Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Στρατηγική συνεργασία ΣΕΒ–ΣΕΚΕΕ για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας

Στην υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας προχώρησαν ο ΣΕΒ και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδας.

«Η ενιαία εκπροσώπηση του οικοσυστήματος καινοτομίας μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά ώστε η καινοτομία να αυξήσει ακόμα περισσότερο τη συμβολή της στην ελληνική οικονομία. Στόχος της στρατηγικής συνεργασίας είναι η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών του οικοσυστήματος, και η μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού τους αποτελέσματος», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η συνεργασία ΣΕΒ – ΣΕΚΕΕ θα πραγματοποιηθεί σε τρία επίπεδα:

1. Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ της βιομηχανίας και του οικοσυστήματος καινοτομίας.

2. Ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και επιτάχυνση της μεγέθυνσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.

3. Διαμόρφωση κοινών προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας και την διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος -επενδυτικού και επιχειρηματικού- που θα προάγει την ανάπτυξη μιας νέας οικονομίας βασισμένης στην τεχνολογία.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας και μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Μάρκος Βερέμης ανέφερε σχετικά: «Ο ΣΕΒ, μέσα από την συνεργασία του με τον ΣΕΚΕΕ, θέλει να ενισχύσει το νέο οικοσύστημα καινοτομίας, ως ζήτημα εθνικής προτεραιότητας για τον μετασχηματισμό της οικονομίας μας. Μέσα στην τελευταία δεκαετία, υπό αντίξοες συνθήκες, γεννήθηκε στην Ελλάδα ένας νέος τομέας εξαγωγικών εταιριών τεχνολογίας που έχει ξεπεράσει τα 4 δισ ευρώ σε κεφαλαιοποίηση και απασχολεί υψηλά καταρτισμένους ανθρώπους που δημιουργούν ένα νέο οικονομικό μοντέλο βασισμένο στην γνώση. Οφείλουμε να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να αποκτήσει το μέγεθος που έχει σε κάθε άλλη οικονομία του δυτικού κόσμου».

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΚΕΕ, Παντελής Αγγελίδης δήλωσε: «Στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού στην οποία έχει εισέλθει η χώρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια της ομφαλοσκόπησης ή των καθυστερήσεων. Κάθε καινοτόμος ελληνική επιχείρηση συνεισφέρει σ’ αυτή την πορεία και αντιμετωπίζει κοινά προβλήματα ανεξάρτητα από μέγεθος, προσανατολισμό, πεδίο ή το Σύνδεσμο στον οποίο έχει επιλέξει να συμμετέχει. Η συνεργασία αυτή δεν αποτελεί μόνο ένα σημαντικό ορόσημο στην υλοποίηση της στρατηγικής που η ΓΣ του ΣΕΚΕΕ ενέκρινε πριν ένα χρόνο, αλλά και ένα καθοριστικό βήμα για την ωρίμανση του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας. Οι προσδοκίες μας από τη συνεργασία αυτή επεκτείνονται ευρύτερα από τα οφέλη που θα προκύψουν για τα μέλη μας για τα οποία είμαστε βέβαιοι».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις