Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΠΛΑΙΣΙΟ: Ισχυρή ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών για το 2014, στα 0,5 ευρώ η επιστροφή κεφαλαίου

Σημαντική βελτίωση όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών της σημείωσε η ΠΛΑΙΣΙΟ Computers για το 2014, εξακολουθώντας να πηγαίνει “αντίστροφα” στην τάση ύφεσης λόγω της οικονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, κατά το 2014 τα κέρδη προ φόρων και μετά από φόρους είναι υψηλότερα κατά 15% και 13% αντίστοιχα και φτάνουν στα 22,3 και 16,1 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ οι πωλήσεις εμφανίζονται επίσης αυξημένες κατά 5%, οι οποίες φτάνουν στα 298 εκατ. ευρώ. Σταθερά ισχυρή ρευστότητα μέσω θετικών λειτουργικών ταμειακών ροών.

Επίσης, η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 9,9%, στα 25,8 εκ. ευρώ με ταυτόχρονη περαιτέρω βελτίωση του σχετικού περιθωρίου κατά 36 μονάδες βάσης στο 8,7%.

Ακόμα θετικές παρουσιάζονται και οι ταμειακές ροές κατά 2,3 εκ. ευρώ, παρά τη σημαντική αύξηση των καταβληθέντων φόρων και τη συνεχιζόμενη αποπληρωμή υποχρεώσεων προς προμηθευτές.

Στα θετικά και η υποχώρηση του συνολικού δανεισμού κατά 4,3 εκ. ευρώ σε κάτω των 10 εκ. ευρώ, ενώ παράλληλα διατηρήθηκαν τα ταμειακά διαθέσιμα σε επίπεδα πλέον των 45 εκ. ευρώ.

Τέλος, εντυπωσιακή συρρίκνωση κατά 25% σημειώνει ο δείκτης δανειακής μόχλευσης (ξένα / ίδια κεφάλαια) στο 0,60 από 0,80 στο τέλος του 2013.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις