Άρθρα με την ετικέτα Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Η HDB ίδρυσε Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας για τις ΜμΕ

Τη σύσταση, μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με σκοπό την στήριξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη υλοποίηση…