Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Συνεργασία ΣΕΒ με Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση

Στόχος είναι η διασύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης με την επιχειρηματικότητα, τον τεχνολογικό μετασχηματισμό και την μακρόπνοη ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα.

Συμφωνία συνεργασίας με πολλαπλά οφέλη τόσο για τους νέους, φοιτητές και ερευνητές, όσο και για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην ελληνική περιφέρεια, υπέγραψαν οι διοικήσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΣΕΒ, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Κοζάνης, την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2022. Η συμφωνία συνεργασίας στοχεύει στην ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ αλλά και της επιχειρηματικότητας ευρύτερα, την ενίσχυση της εφαρμοσμένης έρευνας, τη διασύνδεση των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με την αγορά εργασίας και την υποστήριξη της πράσινης μετάβασης.

Η συμφωνία αποτελεί δείγμα κοινής βούλησης για μια πιο ουσιαστική διασύνδεση και συνεργασία πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων όπως, άλλωστε, συνέβη και με τις πρόσφατες συμφωνίες συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το ΕΜΠ, το ΕΚ Δημόκριτος, το ΔΠΘ, τα βιομηχανικά διδακτορικά στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, την πρακτική άσκηση σε μέλη του Συνδέσμου, αλλά και την ακαδημία AIMinds σε συνεργασία με την SAS σε διάφορα ΑΕΙ της χώρας. 

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία συνεργασίας ΠΔΜ-ΣΕΒ

  1. «Αναβάθμιση δεξιοτήτων»: Σχεδιασμό και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα έχουν σκοπό την ενίσχυση των δεξιοτήτων, και ειδικά στις νέες ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται στην αγορά εργασίας και σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων.
  2. «Ψηφιακός μετασχηματισμός»: Σχεδιασμό και παροχή προγραμμάτων εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, τα οποία θα έχουν σκοπό να συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ. 
  3. «Διασύνδεση για μεταφορά τεχνολογίας και καινοτομία». Σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων καινοτομίας, τόσο για νεοφυείς όσο και για υπάρχουσες επιχειρήσεις, οι οποίες επιθυμούν να υλοποιήσουν νέες ιδέες για την παραγωγή και την διάθεση των προϊόντων τους στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 
  4.  «Διασύνδεση με τη Βιομηχανία». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προσφορά πρακτικής άσκησης σε φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ. Η πρακτική άσκηση θα έχει ως στόχο την καλύτερη διασύνδεση των φοιτητών με την αγορά, αλλά και να παρέχει την δυνατότητα στελέχωσης των εταιρειών με νέο προσωπικό που κατέχει σύγχρονες δεξιότητες. 
  5. «Διασύνδεση με την έρευνα». Εκπόνηση αναλύσεων ή μελετών για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ μέσω διπλωματικών εργασιών των Μεταπτυχιακών φοιτητών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ή (β) μέσω ανάθεσης της ανάλυσης/μελέτης σε μεταδιδακτορικούς φοιτητές του Πανεπιστημίου υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 
  6. «Εφαρμοσμένη Διδακτορική Έρευνα». Το πρόγραμμα αφορά σε εκπόνηση εφαρμοσμένης ακαδημαϊκής έρευνας για θέματα που άπτονται του ενδιαφέροντος των μελών του ΣΕΒ, μέσω της εκπόνησης διδακτορικών διατριβών από ερευνητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα θέματα της έρευνας προκύπτουν από εκδήλωση ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ. 
  7. «Διασύνδεση με την αγορά εργασίας». Φυσικές ή ηλεκτρονικές συναντήσεις ανώτερων και ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων-μελών του ΣΕΒ, ώστε να μεταφέρουν την εμπειρία τους στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεννόηση με τους ακαδημαϊκούς υπεύθυνους των Προπτυχιακών ή Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.
  8. «Διασύνδεση και δικτύωση με την αγορά εργασίας-Ανταλλαγή Τεχνογνωσίας» με συναντήσεις ειδικών, διοργάνωση διαλέξεων και «ημερών καριέρας» και επισκέψεις σε επιχειρήσεις. 

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας  συνεργασίας, ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης δήλωσε σχετικά: «Με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΠΔΜ και ΣΕΒ, ενισχύουμε περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και του ΠΔΜ σε μια περιφέρεια εθνικής σημασίας και ειδικών προκλήσεων. Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις θα συνεργαστούν στενά στην ανταλλαγή γνώσης, τη μεταφορά τεχνολογίας και την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων ως κρίσιμα ζητούμενα για την καινοτομία, την πράσινη μετάβαση αλλά και την επαγγελματική προοπτική των φοιτητών. Πιστεύουμε ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας έχει αναπτύξει, μεταξύ των άλλων, μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα βιομηχανική συνείδηση που μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά, στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών σε άνθρακα. Κοινός μας στόχος είναι να υποστηρίξουμε φοιτητές, ερευνητές, Πανεπιστήμιο και επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής, και να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, να ενδυναμώσουμε τους νέους μας και να επιταχύνουμε τον τεχνολογικό μετασχηματισμό».

Ο Πρύτανης του ΠΔΜ, Καθηγητής Θεόδωρος Θεοδουλίδης, μεταξύ άλλων, επισήμανε από την πλευρά του: «Η συμφωνία  με τον ΣΕΒ προσδίδει σημαντική δυναμική στο έργο που επιτελεί το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για τη σύνδεση των φοιτητών μας με το μέλλον και τις νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε δυναμικούς τομείς που θα πρωταγωνιστήσουν τόσο κατά την περίοδο της μετάβασης όσο και στη μετά-λιγνίτη εποχή. Σταθερή μας δέσμευση είναι το Πανεπιστήμιο, εκτός από κεντρικός πυρήνας παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην Περιφέρεια, να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας, νέας απασχόλησης και νέων επενδύσεων που θα δημιουργήσουν πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες και θα ενισχύσουν τις προοπτικές ευημερίας και ανάπτυξης στη νέα εποχή για τη Δυτική Μακεδονία».

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις