Άρθρα με την ετικέτα Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος

Έρευνα McKinsey: Η σημασία των πλαστικών στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος δημοσίευσε μελέτη της εταιρείας McKinsey η οποία συμπεραίνει ότι «τα πλαστικά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».