Το 2021 είναι η χρονιά του delivery!

H χρονιά του delivery, είναι όπως φαίνεται το 2021, αφού η τάση που ξεκίνησε το 2020 λόγω της πανδημίας, μόνο να σταματά δεν δείχνει.