Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Πότε θα γίνει το hackathon για την ψηφιακή μετάβαση του δημοσίου

Τέλη Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί ο μαραθώνιος καινοτομίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας αυτό-διοίκησης.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι μία τεχνολογική δράση ανοιχτής καινοτομίας και έχει στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων, καθώς και στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

To ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon, θα πραγματοποιηθεί 19-20 Φεβρουαρίου 2022, υβριδικά, με φυσική παρουσία στο ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος)  αλλά και απομακρυσμένα με εργαλεία τηλεδιάσκεψης. Η δράση εντάσσεται σε έναν οδικό χάρτη ανοιχτής καινοτομίας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. με κοινωνικό προσανατολισμό μέσω της προώθησης των νέων αναπτυσσόμενων τεχνολογιών (disrupting technologies) όπως το AI, IoT, big data, blockchain, image analysis κοκ.

Στόχος του Μαραθωνίου Καινοτομίας ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon είναι η δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών για τις ανάγκες φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης καθώς και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) με την ενεργοποίηση πνεύματος καινοτομίας και συνεργασίας μεταξύ φορέων και επιχειρήσεων που διαθέτουν νέες καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο και, ταυτόχρονα, προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό υπηρεσιών.

Μέσα από τη δράση κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών των φορέων και προωθείται η καινοτομία.

Στο πλαίσιο της δράσης του ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon μπορούν να συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, startup εταιρείες και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε πιλοτική εφαρμογή στο διάστημα του διημέρου.

Το ΕΚΔΔΑ Gov 5.0 Hackathon έχει τους παρακάτω βασικούς ευρύτερους κοινωνικούς και μακροπρόθεσμους στόχους:

 • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών.
 • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα.
 • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.
 • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα φορέων που συνεργάζονται με της δημόσιας διοίκησης. 
 • Διασύνδεση με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας. 
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε δράσεις σχετικές με τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.

Ενδεικτικές Θεματικές Περιοχές

Α. ΟΤΑ και αξιοποίηση Ανοιχτών Δεδομένων (Open data)

 • Η μείωση των χρόνων αναμονής για την πρόσβαση στην υπηρεσία.
 • Η μεγιστοποίηση ικανοποίησης αιτημάτων των πολιτών. Στόχος με μία επίσκεψη να ολοκληρώνει το αίτημα.
 • Η ενίσχυση της αποδοτικότητας των διοικητικών υπηρεσιών, η απομείωση των γραφειοκρατικών περιορισμών και διεκπεραίωση περισσότερων υποθέσεων ανά μονάδα χρόνου.
 • Η βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων μέσω της εκπαίδευσης και της δια βίουμάθησης. Η καλύτερη καταγραφή και αξιολόγηση του έργου των υπηρεσιών εφόσον θα είναι δυνατό να εφαρμοστούν δείκτες ποσοτικής και ποιοτικής αποτύπωσης.
 • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού των Δήμων, εφόσον οι εφαρμογές που θα δημιουργηθούν θα τους επιτρέπουν να ασκούν τα καθήκοντα τους με μεγαλύτερη πληρότητα και μικρότερο αριθμό απαιτούμενων ενεργειών.

Β. Καινοτόμες Ιδέες Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

 • Ανάπτυξη mobile apps για σπουδαστές Ε.Σ.Δ.Δ.Α και επιμορφούμενους ΙΝ.ΕΠ.
 • Εργαλείο αξιολόγησης υποψηφίων προς ένταξη στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού
 • Εργαλείο επιλογής υποψηφίων προς επιμόρφωση στελεχών της Δ.Δ. για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα  
 • Αντιστοίχιση επιστημονικού προφίλ εκπαιδευτών με εκπαιδευτικές ανάγκες.
 • Αξιοποίηση μηχανικής μάθησης για συμβουλευτική επαγγελματική σταδιοδρομία αποφοίτων Ε.Σ.Δ.Δ.Α. (το κατάλληλο στέλεχος στην κατάλληλη θέση).
 • Εργαλείο δημιουργίας αποθετηρίων δεδομένων ως προϋπόθεση για δημιουργία & αξιοποίηση big data analytics και τεχνητή νοημοσύνη. 
 • Εργαλείο monitoring ωρίμανσης και εξέλιξης επιμορφωτικών δράσεων.

Περισσότερα για τον μαραθώνιο καινοτομίας εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Open day του hackathon για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημοσίου

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις