Η Profile κάλυψε ομολογιακό 750.000 ευρώ της θυγατρικής της

Η Profile Technologies θα αξιοποιήσει το ποσό για την υλοποίηση του επιχειρηματικού της πλάνου στον τομέα των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών.

Η Profile προχώρησε στην κάλυψη τριών ομολόγων συνολικής αξίας 750.000 ευρώ, του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 2,5 εκατ. ευρώ της θυγατρικής της Profile Technologies.

Συγκεκριμένα, όπως επισημένεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης, το ποσό θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει η θυγατρική της στον τομέα των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

«Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και τον διακριτικό τίτλο “PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.” (εφεξής καλουμένη ως “Εταιρεία”), στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού ανακοινώνει ότι κατ’ εφαρμογή της σχετικής από 01.11.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, προέβη στην κάλυψη τριών (3) κοινών, έγχαρτων, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (250.000,00 €) εκάστης και συνολικής ονομαστικής αξίας εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων Ευρώ (750.000,00 €), εκ των συνολικά επτά (10) ομολογιών, στις οποίες διαιρείται το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο ύψους έως δύο εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (2.500.000,00 €) κατ΄ ανώτατο όριο, στην έκδοση του οποίου προχώρησε, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν σήμερα, η κατά 100% θυγατρική αυτής Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “PROFILE TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ” και το διακριτικό τίτλο “PROFILE TECHNOLOGIES Α.Ε.”, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σε υλοποίηση της από 31.10.2022 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της
Το προϊόν του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την κατά 100% θυγατρική εταιρεία αποκλειστικά και μόνο για την απρόσκοπτη και εμπρόθεσμη υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου επιχειρηματικού πλάνου που έχει σχεδιάσει στο χώρο των νέων ψηφιακών τραπεζικών εφαρμογών».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις