Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Πρώτο Open Call σε Πειράματα Μεταφοράς Γνώσης από το πρόγραμμα SMART4ALL

Το SMART4ALL, το πρόγραμμα το οποίο στοχεύει στη δημιουργία ενός Digital Innovation Hub σε ολόκληρη την Ευρώπη, προσκαλεί υποψήφιους για το 1ο Open Call σε Πειράματα Μεταφοράς Γνώσης (KnowledgeTransferExperiments – KTE).

Τα KTEs είναι ένας νέος τύπος πειραμάτων που επιτρέπουν την παρουσίαση και δοκιμή μικρότερων έργων ή λιγότερο ώριμων ιδεών και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα εύρεσης εύφορου εδάφους για ανάπτυξη των δυνατοτήτων ενός προϊόντος. Τα ΚΤΕs λειτουργούν ως βραχυπρόθεσμα προγράμματα εκπαίδευσης και μεταφοράς τεχνογνωσίας (3 μηνών).

Τα KTEs είναι μεταξύ δύο διαφορετικών φορέων από δύο διαφορετικές χώρες: έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Αποστολής και έναν Ακαδημαϊκό/Βιομηχανικό εταίρο που ενεργεί ως Οργανισμός Υποδοχής.

Οι προτάσεις των KTEs πρέπει να στοχεύουν στην ανταλλαγή γνώσεων σε θέματα σχετικά με υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας (Customized Low Energy Computing-CLEC) για κυβερνοφυσικά συστήματα (Cyber Physical Systems-CPS) και το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things-IoT), σε έναν από τους ακόλουθους τομείς:

 • Ψηφιοποιημένες μεταφορές
 • Ψηφιοποιημένο περιβάλλον
 • Ψηφιοποιημένη γεωργία
 • Ψηφιοποίηση οπουδήποτε

Ο κορωνοϊός στο επίκεντρο

Τα Open Calls του SMART4ALL θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στις εφαρμογές CLEC που διευκολύνουν τη διαχείριση κρίσεων COVID-19 και όλες τις πτυχές της ζωής εστιάζοντας στους τέσσερις κατακόρυφους τομείς: Ψηφιοποιημένες Μεταφορές, Ψηφιοποιημένο Περιβάλλον, Ψηφιοποιημένη Γεωργία και Ψηφιοποίηση Οπουδήποτε.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι καινοτόμες λύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα υποστηρίξουν και την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19, οι προτάσεις που αφορούν σε πειράματα που υπάγονται σε κάποιον από τους παραπάνω τομείς και αφορούν καινοτομία για την αντιμετώπιση του COVID-19 θα αξιολογηθούν θετικά.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, οι υποβολές σχετικές με την αντιμετώπιση τρεχόντων και μελλοντικών προβλημάτων που προκύπτουν από την κρίση COVID-19 θα λάβουν 1 επιπλέον βαθμό στη συνολική βαθμολογία αξιολόγησής τους.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

Οι κοινοπραξίες πρέπει να περιλαμβάνουν τον ακόλουθο τύπο αιτούντων:

 • Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά ιδρύματα
 • ΜμΕ και ελαφρώς μεγαλύτερες εταιρείες
 • Πάροχοι τεχνολογίας γενικά

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τύπους φορέων, αλλά η συμμετοχή, τουλάχιστον, μιας ΜμΕ/Ελαφρώς μεγαλύτερης εταιρείας είναι υποχρεωτική και πρέπει να ηγείται του σχήματος.

Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι διασυνοριακές, με συμμετοχή τουλάχιστον δύο ανεξάρτητων φορέων από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ ή διασυνδεδεμένες χώρες. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν πρέπει να έχουν έδρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε διασυνδεδεμένες χώρες. Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες ΔΕΝ μπορούν να συμπεριλάβουν εταίρους του έργουSMART4ALL.

Ποια είναι τα οφέλη;

 • Οικονομική υποστήριξη έως και 8.000 €
 • Δημιουργία νέων συνεργασιών
 • Υποστήριξη επιχειρηματική, σε θέματα ηθικής, τεχνολογική, χρηματοδοτική από διεθνώς αναγνωρισμένους εμπειρογνώμονες
 • Συμμετοχή σε καινοτόμες υπηρεσίες καθοδήγησης

Πώς να υποβάλετε;

Ο Οδηγός Υποβολής και συχνές ερωτήσεις διατίθενται στην ιστοσελίδα του SMART4ALL ApplicationKit (https://smart4all-project.eu/opencalls-apply-now)
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων KTE είναι στις 15 Ιουλίου 2020 στις 14:00, ώρα Ελλάδος.

Το SMART4ALLproject

Το SMART4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της ΕΕ και στοχεύει στη δημιουργία ενός Digital Innovation Hub σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περιλαμβάνει μια κοινοπραξία 25 εταίρων από 16 χώρες, αλλά στοχεύει να προσεγγίσει περισσότερες.

Το SMART4ALL Digital Innovation Hub αναπτύσσει ικανότητες μεταξύ Ευρωπαίων ενδιαφερομένων μερών μέσω της ανάπτυξης αυτόνομων, διασυνοριακών πειραμάτων που μεταφέρουν γνώσεις και τεχνολογία μεταξύ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και Βιομηχανίας. Το έργο στοχεύει σε κυβερνοφυσικά συστήματα, σε υπολογιστικά συστήματα χαμηλής ενέργειας και στο Διαδίκτυο-των-Πραγμάτων συνδυάζοντας ένα σύνολο μοναδικών χαρακτηριστικών κάτω από ένα κοινό όραμα με διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικές πολιτικές, διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και διαφορετικούς τομείς εφαρμογών.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις