Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Ξεκινά το πρώτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για Κβαντικούς Υπολογιστές και Τεχνολογίες στην Ελλάδα

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με τα Ινστιτούτα Νανοεπιστημών & Νανοτεχνολογίας  και Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», οργανώνουν το πρώτο διεθνές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ελλάδα με τίτλο “Quantum Computing and Quantum Technologies”. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι η Αγγλική και απευθύνεται σε επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων από όλον τον κόσμο.

Το  μεταπτυχιακό πρόγραμμα θα παρέχει στις μεταπτυχιακές φοιτήτριες και στους μεταπτυχιακούς φοιτητές όλες τις απαραίτητες γνώσεις της Κβαντικής Μηχανικής και τις δεξιότητες ώστε αμέσως μετά την αποφοίτησή τους να μπορούν να προγραμματίσουν Κβαντικούς Υπολογιστές και να αναπτύξουν νέους κβαντικούς αλγορίθμους. Επίσης θα μπορούν να εφαρμόσουν και να χρησιμοποιήσουν τις μεθόδους και τις τεχνικές που διδάχτηκαν όχι μόνο στην επιστήμη και στην έρευνα αλλά και σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Στα μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος περιλαμβάνονται τα εξής: “Quantum computing”, “ Quantum algorithms and quantum information ”, “Quantum devices”, “Quantum bit (Qubit) devices”, “Quantum Solid-state devices”, “Quantum communications”, “Quantum algorithms”, “Quantum machine learning” και “Advanced Topics in quantum technologies”.  Στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται και μαθήματα τα αντικείμενα των οποίων έχουν επηρεαστεί σημαντικά από τους Κβαντικούς Υπολογιστές και τις  Κβαντικές Τεχνολογίες, όπως:  “Natural and Unconventional computing”, “Computational Biology”, “Artificial Intelligence” και “Big Data Handling”.

Κατά την διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν Κβαντικούς Υπολογιστές  της IBM μέσω του cloud,  αξιοποιώντας το πρόγραμμα  “ IBM Quantum Educators program ”. Οι φοιτήτριες και  οι φοιτητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα κβαντικά συστήματα της ΙΒΜ για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών διατριβών μέσω του “ IBM Quantum Researchers Program ”.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2021 και διαρκεί τρία εξάμηνα. Είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Γ1 ή ανώτερο. Ο μέγιστος αριθμός των φοιτητριών/φοιτητών είναι 30.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού προγράμματος : https://quantum.ee.duth.gr/, ή από τον Διευθυντή του προγράμματος Καθηγητή Ιωάννη Καραφυλλίδη, email: [email protected].

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις