Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών: Έξυπνες πόλεις και δείκτες βιωσιμότητας

Σύντομα το Παρατηρητήριο θα δημοσιοποιήσει δύο έρευνεςσχετικά με τις επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών και τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι της χώρας

Σε μία περίοδο που η δίκαιη, συμπεριληπτική και βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν βασικό ζητούμενο για τη χώρα αλλά και ευρύτερα, το «Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών» (ΠΠΠ) ή «Regional Policy Monitor» (RPM) ξεκινά τη δραστηριότητά του, επιχειρώντας να συμβάλει αποτελεσματικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Το ΠΠΠ είναι Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία και αποτελεί οργανισμό παραγωγής ερευνών, μελετών και προώθησης τεκμηριωμένων ιδεών και προτάσεων με εξειδίκευση στην Περιφερειακή Ανάπτυξη. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του, αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής έρευνας και την επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για τα αντίστοιχα ζητήματα.

Τί κάνει το Παρατηρητήριο;

Το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών αναπτύσσει σειρά δράσεων, μεταξύ των οποίων:

Διεξάγει εφαρμοσμένη επιστημονική έρευνα στο πεδίο της Περιφερειακής Ανάπτυξης
Παρέχει αξιόπιστες και συνεχώς ενημερωμένες πληροφορίες για συγκεκριμένους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης.
Συνεργάζεται με ελληνικά και ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισμούς
Παρεμβαίνει και συμβάλλει στο δημόσιο διάλογο σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.
Αναθέτει, αναλαμβάνει αλλά και χρηματοδοτεί μελέτες
Προωθεί την επιστημονική έρευνα και την επεξεργασία και διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης για θέματα περιφερειακής ανάπτυξης. Συνδέει τη δραστηριότητα του με την δημιουργία τομέα «Regional Growth Data» στην Ελλάδα.
Τροφοδοτεί το δημόσιο διάλογο με αντικειμενική πληροφόρηση, επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες, μελέτες, αναλύσεις και προτάσεις περιφερειακής πολιτικής.
Αναπτύσσει εργαλεία και πρωτοβουλίες στον χώρο των ανοιχτών δημοσίων δεδομένων, με στόχο τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευσή τους

Η ομάδα του Παρατηρητηρίου

Η ιδέα αλλά και η πραγμάτωση της ίδρυσης του ΠΠΠ ανήκει στον Θεόδωρο Λουλούδη, ιδιοκτήτη του εκδοτικού ομίλου «Πελοπόννησος» και της Εταιρείας Συμβούλων Data Consultants. Έχοντας να επιδείξει έντονη και πολύπλευρη δραστηριότητα στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης για περισσότερα από 20 χρόνια, στόχος του ήταν η δημιουργία ενός φορέα που θα συμβάλει στην αποτελεσματική προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών σε κάθε περιοχή της χώρας, μέσα από τεκμηριωμένη και μεθοδική προσέγγιση.

Ειδικός επιστημονικός σύμβουλος διοίκησης του ΠΠΠ, με πολύτιμη συνεισφορά στην αρχική οργάνωση και την ομαλή έναρξη της λειτουργίας του, είναι ο καθηγητής του ΟΠΑ και γενικός διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ Γιώργος Παγουλάτος

Γενικός Διευθυντής του ΠΠΠ είναι ο δημοσιογράφος, με ειδίκευση σε θέματα ΕΕ, Γιάννης Παπαγεωργίου. Επιστημονική διευθύντρια είναι η Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, ομότιμη καθηγήτρια του ΟΠΑ. Στη διοικητική ομάδα του Παρατηρητηρίου, συμμετέχει επίσης ο Βασίλης Κασιώλας, MSc. Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής

Στην Συμβουλευτική Επιτροπή του Παρατηρητηρίου αποτελούν (αλφαβητικά) οι:
Λούκα Κατσέλη, πρ. υπουργός
Πάνος Καρβούνης, πρ. Γενικός Διευθυντής ΕΕ
Φοίβη Κουντούρη, καθηγήτρια ΟΠΑ
Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής Παν. Πελοποννήσου, πρόεδρος ΚΕΠΕ
Αλέξανδρος Μαλλιάς, πρέσβης ε.τ.
Δημήτρης Μιχόπουλος, Αντιπρόεδρος CEO Clubs Greece
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος, Συνταγματολόγος, πρ. Ευρωβουλευτής, πρ. πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Αλέξανδρος Χαρκιολάκης, Γεν. Διευθυντής Συλλόγου Φίλων της Μουσικής

Οι δύο πρώτες μελέτες

Σε λίγες ημέρες, το Παρατηρητήριο θα δημοσιοποιήσει δύο από τις πρώτες βασικές του έρευνες. Η μία καταγράφει τις επιδόσεις των ελληνικών Περιφερειών αναφορικά με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και η δεύτερη συγκεντρώνει και αξιολογεί το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν οι δήμοι της χώρας.

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και ελληνικές Περιφέρειες

Σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα του Δικτύου Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) και την πρόεδρό του Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα παρουσιάσουν τα σχετικά αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Η «Ατζέντα 2030» και οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) περιγράφουν μια καθολική στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί από όλες τις χώρες. Οι έγκυρες μετρήσεις και η διαθεσιμότητα των δεδομένων είναι ζωτικής σημασίας για τη μετατροπή των SDGs σε πρακτικά εργαλεία για την επίλυση προβλημάτων. Στην Εθνική Έκθεση για την εφαρμογή της Ατζέντας 2030 αναφέρεται πως οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή των SDGs, με πολλές σημαντικές πολιτικές, υπηρεσίες και δράσεις που σχετίζονται με τους SDGs να λαμβάνουν χώρα σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, οι περιφερειακές αρχές που αναπτύσσουν και εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές συχνά αγνοούν τον αντίκτυπο που έχουν οι πολιτικές αυτές στην επίτευξη των SDGs.

Θέλοντας να συνεισφέρει θετικά σε αυτήν την πρόκληση, το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών θα παράγει σε ετήσια βάση περιεχόμενο που θα αφορά στην πρόοδο των ελληνικών περιφερειών στην επίτευξη των SDGs και θα υποστηρίζει τους τοπικούς φορείς και αρχές να αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της Ελλάδας.

Έξυπνες πόλεις στην Ελλάδα: Ποιες και τί είδους ψηφιακές υπηρεσίες προσφέρουν σε πολίτες και επιχειρήσεις;

Σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γιάννη Χαραλαμπίδη, το Παρατηρητήριο Περιφερειακών Πολιτικών αποτυπώνει την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών των ελληνικών δήμων μέσω των διαδικτυακών τους τόπων. Μελετήθηκαν διεξοδικά 332 διαδικτυακοί τόποι.

Με βάση τις παρατηρήσεις, τις ερμηνείες και τα συμπεράσματα της μελέτης, γνωρίζοντας την κατάσταση που επικρατεί στην χώρα αλλά και την ανάγκη που προκύπτει από τις διεθνείς συγκυρίες, προτείνονται μια σειρά από ιδέες και προτάσεις προκειμένου οι δήμοι να μπουν δυναμικότερα στη ψηφιακή παροχή υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις