Νέα χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ για την Volograms

Η Volograms,μία Startup με  Έλληνα co-founder, η οποία ασχολείται με τη δημιουργία τρισδιάστατων ολογραμμάτων, εξασφάλισε χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από την Sure Valley Ventures και την Atlantic Bridge University  με τη συμμετοχή της  Enterprise Ireland.