Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Θεσσαλονίκη, Βαρκελώνη, Ρώμη και Κωνσταντινούπολη ενώνουν τις “δυνάμεις” τους με φόντο το micromobility

Σε ένα ιδιαίτερο «πείραμα», που στόχο έχει την ενίσχυση της μικροκινητικότητας και την ασφαλή χρήση και στάθμευση των μέσων της και συγκεκριμένα των ηλεκτρικών πατινιών, συμμετέχουν η Θεσσαλονίκη, η Βαρκελώνη, η Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη. Ερευνητικά ινστιτούτα, αναπτυξιακές εταιρείες και επιχειρήσεις των τεσσάρων πόλεων συγκροτούν κοινό ερευνητικό «μέτωπο» για τη μικροκινητικότητα, στο πλαίσιο δύο καινοτόμων έργων, των «Cleanergy 4 Micromobility» και «RideSafeUM», που υποστηρίζονται από την «EIT Urban Mobility», μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Θεσσαλονίκη, τα δύο έργα ξεκίνησαν ήδη, στις αρχές του 2022, με τη συμβολή του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Πλατφόρμες στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών πατινιών

Αναλυτικότερα, το έργο «Cleanergy» εστιάζει στη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την στάθμευση και φόρτιση ηλεκτρικών πατινιών, με τη χρήση ηλιακής ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα επαρκή χώρο για την αποθήκευση μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. κράνος). H πλατφόρμα αποτελεί προϊόν σύμπραξης των εταιρειών «Bile Communication SL», «Solum» και «Omnitec Systems». Στο πλαίσιο του έργου, θα διεξαχθούν πιλοτικές δοκιμές διάρκειας πέντε μηνών στη Θεσσαλονίκη, τη Βαρκελώνη και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λύσης κάτω από πραγματικές συνθήκες. Η πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη εστιάζει στην αξιοποίηση των προτεινόμενων πλατφορμών στάθμευσης, από ηλεκτρικά πατίνια που διατίθενται προς ενοικίαση. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν δύο καινοτόμες πλατφόρμες στάθμευσης και φόρτισης, σε κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης. Στο έργο συμμετέχουν από πλευράς της Ελλάδας το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) και η εταιρεία «Rise».

Όρια ταχύτητας, οδηγίες ασφαλούς οδήγησης και αναγνώριση ατυχημάτων

Το δεύτερο έργο, με τίτλο «RideSafeUM», επιδιώκει τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών όσο και για τους ευάλωτους χρήστες της οδού, που αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικά πατίνια. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί τεχνολογική λύση, η οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και τη Βαρκελώνη. Η τεχνολογική λύση αποτελείται από μια εφαρμογή (application)για χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και μια πλατφόρμα (dashboard) για τις τοπικές αρχές.

Μέσω της πλατφόρμας, ο δήμος θα μπορεί να θέτει περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών (π.χ. όρια ταχύτητας ανά τύπο, πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που εντοπίζονται οι παραβιάσεις από τους χρήστες ή τα σημεία στα οποία διαπιστώνεται υψηλή συχνότητα ατυχημάτων). Η αναγνώριση των ατυχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση δεδομένα που θα αντλούνται από τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την άλλη μεριά, μέσω της εφαρμογής οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση που παραβιάζουν κάποιο περιορισμό που έχει θέσει ο Δήμος (π.χ. οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη). Στο έργο μετέχουν από πλευράς της Ελλάδας το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, η ΜΑΘ και οι εταιρείες «Rise» και «Brainbox».

Διαβάστε επίσης:

Micromobility: Η νέα τάση που αλλάζει τις ζωές των κατοίκων στις μεγαλουπόλεις

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις