Πώς οι CFOs μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να μετασχηματίσουν τα τμήματα χρηματοοικονομικών των εταιρειών

Η Oracle συνεργάστηκε με τον οργανισμό ερευνών της Financial Executives International (FERF) για μια νέα έρευνα που εξερευνά τις βέλτιστες πρακτικές στους τομείς της τεχνολογίας και της διαχείρισης αλλαγών τις οποίες υιοθετούν οι CFO στην ψηφιακή εποχή για να διαμορφώσουν τα σύγχρονα τμήματα χρηματοοικονομικών.

Η έκθεση έχει τον τίτλο “Modern Finance in the Digital Age” και στηρίχτηκε σε αναλυτικές συνεντεύξεις με περισσότερους από 20 κορυφαίους CFO, στελέχη χρηματοοικονομικών και ειδικούς του τομέα από τις κυριότερες γεωγραφικές περιοχές.

Οι βέλτιστες πρακτικές εστιάζονται στο να διασφαλιστεί ότι οι CFO έχουν ό,τι χρειάζεται για το νέο ρόλο τους στην προώθηση πιο ευέλικτων επιχειρηματικών μοντέλων που θα βασίζονται στην τεχνολογία, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας με τα ανώτερα διοικητικά στελέχη.

Πώς μπορούν οι CFO να μετασχηματίσουν τους κεντρικούς τομείς αρμοδιοτήτων με τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά:
Αναφορές και συμμόρφωση:
o Υιοθέτηση μιας σύγχρονης διαδικασίας κλεισίματος που βασίζεται στην τεχνολογία.
o Επιτάχυνση των αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών και ενός ισχυρού μοντέλου διοίκησης δεδομένων.
o Στρατηγική αξιοποίηση του cloud για εκσυγχρονισμό των χρηματοοικονομικών. Η χρήση του cloud επιτρέπει στους CFO να αξιοποιήσουν τα κεφάλαια που εξοικονομούν από τη συντήρηση του IT και τον υλικό εξοπλισμό για να χρηματοδοτήσουν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, καθώς επίσης και να ανακατευθύνουν τις δραστηριότητες μελών του τμήματος IT σε καινοτομίες που βασίζονται στην τεχνολογία.

Μέτρηση και απόκριση:
o Αξιοποίηση των big data και των εξελιγμένων εργαλείων προβλεπτικής (predictive) ανάλυσης για συνεχή βελτίωση και δοκιμή των επιχειρηματικών μοντέλων και των νέων προϊόντων/υπηρεσιών που προσφέρουν στους πελάτες.
o Διασφάλιση ότι όλοι λαμβάνουν αποφάσεις με βάση την ίδια πηγή δεδομένων υψηλής ποιότητας.
o Επένδυση σε μια πλατφόρμα σχεδιασμένη για την παροχή πληροφοριών στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, είτε πρόκειται για ένα πάντοτε ενημερωμένο dashboard που είναι διαθέσιμο μέσω ασφαλούς σύνδεσης σε μια φορητή συσκευή, για ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο όταν αλλάξουν κάποιες παράμετροι ή επιτευχθούν ορισμένες οριακές τιμές, ή για άλλο τρόπο γρήγορης και αποτελεσματικής οπτικοποίησης και χρήσης των δεδομένων.

Σχεδιασμός και προβλέψεις:
o Αντικατάσταση των πολύπλοκων και αποσυνδεδεμένων υπολογιστικών φύλλων με σύγχρονες εφαρμογές σχεδιασμού. Αναζήτηση σύγχρονης λειτουργικότητας, όπως δυνατότητες φορητότητας και συνεργασίας, που διευκολύνουν τους χρήστες της επιχείρησης να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τις νέες μεθόδους.
o Εμπλουτισμός του σχεδιασμού με ενεργοποίηση ατόμων από διάφορους τομείς της επιχείρησης, για να αξιοποιηθεί η “συλλογική σοφία”.
o Μείωση της εξάρτησης από τους ετήσιους προϋπολογισμούς και αξιοποίηση των βέλτιστων μεθοδολογιών, όπως οι κυλιόμενες προβλέψεις με βάση έναν επιχειρηματικό παράγοντα, οι οποίες επιτρέπουν στο σχεδιασμό να συμβαδίζει με το ρυθμό της αγοράς.

Προμήθειες και πληρωμές:
o Υλοποίηση δυνατοτήτων self-service για τις προμήθειες υλικών (“eProcurement”) για έλεγχο των δαπανών που γίνονται χωρίς σύμβαση.
o Αναδιοργάνωση των αγορών με ψηφιακές τεχνολογίες που παρέχουν ορατότητα και έλεγχο της υπέρβασης του ορίου δαπανών.
o Αυτοματοποίηση των πληρωτέων με ψηφιακές τεχνολογίες, όπως e-invoicing και portal προμηθευτών, για ανέπαφες συναλλαγές.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών των έργων:
o Χρήση εργαλείων ανάλυσης για προληπτική παρακολούθηση της κατάστασης των έργων σε πραγματικό χρόνο.
o Προτυποποίηση διαδικασιών και δεδομένων για να διασφαλιστεί ένα κεντρικό σημείο ενιαίας προβολής της πραγματικής εικόνας για τα έργα σε όλη την επιχείρηση, για βελτιωμένη ανάλυση και αναφορές.
o Παροχή πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω φορητών συσκευών και εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων και της επιτυχίας των έργων.

Διαχείριση αλλαγών:
o Διασφάλιση διοικητικής «εντολής» για αλλαγές, αρχίζοντας με τον CEO.
o Απλοποίηση και προτυποποίηση διεργασιών και διαδικασιών στο μέγιστο δυνατό βαθμό πριν από την υιοθέτηση ενός σημαντικού μετασχηματισμού.
o Απόκτηση εμπειρίας στη δημιουργία μιας κουλτούρας σχετικά με τη διαχείριση αλλαγών.

Απόδοση των επενδύσεων (ROI):
o Χρήση εργαλείων προβλεπτικής (predictive) ανάλυσης αντί για δείκτες που αργούν να ανανεωθούν, για επανεξέταση της απόδοσης των επενδύσεων (ROI) σε ψηφιακές τεχνολογίες.
o Εξέταση στρατηγικών αποτελεσμάτων αντί των απλών λειτουργικών βελτιώσεων, για αξιολόγηση της επίδρασης των ψηφιακών τεχνολογιών στην επιχείρηση. Πρέπει να υπάρξει πιο ευέλικτη κατανομή πόρων καθώς οι διαδικασίες αυτοματοποιούνται και οργανώνονται καλύτερα, καθώς και ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων με χρήση των πιο πρόσφατων δυνατοτήτων φορητών συσκευών, κοινωνικών μέσων και ανάλυσης.
o Να εξεταστεί η χρήση πιο εστιασμένης ανάλυσης ROI για καλύτερη μέτρηση της απόδοσης των επενδύσεων σε συγκεκριμένους τομείς που έχουν συγκεκριμένο στρατηγικό αποτέλεσμα.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις