Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Alpha Bank: Συμμετέχει στο Business Growth Fund της HDB

Στο πλαίσιο συμφωνίας, η τράπεζα παρέχει πόρους σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο συμφωνίας με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB συμμετέχει στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου «Business Growth Fund» παρέχοντας πόρους σε Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για Ταμείο Συγχρηματοδότησης μέσω του οποίου παρέχονται, σε επιλέξιμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, συγχρηματοδοτούμενα δάνεια (40% Ταμείο – 60% Αlpha Bank), με 40% άτοκη χρηματοδότηση καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου και με δυνατότητα επιπλέον επιδότησης του επιτοκίου κατά 3% για τα πρώτα 2 έτη του δανείου, μέσω των κάτωθι 3 Υποπρογραμμάτων:

«Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Liquidity Co-Financing Loans»)
«Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια» («Green Co-Financing Loans»)
«Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» («Digitalization Co-Financing Loans»

Οι νέες χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος θα συναφθούν έως και την 30.6.2025, εκτός εάν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εξαντληθεί νωρίτερα και θα έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

«Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων» («Liquidity Co-Financing Loans»)

-Χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης από 10.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ.
-40% μειωμένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
-Επιπλέον, για τις επιχειρήσεις που χρηματοδούνται για πρώτη φορά από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρέχεται 3% επιδότηση επιτοκίου για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.
-Μέγιστη διάρκεια έως 5 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 1 έτος.
-Εξασφαλίσεις έως 100% του δανείου.
-Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια» («Green Co-Financing Loans»)

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων πράσινης αναβάθμισης από 80.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ.
-40% μειωμένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
-Επιπλέον επιδότηση επιτοκίου 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.
-Μέγιστη διάρκεια έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη.
Εξασφαλίσεις έως 100% του δανείου.
-«Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης» («Digitalization Co-Financing Loans»)

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων ψηφιακής αναβάθμισης από €25.000 έως €1.000.000.
-40% μειωμένο επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου.
-Επιπλέον επιδότηση επιτοκίου 3% για τα 2 πρώτα έτη του δανείου.
-Μέγιστη διάρκεια έως 10 έτη, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη.
-Εξασφαλίσεις έως 100% του δανείου.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις