Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Saxo Bank: Κέρδη-ρεκόρ φέρνουν οι διαδικτυακές επενδύσεις

Η Saxo Bank υπερδιπλασίασε την ετήσια καθαρή κερδοφορία της, με τα κέρδη να ανέρχονται σε 381 εκατ. DKK για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

H επενδυτική τράπεζα από την Δανία αναπτύσσει την ομώνυμη πλατφόρμα για διαδικτυακές συναλλαγές και επενδύσεις.

Οι καταθέσεις ενεχύρου των πελατών στη Saxo Bank αυξήθηκαν κατά 17,6 δισ. DKK σε ετήσια βάση, φθάνοντας σε νέο επίπεδο-ρεκόρ, στα 68,2 δισ. DKK. Οι καταθέσεις ενεχύρου συνέχισαν να αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου του 2015, και στις 28 Φεβρουαρίου ανήλθαν σε 73,9 δισ. DKK.

“Μετά την αβεβαιότητα των πρώτων μηνών του 2014 όσον αφορά την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, οι όγκοι συναλλαγών στη Saxo Bank κατέγραψαν άνοδο κατά το β’ εξάμηνο του 2014, χάρη σε μια στοχευμένη στρατηγική διατήρησης των υφιστάμενων πελατών και προσέλκυσης νέων. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα, κατέστησε το 2014 ως το έτος με την υψηλότερη κερδοφορία από το 2011”, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν:
* Λειτουργικά έσοδα: 3.006 εκατ. DKK (2.861 εκατ. DKK το 2013)
* EBITDA (Λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων): 1.099 εκατ. DKK (898 εκατ. DKK το 2013)
* Κέρδη προ φόρων: 564 εκατ. DKK (247 εκατ. DKK το 2013)
* Καθαρά κέρδη: 381 εκατ. DKK (162 εκατ. DKK το 2013)
* Καταθέσεις ενεχύρου πελατών: 68,2 δισ. DKK (50,6 δισ. DKK το 2013)
* Συνολικά ίδια κεφάλαια: 4.225 εκατ. DKK (3.493 εκατ. DKK το 2013)

“Σε ό,τι αφορά τους ιδιώτες επενδυτές, τα έσοδα από συναλλαγές συνέχισαν να αυξάνονται, με την τράπεζα να εστιάζει στους πελάτες της, την αποδοτικότητα, την κερδοφορία και τη βελτιστοποίηση όλων των τομέων που προσθέτουν αξία στην τράπεζα και τους πελάτες της. Η Saxo Bank θα εφαρμόσει τη συγκεκριμένη στρατηγική και το 2015, συνεχίζοντας, ταυτόχρονα, να αναπτύσσει και τους τομείς ιδιωτικής ετικέτας, λύσεων προς θεσμικούς επενδυτές, ιδιωτών με υψηλά κεφάλαια και ψηφιακών υπηρεσιών”, αναφέρεται.

Η Saxo Bank διαθέτει συνολικά ίδια κεφάλαια ύψους 4.225 εκατ. DKK. Τον Νοέμβριο του 2014, η Saxo Bank ενίσχυσε περαιτέρω την κεφαλαιακή της βάση κατηγορίας Tier 1, εκδίδοντας ομολογίες αξίας 334,8 εκατ. DKK, οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Η κίνηση αυτή συνέβαλε στο να αντιμετωπίσει με επιτυχία η Saxo Bank τις έντονες επιπτώσεις των γεγονότων στις 15 Ιανουαρίου 2015, όταν η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας απέσυρε την σταθερή ελάχιστη ισοτιμία του ελβετικού φράγκου με το ευρώ. Ορισμένοι από τους πελάτες της Saxo Bank βρέθηκαν με μη επαρκές ενέχυρο περιθωρίου ασφάλισης, προκειμένου να καλύψουν τις απώλειες από τις θέσεις τους σε ελβετικό φράγκο. Η τράπεζα εκτιμά ότι η μέγιστη ενδεχόμενη ζημία για τον Όμιλο από το συγκεκριμένο γεγονός θα διαμορφωθεί στα 0,7 δισ. DKK, σε καθαρή βάση. Καθώς αντικατοπτρίζει συνθήκες που προέκυψαν μετά το οικονομικό έτος του 2014, η συγκεκριμένη ζημία εντάσσεται στα οικονομικά στοιχεία του 2015.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις