Νέο επιχειρηματικό πάρκο στη Κέρκυρα

0

Ο Δήμος Κέρκυρας δίνει το πράσινο φως για τη λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου Κέρκυρας σε μια έκταση 200 στρεμμάτων εντός των ορίων του δήμου.

Σύμφωνα με το Tornosnews η ανάγκη της ίδρυσης του Επιχειρηματικού Πάρκου, στηρίχθηκε αφενός μεν στις αυξανόμενες πιέσεις στις χρήσεις γης και στο φυσικό περιβάλλον λόγω της διείσδυσης των αστικών λειτουργιών στην ύπαιθρο, της τουριστικής ανάπτυξης, της άναρχης δόμησης και της ελλιπούς χωροθέτησης παραγωγικών εγκαταστάσεων και αφετέρου σε παράγοντες όπως η έλλειψη δικτύωσης των επιχειρήσεων και η επιφυλακτικότητα σε συνέργειες μεταξύ των κλάδων, η έλλειψη στήριξης σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Η εγκαθίδρυση και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου θα συμβάλει θετικά προς την επίλυση των πιο πάνω προβλημάτων στην τοπική μεταποιητική επιχειρηματικότητα, ενώ θα συμβάλει και στον εκσυγχρονισμό των υποδομών που καλύπτουν οργανωμένες συγκεντρώσεις μονάδων μεταποίησης, με σκοπό την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και θα δώσει την δυνατότητα εφαρμογής νέων καινοτόμων τεχνικών και τεχνολογιών περιβαλλοντικά φιλικές και οικονομικά αποδοτικές.

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.