Άρθρα με την ετικέτα Βιώσιμες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας

Βιώσιμες πρακτικές υδατοκαλλιέργειας

ΕΛΟΠΥ: Συμμετοχή στο συνέδριο για νέες γυναίκες από τη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα

Η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ), φορέας ανάπτυξης της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας που ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό την ενίσχυση της παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων των εταιρειών-Μελών της και την εδραίωση της…