Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα της ΓΓΕΤ για την Ανάπτυξη Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2020 η διαδικτυακή ημερίδα «Δομές για την Ανάπτυξη Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας – Δράση εθνικής εμβέλειας ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»’’, την οποία διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

Τη διαδικτυακή ημερίδα χαιρέτισε ο Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ο οποίος υπογράμμισε τον καινοτομικό χαρακτήρα της Δράσης και το ότι είναι η πρώτη φορά που προκηρύσσεται μια Δράση τέτοιου είδους στη χώρα μας. Αναφέρθηκε επίσης σε δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από το Υπουργείο και αφορούν: α/στην εξαίρεση των ερευνητών από το ενιαίο μισθολόγιο, οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και β/στον υπερτριπλασιασμό, (από το 30% στο 100%), του ποσοστού της υπερέκπτωσης δαπανών Ε&Α με αποτέλεσμα να δίνεται πολύ μεγαλύτερο κίνητρο στις επιχειρήσεις να επενδύουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, απηύθυνε χαιρετισμό ο Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της Δράσης από πλευράς καινοτομίας για το ερευνητικό και παραγωγικό οικοσύστημα της χώρας. Επεσήμανε το γεγονός ότι η καινοτομία θεωρείται το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο οι εθνικές οικονομίες στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και παρουσίασε το πλέγμα παρεμβάσεων, οι οποίες μαζί με την Δράση ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Competence Centres), στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η υποστήριξη δραστηριοτήτων καινοτομίας αφορούν: α/στην προκήρυξη της Δράσης Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) και β/ στη δημιουργία «Πολιτείας Καινοτομίας» στην Αττική. Τέλος αναφέρθηκε στις προοπτικές για συνέργειες που δημιουργούνται με την Δράση «Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs – EDIHs) της ΕΕ.

Το επόμενο μέρος της διαδικτυακής ημερίδας ξεκίνησε με την παρουσίαση της Δράσης ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Competence Centres) από τον Δρα Δημήτριο Πουτούκη, προϊστάμενο του Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής της Δ/νσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο της Δράσης. Τόνισε ότι η Δράση στοχεύει στην προώθηση της καινοτομίας στην εγχώρια επιχειρηματικότητα, στην υιοθέτηση καινοτομικών τεχνολογικών λύσεων στην παραγωγική διαδικασία προϊόντων/υπηρεσιών, στον προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, στην κατάρτιση των επιχειρήσεων για την απόκτηση δεξιοτήτων με έμφαση σε τεχνολογίες της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και στην υλοποίηση καινοτόμων έργων έρευνας και ανάπτυξης.

Στη συνέχεια ο Διονύσιος Μωράκης στέλεχος του Τμήματος Σύνδεσης Έρευνας και Παραγωγής παρουσίασε αναλυτικά το περιβάλλον υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων/Π.Σ.Κ.Ε. Παρουσίασε και επεξήγησε τα σημεία που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την υποβολή της πρότασης τόσο σε επίπεδο δικαιούχου όσο και σε επίπεδο μετόχου/εταίρου και τόνισε τη σημασία και την προσοχή που θα πρέπει να επιδείξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι στο στάδιο αυτό.

Η διαδικτυακή ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ενότητα ερωτήσεις-συζήτηση κατά την διάρκεια της οποίας υποβλήθηκε πληθώρα ερωτήσεων από τους ενδιαφερομένους στις οποίες τα στελέχη της ΓΓΕΤ παρείχαν τις απαραίτητες απαντήσεις και διευκρινίσεις.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν διαδικτυακά περισσότεροι από 300 συμμετέχοντες.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις