Οι business angels του ΕΒΕΑ δέχονται προτάσεις για επενδύσεις

0

Το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.) ανακοίνωσε στις αρχές Δεκεμβρίου ότι είναι έτοιμο να δεχθεί επενδυτικές προτάσεις προς παρουσίαση στους Επιχειρηματικούς Αγγέλους-μέλη του, από επιχειρηματικούς-επενδυτικούς φορείς, ιδιώτες επενδυτές και δημιουργούς επιχειρηματικών ιδεών, μεταξύ άλλων.

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή επενδυτικής πρότασης, θα πρέπει να ετοιμάσουν συνοπτικό επιχειρηματικό σχέδιο και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α., σύμφωνα με τις οδηγίες σύνοψης επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω της ιστοσελίδας του Δικτύου www.businessangelsgreece.gr.

Για τυχόν ερωτήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2103626664 και 2103382460 ή στο e-mail: [email protected]

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Δικτύου, το ΕΒΕΑ δημιούργησε το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων κρίνοντας ότι η λειτουργία των ΕΑ στην Ελλάδα είναι χρήσιμη και προσοδοφόρα για την οικονομία και την κοινωνία και το λειτουργεί μέσω του Κέντρου Μελετών και Έρευνας (ΚεΜΕ) του, σε συνεργασία με το Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕΜΕΧ) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συστήνει τον θεσμό αυτό αποσκοπώντας στην αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών για την βελτίωση της εξωστρέφειας, και για την καλλιέργεια της μετοχικής κουλτούρας.

Οι δραστηριότητες του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ αρχικά αριθμούν τρείς βασικές διαστάσεις. Η πρώτη διάσταση αναφέρεται στην εξεύρεση ΕΑ στην Αττική αλλά και γενικότερα σε όλη τη χώρα, οι οποίοι θα αποτελέσουν το βασικό σκέλος του δικτύου, που κυρίως είναι έμπειροι ιδιώτες με επιτυχία στον επιχειρηματικό στίβο οι οποίοι θα επενδύσουν σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις και ιδέες. Η δεύτερη διάσταση είναι η σύνδεση του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ με καινοτόμους επιχειρηματίες, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις οι οποίοι θα υποβάλουν επενδυτικές προτάσεις προς χρηματοδότηση από τους ΕΑ. Η τρίτη διάσταση αναφέρεται κυρίως στον οργανωτικό τομέα, βάσει του οποίου θα λειτουργήσει το ΔΕΑ-ΕΒΕΑ.

Αρχικά, η αποστολή του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ είναι, ο προσδιορισμός και η διαχείριση του δικτύου των ΕΑ, η συγκέντρωση επενδυτικών προτάσεων, και η παρουσίασή τους, σε τακτά χρονικά διαστήματα προς τους ΕΑ του ΔΕΑ/ΕΒΕΑ. Σε δεύτερο στάδιο, η αποστολή του ΔΕΑ-ΕΒΕΑ μπορεί να διευρυνθεί, προσφέροντας υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους ΕΑ και τις επιχειρήσεις, οι οποίες συνδέονται με τα ζητήματα ελέγχων και διαπραγμάτευσης, έως ότου οι δύο πλευρές φθάσουν σε μια καταληκτική συμφωνία. Η πρωτοπόρα για τα ελληνικά δεδομένα υπηρεσία αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ευεργετικά για τις υπό σύσταση αλλά και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και για καινούργιες και καινοτόμες ιδέες, καλύπτοντας σημαντικά κενά που έχουν δημιουργηθεί από την μακροχρόνια ύφεση που βιώνει η χώρα την πρόσφατη περίοδο. Επιπλέον, αναμένεται να ενισχύσει την επενδυτική δραστηριότητα εντός των συνόρων, δίνοντας το έναυσμα σε μεγάλες επιχειρήσεις και ιδιώτες επιχειρηματίες-δυνητικούς ΕΑ- να προχωρήσουν είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά, χρηματοδοτώντας αλλά και παρέχοντας διοικητικές συμβουλές σε καινούργια επενδυτικά σχέδιο.

Το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών (Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α.) είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με μελετητικούς, ερευνητικούς, εκπαιδευτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, και στόχο τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται από τη συνεργασία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την παραγωγική διαδικασία. Ειδικότερα, αναπτύσσει κάθε δραστηριότητα που εξυπηρετεί τις παραγωγικές τάξεις και την εθνική οικονομία, διαχειρίζεται και εκτελεί κάθε μορφής κοινοτικά προγράμματα, και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ευρύτερων στόχων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και των επιχειρήσεων μελών του. Το Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. μέσω της ερευνητικής και μελετητικής λειτουργίας του, συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, βελτιώνοντας και αναβαθμίζοντας αφενός τη λειτουργία τους, αλλά και προάγοντας γενικότερα την κοινωνική συνοχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας μας.

Το Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (ΚΕ.Μ.Ε.Χ.) λειτουργεί από το 1990 στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα εκπονώντας ερευνητικά έργα, εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτες για επιχειρήσεις και οργανισμούς της χώρας και της Ε.Ε., σε τομείς των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, οικονομικής των επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικής, έρευνας και τεχνολογίας, καινοτομίας και κοινωνίας της πληροφορίας, εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Επίσης, στο παρελθόν έχει αναπτύξει σημαντική εφαρμοσμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα για τις ανάγκες τραπεζών, επιχειρήσεων και οργανισμών, με σημαντική επιτυχία. Το ανθρώπινο δυναμικό του ΚΕ.Μ.Ε.Χ. απαρτίζεται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ, καθώς και από επιστημονικούς συνεργάτες-έμπειρα στελέχη από την αγορά.

Επίσης, στην ιστοσελίδα του Δικτύου είναι αναρτημένη η ομάδα που το λειτουργεί. Πρόκειται για τους:
Παύλος Θωμόγλου – Επικεφαλής Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.
Διατηρεί Βιομηχανία Βαφής – Επεξεργασίας Υφασμάτων, ενώ δραστηριοποιείται και σε Εφαρμογές νέων Τεχνολογιών σε Συστήματα Ασφαλείας. Είναι απόφοιτος της Λεοντείου Σχολής, έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων με μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης στη Βαφική και Υφαντική Τεχνολογία. Έχει συγγράψει σειρά άρθρων επί θεμάτων Ανθρωπίνων Σχέσεων, Διαχείρισης Προσωπικού και Επικοινωνίας κ.α. Μιλάει Αγγλικά και Γερμανικά. Είναι αιρετός Σύμβουλος του ΕΒΕΑ συνεχώς από το 1978 έως σήμερα.
Κατά τις τελευταίες εκλογές του 2011 κατέλαβε την πρώτη θέση σε ψήφους και στη συνέχεια τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΒΕΑ. Επίσης είναι Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών και Μέλος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος.
Διετέλεσε Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βοιωτίας, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της επενδυτικής εταιρείας INTERINVEST A.E.E.X., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας INTERPROJECT A.E. Συμβούλων Επενδύσεων, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κεντρικής Ελλάδος, Αντιπρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 1989 έως το 1993, αιρετός τακτικός εκπρόσωπος του ΕΒΕΑ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος από το 1994 έως το 2002, Πρόεδρος διαφόρων τμημάτων εξωτερικού Εμπορίου του ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Βιομηχανικού τμήματος του ΕΒΕΑ από το 2002 έως το 2006.

Παναγιώτης Αλεξάκης – Σύμβουλος Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.
Ο Δρ Παναγιώτης Αλεξάκης (Πτυχίο, M.Sc., Ph.D) είναι Καθηγητής της Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Αγορών, στον Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».
Έχει διδάξει και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Έχει αναλάβει θέσεις διοίκησης σε επιχειρήσεις, σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών και διατελεί σύμβουλος επιχειρήσεων. Το 1998 έγινε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών και το 2000 έγινε εκτελεστικός Πρόεδρος και στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έως το 2004.
Έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια, έχει προβεί σε δημοσιεύσεις άρθρων έχει συγγράψει ερευνητικές μονογραφίες και διδακτικά εγχειρίδια. Το έργο του έχει αναγνωριστεί διεθνώς. Επίσης, διατελεί Διευθυντής του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θεόφιλος Μπεντής – Υπεύθυνος Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.
Διαθέτει ερευνητική εμπειρία σε οικονομικά, επιχειρησιακά και κοινωνικά θέματα, ενώ απασχολείται ως σύμβουλος σε θέματα σύστασης, οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, επιχειρησιακού σχεδιασμού και ανταγωνισμού, τοποθέτησης προϊόντων και επιχειρήσεων στην αγορά, κ.α.
Συνεργάζεται με ιδιωτικές και δημόσια πανεπιστημιακά ιδρύματα για θέματα έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και με ιδιωτικές εταιρίες και φυσικά πρόσωπα για επιχειρησιακά και επιχειρηματικά θέματα εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου. Από το 2007 κατέχει τη θέση του Υπευθύνου Ερευνών του Κέντρου Μελετών και Έρευνας του Ε.Β.Ε.Α., ενώ η παράλληλη εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει την απασχόληση του ως ερευνητικός συνεργάτης σε δυο διεθνείς εταιρίες από το 2009 και το 2010 αντίστοιχα. Επιπλέον, κατά τη τελευταία πενταετία απασχολείται με συμβουλευτικά θέματα για επιχειρήσεις στους τομείς εξειδίκευσης του, ενώ ασχολείται και με τη συγγραφή άρθρων και εκθέσεων οικονομικού και επιχειρηματικού περιεχομένου.
Είναι κάτοχος πτυχίου (BSc) Οικονομικών απο το πανεπιστήμιο του Essex του Ην. Βασιλείου και μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Χρηματοοικονομίας από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κωνσταντίνος Λαύκας – Σύμβουλος Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.
Έχει παρουσία στον επιχειρηματικό κόσμο για 20 έτη, έχοντας συνεργαστεί σαν υψηλόβαθμο στέλεχος με πολυεθνικούς (Shell Gas, Alfa Laval) και μεγάλους ελληνικούς ομίλους (Μ.Ι. Μαιλλης, Αέριο Αττικής, Μπήτρος, Sunlight).
Το μεγαλύτερο διάστημα εργάστηκε στην ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων και συνεργασιών στο εξωτερικό, μέσω οργανικής επέκτασης αλλά και εξαγορών. Τα τελευταία δέκα χρόνια κατείχε θέσεις Γενικού Διευθυντή και Διευθύνοντα Συμβούλου στην πολυεθνική Alfa Laval (2004-2009) και στην Sunlight (2009-2013). Παράλληλα συμμετείχε στην ανάπτυξη και στο mentoring start ups με βάση την Ελλάδα, την Ελβετία και την Αμερική. Έχει δραστηριοποιηθεί και συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις και συνεργασίες σε όλες τις ηπείρους, με έμφαση τα τελευταία 5 χρόνια στις αναδυόμενες αγορές, emerging markets. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχ. Μηχανικού (ΕΜΠ), MBA (IMD), MSc στις επιστήμες των αποφάσεων (AUEB) ενώ έχει εκπαιδευθεί και σε ειδικά θέματα ηγεσίας και επιχειρηματικότητας σε κορυφαία ιδρύματα (Insead, IMD, Stanford, Ashridge).

Ζωή Βασιλείου – Σύμβουλος Δ.Ε.Α.-Ε.Β.Ε.Α.
Κατέχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στην ανάλυση και αποτίμηση εισηγμένων και μη εταιρειών, καθώς και στην εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων και μελετών σκοπιμότητας για ένα ευρύ φάσμα κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Διετέλεσε για πολλά χρόνια επικεφαλής του Τμήματος Ανάλυσης σε διάφορες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα, ενώ σήμερα κατέχει τη θέση του εξωτερικού Senior Financial Analyst στην εταιρία Ionian Capital. Την περίοδο 2010-2012 διετέλεσε μέλος της Επενδυτικής Επιτροπής στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Από το 2009-2011 εργάστηκε ως ειδική σύμβουλος αρχικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στη συνέχεια στο Υπουργείο Εργασίας, πάνω σε θέματα μεταρρύθμισης του Επενδυτικού Νόμου, αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και κλάδων της οικονομίας, διαχείρισης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το Οικονομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Χαρτοφυλακίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κάρολος Παπαδάς – Υπεύθυνος Marketing & Επικοινωνίας
Είναι Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. ‘Ελαβε το πτυχίο του (Β.Α., 2006) στα Οικονομικά από το University of Central Lancashire, είναι κάτοχος M.Sc. (2007) στη Διοίκηση Μάρκετινγκ από το ίδιο Πανεπιστήμιο και επίσης είναι κάτοχος M.A. (2009) στη Διοίκηση Επικοινωνίας από το London Metropolitan University.
Η διδακτορική του διατριβή αφορά τον προσανατολισμό των επιχειρήσεων στην στρατηγική Πράσινου Μάρκετινγκ. Έχει εργαστεί στα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., στην Landmark Environmental (Preston, U.K.), στο London Metropolitan University (London, U.K.) και στην APIVITA S.A. Σήμερα είναι Ερευνητής στο Εργαστήριο Μάρκετινγκ του ΟΠΑ, Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Επενδυτικών Εφαρμογών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Business College of Athens. Έρευνες του έχουν παρουσιαστεί και δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως της European Marketing Academy (EMAC) και American Marketing Association (AMA).

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Leave A Reply