Οι τράπεζες χρειάζονται έναν Peter Thiel!

0

Η είδηση ότι η η γερμανική Fintech Deposit Solutions εξαγοράζει την επίσης γερμανική Fintech Startup Savedo ίσως να μην τραβήξει το ενδιαφέρον μας από μόνη της. Αν όμως σας αναφέρουμε ότι ο Peter Thiel έχει επενδύσει προσωπικά, αλλά και μέσω της Valar Ventures, στην Deposit Solutions, αλλά και το γεγονός ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ανοικτή τραπεζική πλατφόρμα – μεσάζοντας για τη προσφορά υπηρεσιών τρίτων σε πελάτες τραπεζών, αλλάζει τα δεδομένα.

Οι καταθέσεις στην Ευρώπη είναι μια αγορά πάνω από 10 τρισ. Ευρώ κάτι που δεν ήταν δυνατόν να μείνει εκτός επιχειρηματικής στόχευσης από τις FinTech Startups. Τα κεφάλαια αυτά κάθονται συνήθως σε τραπεζικούς λογαριασμούς με σχεδόν μηδενικό ή ακόμα και με αρνητικό επιτόκιο. Αν και υπάρχουν αρκετές Startups, όπως η Savedo, που προσφέρουν, μέσω συνεργασιών με τράπεζες και όχι μόνο, επιτόκια άνω του 1,3% για προθεσμιακές καταθέσεις τριών ετών ωστόσο η πρόσβαση στους τελικούς πελάτες είναι μια δύσκολη και κοστοβόρα διαδικασία μια και αυτοί είναι πελάτες των τραπεζών.

Από την άλλη, οι τράπεζες για να προσελκύσουν νέους πελάτες, και τις καταθέσεις τους, θα πρέπει να αναπτύξουν ένα επίσης κοστοβόρο σύστημα λιανικής τραπεζικής με υποκαταστήματα στις νέες αγορές αλλά και οι καταθέτες θα πρέπει να μπουν σε διαδικασίες ανοίγματος νέων λογαριασμών σε άλλες τράπεζες και να μεταφέρουν τα χρήματά τους για να εκμεταλλευτούν μια προσφορά ή ένα νέο καταθετικό προϊόν.

Η Deposit Solutions από το 2011 αναπτύσσει μια τεχνολογική πλατφόρμα η οποία επιτρέπει στις τράπεζες να προσφέρουν ελκυστικά καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα τρίτων συνεργαζόμενων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τραπεζών στους πελάτες τους μέσω των υπαρχόντων λογαριασμών που διατηρούν σε αυτές χωρίς ο πελάτης να χρειαστεί να προβεί σε άλλες ενέργειες.

Βέβαια, το κατά πόσο τα κλειστά και έντονα προστατευτικά παραδοσιακά τραπεζικά συστήματα θα θελήσουν να μεταβούν σε ένα ανοικτό τραπεζικό πρότυπο το οποίο βασίζεται σε μια ιδιωτική εταιρεία Fintech είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ήδη με την Deposit Solutions συνεργάζονται 15 ευρωπαϊκές τράπεζες συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank και της Alpha Bank Ρουμανίας.

Share.

About Author

Τα τελευταία 20 χρόνια γράφει για Mobile Tech, PC Tech και Business Tech σε περιοδικά και online. Αν θα έπρεπε να ξεχωρίσει δυο έντυπα που έχει δουλέψει αυτά θα ήταν το Pixel και το RAM. Αν θα έπρεπε να διαλέξει υπολογιστή αυτοί θα ήταν η Amiga και το Raspberry Pi. Αν θα έπρεπε να διαλέξει την τεχνολογία που θα επιφέρει τo μεγαλύτερο "αναστάτωμα" αυτή θα είναι το Blockchain.

Comments are closed.