Νεκτάριος Ταβερναράκης: Το ΙΤΕ θερμοκοιτίδα έρευνας και καινοτομίας υψηλής αξίας για την κοινωνία και την Ελλάδα

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) ιδρύθηκε το 1983 στην Κρήτη και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας.