Άρθρα με την ετικέτα REInvest Greece.

REInvest Greece.

Τράπεζα Πειραιώς: Νέα συμφωνία με την Resolute για παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ακινήτων στην Ελλάδα

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία παροχής υπηρεσιών ακινήτων στην Ελλάδα με την Resolute Asset Management. Στο πλαίσιο αυτό, η Πειραιώς Διαχείριση Ακινήτων Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία («PREM») εξαγοράστηκε από την…