Τράπεζα της Ελλάδας: Νέος κόμβος καινοτομίας FinTech

0

Η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε σήμερα την δημιουργία του Κόμβου Καινοτομίας FinTech ο οποίος σε πρώτη φάση θα λειτουργεί υποστηρικτικά και ενημερωτικά για όλους τους ενδιαφερόμενους στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι κεντρικές τράπεζες σε χώρες με αναπτυγμένη τη βιομηχανία του FinTech, πέρα από την ενημέρωση και την υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει ειδικές ομάδες που εκδίδουν ταχύτατα τις απαραίτητες άδειες για τις Startups του χώρου αλλά και έχουν αναπτύξει προστατευμένες πλατφόρμες όπου οι Fintechs αλλά και οι τράπεζες δοκιμάζουν τα προϊόντα τους και την διασύνδεση μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα αυτές οι χώρες προσελκύουν όλο και περισσότερες Fintechs με ότι αυτό συνεπάγεται για την συγκεκριμένη αγορά αλλά και την ίδια την χώρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σκοπός της πρωτοβουλίας είναι ο Κόμβος Καινοτομίας Fintech να λειτουργήσει ως το κεντρικό σημείο επαφής για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις (νεοσύστατες ή υπάρχουσες, εποπτευόμενες και μη, εταιρίες τεχνολογίας κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα FinTech. Μέσω του Κόμβου τα φυσικά και νομικά πρόσωπα θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με τα καινοτόμα εγχειρήματα τους και να λαμβάνουν πληροφορίες και καθοδήγηση για τη συμμόρφωσή τους με τις κανονιστικές και εποπτικές προσδοκίες.

Με τη δημιουργία του εν λόγω Κόμβου, η Τράπεζα της Ελλάδος επιδιώκει να ενθαρρύνει και να προάγει τη χρηματοοικονομική καινοτομία στο χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα, διασφαλίζοντας την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ ενδεχόμενων κινδύνων και διαφαινόμενων ευκαιριών. Προσβλέπει επίσης σε έναν διάλογο με τους παρόχους καινοτόμων λύσεων FinTech, ώστε να διαμορφώνει πληρέστερη εικόνα των προκλήσεων που πιθανόν προκύπτουν από την εισαγωγή νέων επιχειρηματικών μοντέλων και τεχνολογιών στους προαναφερθέντες τομείς.

H διαδικασία για τη συμμετοχή στον Κόμβο είναι απλή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν απευθείας τα αιτήματά τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες η Τράπεζα της Ελλάδας σχεδιάζει να τρέξει και το πρώτο της hackathon.

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.