StartUpper

THERMI GROUP: Ένας όμιλος – “θεμέλιο” στο οικοσύστημα της Β. Ελλάδας

Αναδημοσίευση από Startupper MAG #14

Στην Ελλάδα, μια χώρα που μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε να έρχεται σε πιο «στενή επαφή» με την καινοτομία και να μαθαίνει τι σημαίνει Startup επιχειρηματικότητα, υπάρχει ένας οργανισμός που ήδη από το 2005 έχει αφιερωθεί αποκλειστικά σε αυτό. Ο λόγος για τον όμιλο εταιρειών THERMI GROUP, ο οποίος έχει στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Ο όμιλος σήμερα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και seed capital μέσω της θερμοκοιτίδας THERMI A.E, κατά το στάδιο της επιχειρηματικής ιδέας και της υλοποίησής της, ενώ κατά την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας επενδύει στο επιχειρηματικό της κεφάλαιο και την καθοδηγεί μέσω της THERMI VENTURE CAPITAL ΑΕΔΑΚΕΣ (THERMI VCM).

THERMI AE: Καθοδήγηση και Seed Capital σε πάνω από 80 επιχειρήσεις 

Η θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων THERMI AE ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2005. Σκοπός της είναι η υποστήριξη Startup εταιρειών με προϊόντα ή υπηρεσίες που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες ανεξαρτήτως κλάδου δραστηριότητας. Η υποστήριξη περιλαμβάνει υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης και seed capital. Από το 2005 έως σήμερα η THERMI έχει υποστηρίξει περισσότερες από 80 επιχειρήσεις και έχει επενδύσει κεφάλαιο ύψους 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Από το 2010 η THERMI επενδύει στην καθετοποιημένη εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της συμμετέχοντας στο «CHORUS Cluster» για τις τεχνολογίες της καθαρής ενέργειας σε συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ και στο ευρωπαϊκό έργο «Media Motor Europe» για την υιοθέτηση καινοτόμων προϊόντων τεχνολογίας από ευρωπαϊκούς φορείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της δημιουργικής βιομηχανίας.

Κατά την τελευταία πενταετία, η THERMI έχει υλοποιήσει δύο κύκλους προγράμματος Acceleration (ένα τρίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων που ολοκληρώνεται με pitching event σε επενδυτές) σε συνεργασία με το ACT Entrepreneurship Hub, ενώ αυτήν την περίοδο στο πλαίσιο του έργου «Media Motor Europe» όπου ήδη τρέχει ο δεύτερος κύκλος, παρέχει coaching, mentoring και networking, σε ευρωπαϊκές και ελληνικές Startups. Οι ελληνικές Startups Medoid.ai και AdWork.tech που συμμετέχουν στον πρώτο κύκλο του προγράμματος χρησιμοποιούν τεχνολογίες μηχανικής μάθησης και προσφέρουν υπηρεσίες ελέγχου περιεχομένου μηνυμάτων κοινωνικών δικτύων και τοποθέτησης εικονικών προϊόντων σε αρχειακές και νέες παραγωγές video, αντίστοιχα.

THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ: Το μοναδικό VC με έδρα τη Βόρεια Ελλάδα 

H THERMI VENTURE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 2008. Έως σήμερα διαχειρίζεται το μοναδικό Venture Capital Fund με έδρα τη βόρεια Ελλάδα, ύψους 24 εκατ. ευρώ, που επενδύει σε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο στάδιο του Growth.

O CEO THERMI GROUP Νικόλας Τακάς μιλά στο Startupper MAG σχετικά με τις δραστηριότητες του ομίλου, το οικοσύστημα της Θεσσαλονίκης αλλά και το μέλλον τόσο της καινοτομίας στην πόλη όσο και της ίδιας της THERMI.

S.M. Λειτουργείτε έναν από τους πρώτους Incubators τεχνολογικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να μας πείτε ποιες υπηρεσίες προσφέρετε και πόσες εταιρείες έχετε υποστηρίξει μέχρι σήμερα;

H THERMI παρέχει υπηρεσίες «coaching» με έμφαση στον καθορισμό επιχειρηματικής στρατηγικής, mentoring, networking και fundraising. Στόχος των υπηρεσιών της είναι η αύξηση της ετοιμότητας των νεοσύστατων επιχειρήσεων που υποστηρίζει, ώστε οι διοικήσεις τους να αντεπεξέλθουν επιτυχώς στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και να εκμεταλλευτούν κατά το μέγιστο τη δικτύωση που τους προσφέρεται, ώστε να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα. Η THERMI έχει υποστηρίξει μέσω της θερμοκοιτίδας πάνω από 80 επιχειρήσεις από τη σύστασή της έως σήμερα.

S.M. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Startup/ομάδας για να συμμετάσχει στον Incubator; Εστιάζετε σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς;

Ως προς τη THERMI, δεν υπάρχει αυστηρή τομεακή στόχευση. Αξιολογούμε ομάδες και επιχειρηματικά σχέδια από όλους τους κλάδους. Τα τελευταία έτη η Thermi έχει δώσει έμφαση στους κλάδους της πράσινης ενέργειας και της τεχνολογίας (Software as a Service, ΑΙ, Blockchain κ.λπ.), και η ομάδα διαχείρισης της THERMI μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα επιχειρηματικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στα εν λόγω αντικείμενα. Τα κριτήρια επιλογής των ομάδων είναι: α) το προϊόν και η αγορά στην οποία απευθύνεται, β) το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και γ) η ομάδα και η δέσμευσή τους στο όραμα της επιχείρησης.

S.M. Έχετε δημιουργήσει επιχειρηματικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση ΜΜΕ στη βόρεια Ελλάδα. Μπορείτε να μας δώσετε ορισμένες πληροφορίες για αυτό;

To THERMI GROUP έχει επενδύσει μέσω της θερμοκοιτίδας THERMI, ποσό 5,5 εκατ. ευρώ ως seed capital σε τεχνολογικές Startups από το 2005 έως σήμερα, έχοντας καταφέρει exit μέσω πωλήσεων της συμμετοχής της σε τρίτους, αλλά και δύο εισαγωγές σε Εναλλακτικές Αγορές Χρηματιστηρίων. Επίσης, μέσω του Venture Capital Fund, που διαχειρίστηκε η THERMI VCM ΑΕΔΑΚΕΣ, επένδυσε 13 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις στον κλάδο της πράσινης ενέργειας και της πράσινης τεχνολογίας επιτυγχάνοντας πολύ καλές συμφωνίες αποεπένδυσης.

S.M. Πώς διαμορφώνεται σήμερα το οικοσύστημα Startups και επιχειρηματικής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη και στη βόρεια Ελλάδα γενικά; Και τι πρέπει να γίνει για να αναπτυχθεί ταχύτερα;

Στη Θεσσαλονίκη πλέον δημιουργείται ένα αξιοπρόσεκτο Startup οικοσύστημα. Φορείς καινοτομίας, όπως, μεταξύ άλλων, το ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το ΕΚΕΤΑ, το ACT, η THERMI, η Τεχνόπολη, η Ζώνη Καινοτομίας, το Τεχνολογικό Πάρκο, το OK Thess, αλλά και εν εξελίξει πρωτοβουλίες, όπως η δημιουργία του Digital Innovation Hub της Pfizer, συμβάλλουν σημαντικά στην εξέλιξή του. Η ισχυροποίηση της διεθνούς επιχειρηματικής δικτύωσης που προσφέρουν οι φορείς καινοτομίας της Θεσσαλονίκης, καθώς και η θεσμοθέτηση χρηματοδοτικών εργαλείων που θα μοχλεύουν ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις σποράς στη Θεσσαλονίκη μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στην ακόμη ταχύτερη ανάπτυξή του.

S.M. Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της THERMI Group;

Όσον αφορά στη THERMI, στρατηγική επιλογή αποτελεί η περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς δικτύου συνεργατών, που ήδη έχει χτιστεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Media Motor Europe». Στόχος είναι η ενίσχυση του δικτύου επαφών με corporate και επενδυτικούς φορείς (VC και VC networks, Business angels και Business angel networks), ώστε να μπορεί να κατευθύνει τις Startups στις διεθνείς αγορές και να δημιουργήσει περαιτέρω προστιθέμενη αξία μέσω της καθοδήγησής της. Το THERMI GROUP επίσης στοχεύει στη δημιουργία νέου επενδυτικού κεφαλαίου, ως συνέχεια του THERMI TANEO VC Fund. Το νέο Fund μέσω επενδύσεων κεφαλαίου θα βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις της βόρειας Ελλάδας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, που θα προσφέρει και σημαντικά οφέλη στην περιοχή.

Για επιπλέον πληροφορίες: http://www.thermi-group.com

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις