Future Greek Rail Hackathon: 1ος μαραθώνιος καινοτομίας από τον ΟΣΕ

Ο ΟΣΕ διοργανώνει τον 1ο μαραθώνιο καινοτομίας ανάπτυξης εφαρμογών Future Greek Rail Hackathon, με στόχο την ενεργοποίηση (community activation) του οικοσυστήματος καινοτομίας, φορέων και επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών που προωθούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων, μέσα από νέες και καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές με κοινωνικό αντίκτυπο (social impact).

Στο πλαίσιο της δράσης καινοτομίας Future Greek Rail Hackathon κινητοποιείται το δημιουργικό ανθρώπινο κεφάλαιο του οικοσυστήματος καινοτομίας, ενισχύεται η δημιουργία και η νεανική επιχειρηματικότητα καθώς και οι συνεργασίες, αξιοποιείται η εμπειρία και η τεχνογνωσία των στελεχών του και προωθείται η καινοτομία.

Στη δράση Future Greek Rail Hackathon μπορούν να συμμετέχουν νέοι προγραμματιστές, αναλυτές, φοιτητές, startup εταιρείες και γενικότερα οποιοσδήποτε έχει μια ιδέα σε θέματα που σχετίζονται με τους τομείς δραστηριότητας του ΟΣΕ και ενδιαφέρεται να την αναπτύξει και να την παρουσιάσει σε πιλοτική εφαρμογή στο διάστημα του διημέρου. Ενδεικτικές θεματικές περιοχές του μαραθωνίου, οι οποίες θα εξειδικευτούν στη συνέχεια, είναι η εμπειρία επιβάτη, αξιοποίηση δεδομένων, εμπορικές μεταφορές, πράσινη διαχείριση, υποδομές και διαδικασίες.

Το Future Greek Rail Hackathon έχει τους παρακάτω βασικούς στόχους:

 • Δημιουργία κουλτούρας καινοτομίας και συνεργασιών.
 • Στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, ευκαιρίες στους νέους, καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Στήριξη της τοπικής οικονομίας, καθώς θα μπορούν να συμμετέχουν διαγωνιζόμενοι από όλη την Ελλάδα.
 • Ανάδειξη έξυπνων και καινοτόμων λύσεων και τις προκλήσεις που δημιουργούνται γύρω από εφαρμογές σχετιζόμενες με σιδηροδρόμους, όσο και το κοινό που ασχολούνται με συναφή θέματα.
 • Βελτιώσεις στην αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα φορέων που ασχολούνται με κοινωνικά θέματα/κοινωνικές δράσεις αξιοποιώντας τις νέες αναδυόμενες τεχνολογίες.
 • Διασύνδεση με την κοινότητα τεχνολογικής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της χώρας μας.
 • Δημιουργία οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας σε δράσεις αφορούμενες τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις.

Θεματικές ενότητες

Σιδηροδρομικές υποδομές και διαδικασίες

 • Έξυπνη χρήση χαρτών και οπτικοποίηση δικτύου.
 • Ψηφιοποίηση διαδικασιών backoffice.
 • Εκπαίδευση στελεχών – ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αξιοποιώντας δράσεις του ΟΣΕ.
 • Digital workflows.
 • Χρήση νέων και «έξυπνων» υλικών στο σιδηρόδρομο.
 • Μηχανισμοί και διαδικασίες για μετρήσεις δεδομένων σιδηροδρομικής κυκλοφορίας με σύγχρονους μετρητές και με τεχνολογίες IOT, big data κ.α.
 • Μηχανισμοί και εργαλεία για την παρακολούθηση – monitoring τεχνικών έργων (π.χ γέφυρες, σήραγγες).
 • Εφαρμογές σε θέματα φύλαξης και ειδικά στην ανοικτή σιδηροδρομική γραμμή.
 • Εμπορική αξιοποίηση οπτικών ινών, τηλεπικοινωνίες.
 • Digital twin modeling.

Πράσινη διαχείριση, προστασία του περιβάλλοντος και κοινωνική αλληλεγγύη

 • Πράσινες πόλεις και σιδηροδρομικές μεταφορές.
 • Συστήματα μεταφορών και επικοινωνιών με πράσινο αποτύπωμα.
 • Προσβασιμότητα δημόσιων χώρων.
 • Συμμετοχικός σχεδιασμός.
 • Περιβαλλοντικές εφαρμογές .
 • Εφαρμογές και υπηρεσίες με κοινωνικό ενδιαφέρον (π.χ πολιτική προστασία, προστασία του περιβάλλοντος, δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης κ.α).
 • Εφαρμογές υποστήριξης των τοπικών κοινωνιών σε σχέση με τις υποδομές του ΟΣΕ, εφαρμογές προώθησης του εθελοντισμού, κ.α.
Εμπειρία επιβάτη και μηχανισμοί ενημέρωσης

 • Διασυνδεσιμότητα μηχανισμών ενημέρωσης μέσων μεταφοράς και μετακινήσεων με μέσα δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμογές έξυπνων διαδρομών, κ.λ.π.
 • Αναβάθμιση πληροφόρησης δράσεων αναψυχής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού (journey infotainment).
 • Έξυπνο, ψηφιακό εισιτήριο (smart ticketing).
 • Επιβίβαση και αποβίβαση (departure / arrival optimization).
 • Χρήση συνδυαστικών μέσων μεταφοράς (smart mobility).
 • Κρατήσεις θέσεων (booking & ticketing engine).
 • Χαρτογράφηση συναισθημάτων (sentiment mapping).
 • Ψηφιακοί βοηθοί (digital assistants).

Αξιοποίηση Δεδομένων

 • Smart routing.
 • Δεδομένα τηλεματικής.
 • Δεδομένα καιρικών συνθηκών.
 • Χρήση κάθε είδους ανοικτών δεδομένων (open data).
 • Επιβατικά δεδομένα (passenger data).
 • Δημιουργία dashboards για λήψη αποφάσεων.

Εμπορικές Μεταφορές 

 • Βελτιστοποίηση μεταφορικής απόδοσης ανά χλμ. δικτύου εμπορευματικών συνδέσεων.
 • Αποτύπωση δυνατοτήτων διασύνδεσης με κέντρα εφοδιαστικής και επικαιροποίηση αποτύπωσης τρέχουσας κατάστασης.
 • Εφαρμογές παρακολούθησης εμπορευματικών συνδέσεων σε πραγματικό χρόνο (real-time).
 • Αποτύπωση / σύνδεση δομών εφοδιαστικής και ΒΙ.ΠΕ. με σιδηροδρομικές συνδέσεις.

Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας Future Greek Rail Hackathon θα πραγματοποιηθεί 23-24 Οκτωβρίου 2021 και περιλαμβάνει 3 στάδια:

 • Δημόσια καταγραφή και συλλογή ιδεών και προβλημάτων για λύση και αποτύπωση αναγκών που μπορούν να υποστηριχθούν με καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές.
 • Διοργάνωση του μαραθωνίου.
 • Βράβευση των εφαρμογών που διακριθούν και συνεργασία με όλους τους συνεργαζόμενους φορείς και υποστήριξη για την παραγωγική εφαρμογή τους.
Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις