγιστοποίησης της επένδυσής της σε πληροφοριακά συστήματα ενισχύοντας την υλοποίηση μιας συνολικής στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων.

Η τράπεζα έχει επίσης επιλέξει την πλατφόρμα Risk Confidence της Moody’s Analytics για την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9, τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (ALM), καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Για τους σκοπούς συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ, η Praxia bank έχει επιλέξει το λογισμικό RiskAuthority, μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων, τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων και την υποβολή των απαιτούμενων εποπτικών αναφορών. Οι ενσωματωμένοι δείκτες υπολογισμού του πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ και οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες της πλατφόρμας RiskAuthority προσφέρουν στην Praxia bank τη δυνατότητα έγκαιρης και αποτελεσματικής εκπλήρωσης των κανονιστικών υποχρεώσεών της, επωφελούμενη της λειτουργικής αυτοματοποίησης της εν λόγω εφαρμογής.

Ο Θάνος Παπανικολάου, Chief Risk Officer στην Praxia bank, σημείωσε σχετικά: «Είμαστε μια πλήρως ιδιωτική τράπεζα, με υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια και το πλεονέκτημα ενός υγιούς ισολογισμού, χωρίς βάρη. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αποτελεσματική παρακολούθηση και διαχείριση των κινδύνων και γι’ αυτό επιδιώκουμε να ακολουθούμε τις σύγχρονες διεθνείς πρακτικές. Χρησιμοποιώντας τις ολοκληρωμένες λύσεις της Moody’s Analytics, εφαρμόζουμε επιτυχώς και αποτελεσματικά τις κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και υπολογισμού των εποπτικών κεφαλαίων και παράγουμε τις απαραίτητες κανονιστικές αναφορές με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Αυτό είναι, άλλωστε, μέρος της φιλοσοφίας της Praxia bank: με σύμμαχο την τεχνολογία διαμορφώνουμε και ακολουθούμε σύγχρονες διαδικασίες, κάνοντας πράξη μια εξελιγμένη τραπεζική εμπειρία, εύκολη, γρήγορη, απλή και αποτελεσματική».

«Καθώς οι τράπεζες αναζητούν παγκοσμίως τρόπους για να εξάγουν αξία από την επένδυση σε ρυθμιστικές τεχνολογίες, υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση λύσεων που επιτρέπουν στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να δημιουργήσουν συνέργειες μεταξύ συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Andy Frepp, Γενικός Διευθυντής της Moody’s Analytics. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την Praxia bank για την παροχή ρυθμιστικής τεχνολογίας που θα υποστηρίξει το όραμά τους, προσφέροντας παράλληλα μια πιο ευέλικτη προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνων».

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.