StartUpper

Οι 10 παγκόσμιες τάσεις για τους CEOs

Οι CEOs σε εποχές αβεβαιότητας επικεντρώνονται στους παράγοντες που μπορούν να ελέγξουν. Οι Σχέσεις με τους πελάτες, το Ανθρώπινο κεφάλαιο, το Ρυθμιστικό πλαίσιο, η Επιχειρησιακή αριστεία, η Καινοτομία, ο Παγκόσμιος πολιτικός και οικονομικός κίνδυνος, το Εταιρικό brand και η φήμη, η ανάπτυξη σε διεθνές/παγκόσμιο επίπεδο, η Βιωσιμότητα και η Εμπιστοσύνη στο επιχειρείν είναι, κατά σειρά προτεραιότητας, οι προκλήσεις που απασχολούν σήμερα τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας που διενήργησε ο οργανισμός The Conference Board -με τη συνεργασία της ΕΕΔΕ για την Ελλάδα- και παρουσιάστηκε χθες (19 Μαρτίου) στο πλαίσιο εκδήλωσης του Τομέα Ηγεσίας της ΕΕΔΕ.

Ακόμα, οι μεταβολές στη συμπεριφορά των καταναλωτών και η εμφάνιση νέων ανταγωνιστών σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τα καυτά θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επικεφαλής των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Πέραν αυτών, όσοι συμμετείχαν στην έρευνα για τη χώρα μας δήλωσαν πως αντιμετωπίζουν επίσης ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοπιστωτική αστάθεια στην Ευρώπη, τη μεταβλητότητα της ρευστότητας, αλλά και τον τρόπο διαχείρισης των social media τα οποία αναδεικνύονται σε βασικό ρυθμιστή της συμπεριφοράς των πελατών. Κυρίαρχο πρόβλημα αποτελεί επίσης για τους επικεφαλής των επιχειρήσεων η κρίση, καθώς, όπως δήλωσαν στην έρευνα, δυσκολεύονται περισσότερο σε σχέση με πέρυσι να καλύψουν βασικές θέσεις εργασίας, λόγω όχι μόνο της οικονομικής στενότητας αλλά και της έλλειψης του απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού στη χώρα μας. Όλα αυτά τη στιγμή που σε παγκόσμιο επίπεδο οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ιεραρχούν τις πρωτεύουσες προκλήσεις για τη λειτουργία τους ως εξής: ανθρώπινο κεφάλαιο, καινοτομία, σχέσεις με τους πελάτες, επιχειρησιακή αριστεία, βιωσιμότητα εταιρικό brand και φήμη, ρυθμιστικό πλαίσιο, παγκόσμιος οικονομικοπολιτικός κίνδυνος, και εμπιστοσύνη στο επιχειρείν.

Οι Έλληνες μάνατζερ υποστηρίζουν ότι η ανάκαμψη των επιχειρήσεων στη χώρα μας συναρτάται με στρατηγικές όπως: εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του, εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και διατήρηση των ταλέντων, καινοτομία που επικεντρώνεται στην τεχνολογία αλλά και κουλτούρα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, δέσμευση του ανθρώπινου δυναμικού που οδηγεί σε παραγωγικότητα και επιχειρηματική αριστεία, και τέλος, έμφαση στην ευελιξία και προσαρμοστικότητα έναντι της παραδοσιακής διαχείρισης κινδύνων.

Την έρευνα παρουσίασε ο Bart van Ark, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Επικεφαλής Οικονομολόγος & Επικεφαλής Στρατηγικής, του Conference Board, ο οποίος επεσήμανε τις βασικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις:

– Για τις σχέσεις με τους πελάτες: Προσωπική δέσμευση με τους βασικούς πελάτες. Βελτίωση ποιότητας προϊόντων / υπηρεσιών. Ανάπτυξη μιας πιο εξωστρεφούς πελατοκεντρικής κουλτούρας. Εξατομικευμένο μάρκετινγκ, προώθηση, και επικοινωνιακές εκστρατείες για βασικές ανάγκες των πελατών. Χρησιμοποίηση πληροφοριών ανταγωνισμού για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών.
– Για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο: Κατάρτιση και ανάπτυξη των εργαζομένων. Αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων. Βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης των επιδόσεων και της λογοδοσίας. Εστίαση στα ταλέντα που αναπτύσσονται εσωτερικά στην επιχείρηση για την κάλυψη βασικών θέσεων εργασίας. Επένδυση σε εκπαιδευτικά συστήματα για τη βελτίωση της ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού.
– Για το Ρυθμιστικό Πλαίσιο: Ενίσχυση των εσωτερικών διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης. Εστίαση σε ανταγωνιστικές ευκαιρίες που δημιουργούνται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Ενθάρρυνση μεγαλύτερης αυτορύθμισης των κλάδων της αγοράς. Αύξηση των δραστηριοτήτων άσκησης πιέσεων για την προώθηση ίσων όρων ανταγωνισμού. Ενίσχυση της κατανόησης των διεθνών νομοθεσιών και άλλων κανόνων επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
– Για την Επιχειρησιακή Αριστεία: Αύξηση της δέσμευσης των εργαζομένων για βελτίωση της παραγωγικότητας. Βελτίωση της απόδοσης και της λογοδοσίας των μεσαίων στελεχών. Επιδίωξη καλύτερης ευθυγράμμισης της στρατηγικής, των στόχων και των οργανωσιακών ικανοτήτων. Επανασχεδιασμός επιχειρηματικών διαδικασιών. Μεγαλύτερη επένδυση στις νέες τεχνολογίες.
– Για την Καινοτομία: Εφαρμογή νέων τεχνολογιών (στα προϊόντα, τις διαδικασίες, τις πληροφορίες, κλπ). Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας με την προώθηση και επιβράβευση της επιχειρηματικότητας και της ανάληψης κινδύνων. Μεγαλύτερη επένδυση σε μακροπρόθεσμη έρευνα και ανάπτυξη. Δέσμευση σε στρατηγικές συμμαχίες με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους επιχειρηματικούς εταίρους. Ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας για όλους τους εργαζόμενους.

Οι 10 τάσεις που διαφαίνονται για τους CEOs σε παγκόσμιο επίπεδο είναι οι εξής:
* Ανάληψη δράσης κατά της επιβράδυνσης της παγκόσμιας ανάπτυξης
* Επικέντρωση σε εκείνα που μπορούν να ελέγξουν
* Οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και πιο δυναμικής σχέσης με τους πελάτες, που είναι κρίσιμη για την κατάκτηση μεριδίου αγοράς
* Πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση για την καινοτομία
* Προκλήσεις ανάπτυξης που συνδέονται με την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου
* Εκπληκτική έλλειψη έμφασης στην διαπολιτισμική ικανότητα
* Μεγαλύτερη άνεση στη διαχείριση των Big Data, αλλά συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τον καλύτερο τρόπο χρησιμοποίησής τους
* Η βιωσιμότητα αναδεικνύεται ως κορυφαία παγκόσμια πρόκληση
* Οι διευθύνοντες σύμβουλοι ζητούν να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη,
* Αναμένουν πολλά από τον εαυτό τους.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις