Ετικέτες:

Uni.Fund: Νέα επένδυση στην e-satisfaction.com

Σε συνεπένδυση στην εταιρεία e-satisfaction.com, που δραστηριοποιείται στον τομέα του customer engagement και customer feedback, προχώρησε πρόσφατα το Uni.Fund, σε συνεργασία με ιδιώτη επενδυτή.

BibeCoffee: Νέα χρηματοδότηση από VentureFriends και Uni.fund

Στα δύο εκατ. ευρώ ανεβαίνει η συνολική χρηματοδότηση της BibeCoffee, με νέα επένδυση που ανακοίνωσε από το VentureFriends και το Uni.fund, το οποίο ήταν υφιστάμενος επενδυτής.

Uni.Fund: Επένδυση 400 χιλ. ευρώ στην EnzyQuest

Σε επένδυση 400.000 ευρώ στην EnzyQuest, spin-off του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που δραστηριοποιείται τον τομέα της ενζυμικής βιοτεχνολογίας, προχώρησε πρόσφατα το Uni.Fund.