Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Έρχεται η προκήρυξη του προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το ΕΣΠΑ!

Μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους εκτιμάται πως θα λάβει χώρα η προκήρυξη του Προγράμματος “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος αναμένεται να ενισχυθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων από φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 1991 στους τομείς της αγροδιατροφής, της ενέργειας, των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, του περιβάλλοντος, των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, της υγείας, των φαρμάκων,  των υλικών και των κατασκευών.

Μάλιστα, οι επενδυτικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα έχουν επιχορηγούμενο προϋπολογισμό έως 60.000 ευρώ, ενώ αναφορικά με το ποσοστό της ενίσχυσης ορίζεται στο 100%! Το δε πρόγραμμα προβλέπει τη δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και το 40% της αναλογούσας Δημόσιας Δαπάνης έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής που θα προέρχεται από τραπεζικό ή άλλο δημόσιο χρηματοδοτικό ίδρυμα που βρίσκεται εγκατεστημένο στην Ελλάδα. Όσο για τη διάρκεια της υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Σημειώνεται δε, πως οι επιχειρήσεις που θα επιχορηγηθούν για τον παραγωγικό τους εξοπλισμό θα πρέπει να διατηρηθούν για τουλάχιστον 3 έτη από την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις