Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Δύο νέα hubs νεοφυούς επιχειρηματικότητας στο Επιμελητήριο Αχαΐας

Εγκαινιάστηκαν το προηγούμενο διάστημα δύο πολυχρηστικοί χώροι του Επιμελητηρίου Αχαΐας, ο εξοπλισμός των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020.

Και οι δύο χώροι, εξοπλίστηκαν με έπιπλα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (υπολογιστές, πολυμηχανήματα, γραμμή ιντερνετ κλπ) ώστε να λειτουργούν άρτια όχι μόνο ως χώροι συναντήσεων και ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας αλλά και δικτύωσης και δημιουργίας συνεργασιών με άξονα την ενθάρρυνση ιδιαίτερα των νέων να στραφούν προς το επιχειρείν.

1ος χώρος: Το Επιμελητήριο Αχαΐας, αξιοποίησε οροφοδιαμέρισμα ιδιοκτησίας του, στην διεύθυνση Κορίνθου 228, όπου έπειτα από τις κατάλληλες εργασίες διαμόρφωσης, δημιουργήθηκε  πολυχρηστικός χώρος στο πλαίσιο του έργου  TeleICCE- Προώθηση της Τηλε-εργασίας & της Μαζικής Ανοικτής Online Κατάρτισης για βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και της Απασχόλησης των Επαγγελματιώνστο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και υιοθέτηση ενός καινοτόμου επιχειρηματικού μοντέλου (b2f/business-to-freelancer), το οποίο ενισχύει τόσο την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ συμπληρώνοντας το υφιστάμενο προσωπικό τους, όσο και την απασχόληση των Επαγγελματιών, ενώ παράλληλα συμβάλει στην άρση ανισοτήτων στη πρόσβαση εργασίας λόγω γεωγραφικών, κοινωνικών ή οικονομικών λόγων.

Μέσω του TeleICCE προωθούνται στις ΜμΕ και στους Επαγγελματίες, εργαλεία όπως πλατφόρμες τηλεργασίας/εύρεσης εργασίας και πλατφόρμες Μαζικών Ελεύθερων Διαδικτυακών Μαθημάτων-MOOCs για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες όπως φάνηκε από σχετική έρευνα πεδίου δεν έχουν υιοθετηθεί επαρκώς. Συνεπώς, η οργανωμένη παρουσίαση για την η ευρεία υιοθέτηση των δωρεάν πλατφόρμων B2F Τηλεργασίας και MOOC από τις ΜΜΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα αποφέρει οφέλη και για τις δύο ομάδες τελικών χρηστών με πολλαπλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων:

  • Μειωμένο λειτουργικό κόστος για τις ΜΜΕ μέσω της τηλεργασίας,
  • Πρόσβαση των ΜΜΕ σε επαγγελματίες με τις απαιτούμενες δεξιότητες σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιοχή,
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού με τη χρήση τεχνικών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • και τέλος η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για άτομα που είναι εξειδικευμένα αλλά για κάποιο λόγο (μόνιμο ή προσωρινό) εμποδίζονται να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό με φυσικά μέσα, όπως οι θηλάζουσες μητέρες ή οι άνθρωποι με αναπηρίες..

2ος χώρος: Στον 2ον όροφο του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Μιχαλακοπούλου 58, έχει διαμορφωθεί θερμοκοιτίδα επιχειρηματικότητας μέσω του έργου PIT STOP-Διαδρομές καινοτομίας και νεοφυής επιχειρηματικότητα για την αστική ανάπτυξη, στο οποίο συμμετέχει το Επιμελητήριο Αχαΐας ως εταίρος.

Το PITSTOP στον επιχειρηματικό κόσμο διαδραματίζει ρόλο που παραπέμπει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, επιτρέποντας σε νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, υποστήριξη και ευκαιρίες για να εφαρμόσουν τις ιδέες τους και να καταστούν αποτελεσματικότεροι στην αντιμετώπιση των μελλοντικών επιχειρηματικών προκλήσεων και την τόνωση της τοπικής οικονομίας.

Η σημαντικότερη πτυχή είναι η δημιουργία ενός αστικού περιβάλλοντος που θα συνδέει τα δεδομένα, τους ανθρώπους και τη γνώση μέσω του μοντέλου PITSTOP, με στόχο την προώθηση καινοτόμων ιδεών που θα προσφέρουν νέες υπηρεσίες καθώς και η ταυτόχρονη ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ θεσμικών οργάνων, ερευνητών, ενδιάμεσων φορέων και κοινοτήτων σε νέες οικονομικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και των υφιστάμενων ΜΜΕ που πρέπει να μετασχηματιστούν.

Μέσω της θερμοκοιτίδας του PITSTOP επιδιώκεται η επιτάχυνση της  ανάπτυξη εταιρειών σε υποστηριζόμενο περιβάλλον, δημιουργώντας απασχόληση. Η σημαντικότερη πτυχή είναι να εξεταστεί το αστικό περιβάλλον που συνδέει τα δεδομένα, τους ανθρώπους και τη γνώση μέσω του μοντέλου PIT STOP, με στόχο την προώθηση καινοτόμων ιδεών που θα προσφέρουν νέες υπηρεσίες καθώς και την ταυτόχρονη ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των ενδιάμεσων φορέων και των κοινοτήτων σε νέες οικονομικές προοπτικές για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών και την αναδόμηση των υφιστάμενων ΜΜΕ.

Έτσι, ο γενικός στόχος του Έργου είναι να οδηγήσει μια διαδικασία τοπικής οικονομίας, ικανή να προωθήσει έναν καλύτερο διάλογο μεταξύ έρευνας και βιομηχανίας και να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους. Ο στόχος του έργου πραγματοποιείται με την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νεότερων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, αλλά και την ευαισθητοποίηση της τοπικής ζήτησης.

Τα εγκαίνια των δύο χώρων έκανε η Ευρωβουλευτής  Μαρία Σπυράκη, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε  ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας Πλάτων Μαρλαφέκας. Την ξενάγηση στους χώρους και ενημέρωση επι των έργων, παρουσία εκπροσώπων φορέων και της Διοίκησης του ΕΑ,  έκαναν ο Υπεύθυνος του έργου TeleICCE για το Επιμελητήριο Αχαΐας, Παναγιώτης Βαφείδης και ο  Υπεύθυνος του έργου PIT STOP για το Επιμελητήριο Αχαΐας Κώστας Γιωτόπουλος. Παρόντες ήταν επίσης, ο κ. Κατσανιώτης βουλευτής Αχαΐας, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου για την περιοχή μας κ. Παππάς καθώς και ο κ. Αχιλλεόπουλος, εκπροσωπώντας το ΕΑΠ.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις