EΥ: Οι μέγα-τάσεις που θα αναμορφώσουν αγορές, κοινωνίες και την επιχειρηματική σας στρατηγική!

0

Η επέκταση των ανθρώπινων δυνατοτήτων, κυρίως μέσω της τεχνολογίας, θα επαναπροσδιορίσει την εργασία, τη συμπεριφορά των καταναλωτών, αλλά και το ρυθμιστικό περιβάλλον, ενώ νέες μέγα-τάσεις θα αναμορφώσουν στις αγορές και τις κοινωνίες, και κατ’ επέκταση την παγκόσμια τάξη, σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση της EY, The upside of disruption: megatrends shaping 2018 and beyond.

Η έκθεση, η οποία συντάχθηκε από το παγκόσμιο think-tank της ΕΥ, EYQ, εξετάζει «τι ακολουθεί μετά το επόμενο βήμα;», εντοπίζοντας τις αναδυόμενες τάσεις που θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι ηγέτες, καθώς και τη μακροπρόθεσμη επανευθυγράμμιση των αγορών, της κοινωνίας και της παγκόσμιας τάξης. Η έκθεση παρέχει ένα πλαίσιο για την κατανόηση των δυνάμεων που μετασχηματίζουν δραστικά την οικονομία και την κοινωνία, και των νέων κατευθύνσεων στις οποίες αυτές οδηγούν. Με τον τρόπο αυτό, επιτρέπει στους επικεφαλής των επιχειρήσεων και οργανισμών να προβλέψουν, να προετοιμαστούν και να αντιδράσουν στρατηγικά.

Μακροπρόθεσμα, η ΕΥ προβλέπει μια ευρεία αναδιαμόρφωση του πολιτικού και οικονομικού τοπίου, στις ακόλουθες κατευθύνσεις:

Επανακαθορισμός των διεθνών ισορροπιών: Οι κανόνες της παγκόσμιας τάξης θα ξαναγραφτούν, καθώς οι ανερχόμενες οικονομικές δυνάμεις δημιουργούν ένα παγκόσμιο σύστημα με πολλαπλούς πόλους, νέους κανόνες, θεσμούς, δίκτυα και κέντρα επιρροής.

Ανανεωμένες κοινωνικές συμβάσεις: Σε μια εποχή ψηφιακού μετασχηματισμού και αυξανόμενων εισοδηματικών ανισοτήτων, οι κανόνες που διέπουν τις κοινωνίες θα επανεξεταστούν για να επιτευχθεί μια πιο βιώσιμη ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των πολιτών, των οργανισμών και των κυβερνήσεων.

Υπέρ-ρευστές αγορές: Οι κανόνες που διέπουν τις επιχειρήσεις και τις αγορές θα αναμορφωθούν, καθώς ο δραστικός μετασχηματισμός εξαλείφει τις τριβές των αγορών, δημιουργώντας αγορές που περιλαμβάνουν και καλύπτουν όλες τις ανάγκες, και νέες, ευέλικτες και εξαιρετικά αποδοτικές επιχειρήσεις.

Αναδιαμόρφωση της κοινωνίας

Σύμφωνα με την έκθεση, βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα «περίοδο επέκτασης των ανθρώπινων δυνατοτήτων», όπου η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η ρομποτική και η ενισχυμένη και η εικονική πραγματικότητα (AR και VR), θα γίνονται όλο και πιο ζωντανές και θα λειτουργούν αυτόνομα για λογαριασμό μας.

Αυτό θα προκαλέσει έναν άνευ προηγουμένου επανακαθορισμό των εννοιών της εργασίας, της καταναλωτικής συμπεριφοράς και του ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική υπεισέρχονται σε περισσότερα επαγγέλματα, θα επαναπροσδιορίσουν τη φύση της εργασίας, με επιπτώσεις στα πάντα, από τις οικονομικές ανισότητες ως τις κοινωνικές συμβάσεις και την εκπαιδευτική πολιτική.

Αποτελεσματικότερη παραγωγή και μεταποίηση τροφίμων

Η έκθεση υπογραμμίζει μια σειρά από τεχνολογίες, οι οποίες αναμένεται να αναμορφώσουν τη γεωργία και τη μεταποίηση, καθιστώντας τις ριζικά αποδοτικότερες και βιώσιμες.

Εναλλακτικές λύσεις και εργαστηριακές προσεγγίσεις με φυτικές βάσεις υπόσχονται να καλύψουν με βιώσιμο τρόπο τις αυξανόμενες ανάγκες του πλανήτη για πρωτεΐνες. Εν τω μεταξύ, καλλιέργειες κάθετης γεωργίας που βασίζονται στην ψηφιακή τεχνολογία, φέρνουν την παραγωγή τροφίμων πιο κοντά στους καταναλωτές των αστικών κέντρων και τους προσφέρουν τοπικές, φρέσκες και βιολογικές επιλογές.

Επαναστατικές αλλαγές συντελούνται και στον κλάδο της μεταποίησης, καθώς συγκλίνουν οι φυσικές, ψηφιακές και βιολογικές επιστήμες. Οι καινοτομίες σε επίπεδο νανοκλίμακας θα δημιουργήσουν πιο έξυπνα και καθαρά υλικά, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική θα καταστήσουν τα εργοστάσια πιο παραγωγικά, και οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές θα φέρουν την παραγωγή πιο κοντά στις ανάγκες, απλοποιώντας τις αλυσίδες εφοδιασμού.

Οι μέγα-τάσεις θα επηρεάσουν πόλεις και υγειονομική περίθαλψη

Η έκθεση προβλέπει ριζικές αλλαγές στο αστικό περιβάλλον, καθώς η αλληλεπίδραση της κλιματικής αλλαγής, της γήρανσης του πληθυσμού, του μέλλοντος της κινητικότητας, και του μέλλοντος της εργασίας θα αλλάξει δραστικά τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο χτίζονται οι πόλεις, αλλά και το πώς λειτουργούν. Η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να μετατοπίσει τα κέντρα των πόλεων, ενώ η ανώδυνη μετακίνηση και η εικονική εργασία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα πιο ισορροπημένο και αποσυμφορημένο αστικό μοντέλο.

Οι δυνάμεις του δραστικού μετασχηματισμού θα συμβάλουν στην αναβίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των μικρότερων πόλεων, που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και υψηλότερη ποιότητα ζωής. Αυτές οι πόλεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν κέντρα καινοτομίας, καθώς τεχνολογίες όπως οι τρισδιάστατες εκτυπώσεις, η ενισχυμένη και η εικονική πραγματικότητα, το Internet of Things (IoT) και η τεχνητή νοημοσύνη εκδημοκρατίζουν και αποκεντρώνουν την καινοτομία και την παραγωγή.

Και η υγειονομική περίθαλψη θα μετασχηματιστεί δραστικά από τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που καθιστούν τον κλάδο της υγείας προγνωστικό, εξατομικευμένο, προληπτικό και συμμετοχικό. Αυτό θα περιλαμβάνει τα πάντα, από την επανεφεύρεση της φαρμακευτικής έρευνας και ανάπτυξης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ως τους ρομποτικούς νοσηλευτές και τα αυτόνομα οχήματα, επιτρέποντας στους ηλικιωμένους να διατηρούν την ανεξαρτησία τους, καθώς γερνούν.

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.