Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙδΕΚ: Ενημερωτική εκδήλωση για τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων

Τα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης επιχειρήσεων, καθώς και οι εθνικές δράσεις σε Ελλάδα και Κύπρο για την υποστήριξη της καινοτομίας, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Χρηματοδότηση και Υποστήριξη της…

Οι «Συναντήσεις καριέρας» από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επιστρέφουν

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει για 2η φορά «Συναντήσεις Καριέρας - Γνωριμία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»,  το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2022, στον ισόγειο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Ευκαιρίες χρηματοδότησης στα Clusters του «Ορίζοντα Ευρώπη»

Με μεγάλη διαδικτυακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022, η ενημερωτική εκδήλωση του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με θέμα «Τα Clusters στον Ορίζοντα Ευρώπη», στο Πρόγραμμα Πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη», με την υποστήριξη της Γενικής…

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ συντονίζει το μεγαλύτερο δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

To ITE, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ως φορείς που διαθέτουν συγκεκριμένες πολιτικές σχετικά με την κατοχύρωση και αξιοποίηση της νέας γνώσης, καθώς και οργανωμένες δομές υποστήριξης θεμάτων…

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ διοργανώνει «Συναντήσεις Καριέρας» για μια δια ζώσης γνωριμία και ευκαιρίες απασχόλησης

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) διοργανώνει «Συναντήσεις Καριέρας – Γνωριμία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ»,  το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, στον ισόγειο χώρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). 

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνικό Σημείο Επαφής για τον «Ορίζοντα Ευρώπη»

Στον επίσημο ορισμό στελεχών του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικών Σημείων Επαφής (National Contact Points) σε 13 θεματικές περιοχές για το πρόγραμμα πλαίσιο «Ορίζοντα Ευρώπη», προχώρησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ)