Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Meazon: Διαχείριση κτιριακών δεδομένων με τη χρήση ασαφούς λογικής

Η πιο πράσινη μορφή ενέργειας είναι αυτή που δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ.

Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας σήμερα. Ένα σημαντικό ποσοστό της κτιριακής ενεργειακής κατανάλωσης, που σε μερικές περιπτώσεις φτάνει και το 30%, σύμφωνα με τον έγκυρο οργανισμό των ΗΠΑ Energy Star, αποτελεί σπατάλη που θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί.

Η βιωσιμότητα και η ενεργειακή εξοικονόμηση έχουν εξελιχθεί σε βασικές συνιστώσες στην καθημερινή ατζέντα του πλανήτη. Τα βιώσιμα κτίρια αποτελούν σήμερα μία από τις πλέον αποδοτικές οικονομικά επενδύσεις. Μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια εισάγουν στόχους αειφορίας στις επενδυτικές τους στρατηγικές. Ειδικά, στην ακίνητη περιουσία, τα βιώσιμα κτίρια γίνονται επενδυτικοί στόχοι αυτών των κεφαλαίων, ενώ τα μη αποδοτικά ενεργειακά κτίρια είτε αναβαθμίζονται είτε χάνουν την αξία τους γρήγορα. Το 80% του συνολικού κόστους ζωής ενός τυπικού κτιρίου οφείλεται στη λειτουργία και τη συντήρησή του.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων στην Ελλάδα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας την επόμενη δεκαετία και συμπεριλαμβάνεται στις προτάσεις του πορίσματος της επιτροπής Πισσαρίδη για την αξιοποίηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σημαντικά ευρωπαϊκά κονδύλια προσανατολίζονται προς αυτήν την κατεύθυνση («Εξοικονομώ-Αυτονομώ», «Ηλέκτρα», «Αντώνης Τρίτσης» κ.λπ.) Πώς όμως μπορούμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση της συστηματικής ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων;

Η κατανόηση του τύπου και των ποσοτήτων ενέργειας που καταναλώνουν διάφορα συστήματα σε ένα κτίριο αποτελεί τη βάση και την αφετηρία για να χτιστούν στρατηγικές μείωσης του ενεργειακού του αποτυπώματος. Με άλλα λόγια, τα δεδομένα και δη τα ανοιχτά (open data), σε συνδυασμό με τεχνολογίες εξόρυξης δεδομένων (Data Mining) και τεχνητής νοημοσύνης (Artificial Intelligence), έχουν τη δύναμη να μετασχηματίσουν τη σημερινή μη αποδοτική χρήση και λειτουργία των κτιρίων προς μια πιο πράσινη και αποδοτική κατεύθυνση.

Παρ’ όλα αυτά, ο ρυθμός με τον οποίο εισάγονται σήμερα συστήματα παρακολούθησης και καταγραφής των κτιριακών δεδομένων –όπως η κατανάλωση ενέργειας, η φωτεινότητα, η παρουσία ανθρώπων, η θερμοκρασία-υγρασία, η ποιότητα του αέρα κ.λπ.– είναι εξαιρετικά αργός, με αποτέλεσμα πολλά κτίρια να προχωρούν «στα τυφλά» και χωρίς επαρκή δεδομένα σε θέματα ενεργειακής εξοικονόμησης. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζεται πιο έντονο σε παλαιότερα κτίρια, που εκ των πραγμάτων είναι και περισσότερο ενεργοβόρα.

Μερικά από τα εμπόδια υλοποίησης συστημάτων καταγραφής ενεργειακών δεδομένων σε πολλά κτίρια μέχρι σήμερα, παγκοσμίως, ήταν αυτό του υψηλού κόστους, σε συνδυασμό με την έλλειψη κινήτρων για τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν σε σημαντικές ενεργειακές παρεμβάσεις-επενδύσεις. Με δεδομένη την παγκόσμια στροφή προς τη μείωση των εκπομπών CO2, την πριμοδότηση των πράσινων επενδύσεων αλλά και τα νέα business models, όπως των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης, τα κίνητρα πλέον υπάρχουν. Το μόνο σημαντικό εμπόδιο είναι αυτό του κόστους υλοποίησης ενός σύγχρονου συστήματος καταγραφής κτιριακών δεδομένων που εκμεταλλεύεται υπάρχουσες τεχνολογίες, όπως αυτές των ασύρματων τηλεπικοινωνιών, της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud.

Η Meazon αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα προσφέροντας έναν επαναστατικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο συλλογής δεδομένων ενέργειας και άλλων αισθητηρίων, συνδυάζοντάς τα με τεχνολογίες ανάλυσης δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών «έξυπνης» ενέργειας. Η τεχνολογία Meazon αποτελείται από δικής της σχεδίασης έξυπνους ηλεκτρικούς μετρητές και ελεγκτές, με ενσωματωμένη ευφυΐα, μικρό μέγεθος, που διασυνδέονται μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ασύρματη τεχνολογία πλέγματος δικτύων, ενώ με το cloud συνδέονται κάνοντας χρήση δικτύων 3G/4G/5G.

Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις κτιρίων στα οποία δεν υπάρχει διαθεσιμότητα κτιριακών δεδομένων από πολλές πηγές παρά μόνο δεδομένα της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης με μετρήσεις π.χ. ανά ώρα. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις που το κτίριο έχει εγκατεστημένο έναν ψηφιακό μετρητή που παρακολουθεί τη συνολική κατανάλωση.

Για αυτές τις περιπτώσεις η Meazon ανέπτυξε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης – ασαφούς λογικής, με την οποία έχει τη δυνατότητα ανίχνευσης «ανωμαλιών» σε σχέση με την κανονική λειτουργία του κτιρίου αναλύοντας τα δεδομένα της συνολικής κατανάλωσης. Η ανάπτυξη έγινε στα πλαίσια του έργου: «FuzzyExperts» που υποστηρίχτηκε από την ΓΓΕΤ στα πλαίσια της πρόσκλησης: «Διμερής & Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ». Κωδικός Έργου ΓΓΕΤ: Τ5ΔΙΣ-00062.

Η τεχνολογία πλέον μας επιτρέπει να αναλύουμε δεδομένα συνολικής κατανάλωσης ενός κτιρίου και να φτάνουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με το αν η ενεργειακή συμπεριφορά του είναι εκτός των συνηθισμένων ορίων και επομένως χρήζει περαιτέρω διερεύνησης με την εγκατάσταση συστήματος κτιριακής παρακολούθησης, που θα μας επιτρέψει να φτάσουμε σε πιο αναλυτικά συμπεράσματα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση, διότι δίνεται η δυνατότητα μιας πρώτης «διάγνωσης» της ενεργειακής κατάστασης ενός κτιρίου με έναν εύκολο και οικονομικό τρόπο, ενώ παρέχονται και δεδομένα βάσει των οποίων μπορούν να ληφθούν επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με το μέγεθος της ενεργειακής αναβάθμισης που είναι αναγκαία.

Σε αυτό το σημείο θέλω να διευκρινίσω ότι αν ένα κτίριο έχει συμπεριφορά εντός των συνηθισμένων ορίων, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει περιθώρια σοβαρής ενεργειακής εξοικονόμησης. Παρ’ όλα αυτά αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη η εκτός συνηθισμένων ορίων ενεργειακή συμπεριφορά, διότι μπορεί να αποτελεί ένδειξη και για άλλα θέματα εκτός της καταναλισκόμενης ενέργειας, όπως κακή χρήση και διαχείριση των εγκαταστάσεων.

Για τις περιπτώσεις κτιρίων όπου δεν υπάρχουν ήδη εγκατεστημένοι ψηφιακοί μετρητές και επομένως δεν υπάρχει διαθεσιμότητα ακόμη και των βασικών συνολικών καταναλώσεων σε επίπεδο ώρας, η Meazon εγκαθιστά έναν δικό της μετρητή με δυνατότητα λήψης δεδομένων ακόμη και ανά λεπτό και εύκολο τρόπο μετάδοσης με τη χρήση Wi-Fi, ή δικτύων κινητής τηλεφωνίας ή τοπικών mesh δικτύων όπως το Zigbee. Η ύπαρξη δεδομένων κατανάλωσης κτιρίου με υψηλή ανάλυση (π.χ. ανά 5λεπτο ή και καλύτερο) επιτρέπει την εξαγωγή ακόμη καλύτερων συμπερασμάτων σχετικά με την ενεργειακή κατάσταση ενός κτιρίου.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις