E.E.: νέοι κανόνες για τον ΦΠΑ υπέρ των Startups ηλ. εμπορίου και κατά της φοροαποφυγής

0

Η συμφωνία επετεύχθη πρόσφατα από τους Υπουργούς Οικονομικών και Οικονομικών των κρατών μελών της Ε.Ε. με το νέο σύστημα να έχει στόχο να διευκολύνει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοσύστατες και τις ΜμΕ, να αγοράζουν και να πωλούν προϊόντα διασυνοριακά μέσω Internet. Θα βοηθήσει επίσης τα κράτη να περιορίσουν τον διαφυγόντα ΦΠΑ ο οποίος φτάνει τα 5 δισ. Ευρώ κάθε χρόνο!

Μετά τη συμφωνία, ο Andrus Ansip , Αντιπρόεδρος της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα μεγάλο βήμα για την τόνωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη, λίγες μέρες μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό των αδικαιολόγητων γεωγραφικών περιορισμών στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Οι επιχειρήσεις που πωλούν στο εξωτερικό μέσω Internet θα ασχοληθούν με τον ΦΠΑ με τον ίδιο τρόπο όπως και για τις πωλήσεις στις χώρες τους, γεγονός που θα καταστήσει τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και θα αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ των χωρών».

Ο Pierre Moscovici, Επίτροπος αρμόδιος για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά θέματα, Φορολογία και τα Τελωνεία, δήλωσε τα εξής: «βήμα-βήμα χτίζεται ένα νέο σύστημα ΦΠΑ κατάλληλο για τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για λειτουργούν διασυνοριακά. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ότι οι επιχειρήσεις που δεν ανήκουν στην Ε.Ε. δεν λαμβάνουν ευνοϊκή μεταχείριση όταν πωλούν στους καταναλωτές της Ε.Ε. – τόσο άμεσα όσο και μέσω των διαδικτυακών αγορών. Η σημερινή συμφωνία είναι ένα θεμέλιο για μια μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον ΦΠΑ στην Ε.Ε. που είναι μια επείγουσα ανάγκη«.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν προοδευτικά σε ισχύ έως το 2021 αφορούν:

Την απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ για τις νέες επιχειρήσεις, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις ΜμΕ που πωλούν προϊόντα στους καταναλωτές online σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Ο ΦΠΑ για τις διασυνοριακές πωλήσεις κάτω των 10.000 ευρώ ετησίως θα διαχειρίζεται σύμφωνα με τους κανόνες της χώρας έδρας των μικρών επιχειρήσεων, δίνοντας ώθηση με αυτό το τρόπο σε 430.000 επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Οι ΜμΕ με διασυνοριακές πωλήσεις έως και 100.000 ευρώ ετησίως θα έχουν επίσης πιο απλουστευμένες διαδικασίες.
Τα μέτρα αυτά θα τεθούν σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2019.

Οι εταιρείες που πωλούν προϊόντα στην Ε.Ε. στο διαδίκτυο θα ασχολούνται με τις υποχρεώσεις ΦΠΑ μέσω μιας εύκολης στη χρήση διαδικτυακής πύλης στη δική τους γλώσσα. Χωρίς την πύλη θα απαιτείται καταχώριση ΦΠΑ σε κάθε κράτος μέλος της Ε.Ε. στο οποίο επιθυμούν να πουλήσουν – μια κατάσταση που οι έμποροι αναφέρουν ως ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για τις μικρές επιχειρήσεις που ασχολούνται με διασυνοριακές συναλλαγές.

Για πρώτη φορά, τα μεγάλα καταστήματα online και markeplaces θα είναι υπεύθυνα για την είσπραξη του ΦΠΑ από τις πωλήσεις στις πλατφόρμες τους, οι οποίες πραγματοποιούνται από εταιρείες τρίτων χωρών σε καταναλωτές της Ε.Ε. Αυτές περιλαμβάνουν και τις πωλήσεις αγαθών που ήδη αποθηκεύονται από εταιρείες εκτός Ε.Ε. σε αποθήκες (λεγόμενα «κέντρα εκπλήρωσης παραγγελιών») εντός της Ε.Ε., τα οποία συχνά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πώληση αγαθών χωρίς ΦΠΑ στους καταναλωτές στην Ε.Ε.

Αντιμετώπιση του προβλήματος της απάτης που προκλήθηκε από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ για εμπορεύματα αξίας κάτω των 22 ευρώ που προέρχονται από χώρες εκτός της Ε.Ε. που μπορεί να νοθεύσουν την αγορά και να δημιουργήσουν αθέμιτο ανταγωνισμό.
Η κατάχρηση από τους εμπόρους τρίτων χωρών αυτής της δυνατότητας χωρίζοντας ή δηλώνοντας τα εμπορεύματα υψηλής αξίας σε μικρά πακέτα αξίας, κάτω από το κατώτατο όριο των 22 ευρώ, τα απάλλασσε από τον ΦΠΑ δημιουργώντας ένα έλλειμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ σε έσοδα τα οποία διαφορετικά θα έφτανε στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Εν κατακλείδι, οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν ότι ο ΦΠΑ καταβάλλεται στο κράτος μέλος του τελικού καταναλωτή, πράγμα που θα οδηγήσει σε δικαιότερη κατανομή των φορολογικών εσόδων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Θα συμβάλουν στην εδραίωση μιας νέας προσέγγισης για τη συλλογή ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία έχει ήδη εφαρμοστεί για τις πωλήσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών, και θα εκπληρώσει μια βασική δέσμευση της στρατηγικής για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά για την Ευρώπη .

Share.

About Author

Newsroom

Tο πρώτο ειδησεογραφικό πόρταλ στην Ελλάδα για τις startups, που αναδεικνύει τα νέα και τη δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος. Εκτός από την καταγραφή του ελληνικού οικοσυστήματος καλύπτει τα τεκταινόμενα και τις διεθνείς τάσεις σε ό,τι αφορά στις startups, τις επενδύσεις, τις νομικές και φορολογικές ρυθμίσεις που αφορούν στα επιχειρηματικά οικοσυστήματα της Ευρώπης και του κόσμου.

Comments are closed.