Οι τέσσερις πιο «βρώμικες» χώρες της Ευρώπης

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια έκθεση για το πόσο καλά ανακυκλώνουν τα κράτη μέλη τα αστικά απορρίμματα τους και πόσο κοντά ή μακριά είναι στον στόχο ανακύκλωσης του 50% μέχρι το 2020.

14 κράτη είναι υψηλού κινδύνου για να χάσουν τον στόχο ανακύκλωσης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρα από την προειδοποίηση να προτείνει και μέτρα για την βελτίωση της κατάστασης.

Οι τέσσερις χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις είναι η Μάλτα, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και οι τέσσερις αυτές χώρες ανακύκλωσαν λιγότερο από το 20% των αστικών τους απορριμάτων, τα οποία δεν περιλαμβάνουν μόνο τα οικιακά απορρίμματα αλλά και τα κατασκευαστικά, τις συσκευές, τα επικίνδυνα και μολυσματικά κ.α.

Ειδικά για την Ελλάδα δεν μας κάνει εντύπωση μια ως γνωστόν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για πιο απλά ζητήματα και οι εικόνες των σκουπιδιών να επιπλέουν, στην Κέρκυρα για παράδειγμα, να είναι πρόσφατες.
Και το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι σύμφωνα με την έκθεση οι χώρες αυτές δεν πρόκειται να πιάσουν τους στόχους.

Η Μάλτα ανακυκλώνει το 7% των αστικών απορριμάτων με το 83% να καταλήγει στις χωματερές, η Ρουμανία το 13% με το 69% να πηγαίνει στις χωματερές, η Ελλάδα με 17% και το 83% σε χωματερές ενώ η Κύπρος πάλι 17% με το 75% να πηγαίνει στις χωματερές.

Η Εσθονία αν και ανακυκλώσει το 28% των απορριμάτων της και μόνο το 10% πάει στις χωματερές, το υπόλοιπο αποτεφρώνεται, κάτι που δεν είναι μέσα στους στόχους του 2020, προφανώς.

Η Φινλανδία έχει εξαιρετικές επιδόσεις μια και ανακυκλώνει το 42% των απορριμάτων της ενώ η Πολωνία ανακυκλώνει το 44% με μόνο το 36% να πηγαίνει στις χωματερές και είναι πρωταθλήτρια ανακύκλωσης. 

Share.

About Author

Γιώργος Κουρκουτάς

Τα τελευταία 20 χρόνια γράφει για Mobile Tech, PC Tech και Business Tech σε περιοδικά και online. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσει δυο έντυπα που έχει δουλέψει αυτά θα ήταν το Pixel και το RAM. Αν θα έπρεπε να διαλέξει υπολογιστή αυτοί θα ήταν η Amiga και το Raspberry Pi. Αν θα έπρεπε να διαλέξει την τεχνολογία που θα επιφέρει τo μεγαλύτερο "αναστάτωμα" αυτή θα είναι το Blockchain.

Comments are closed.