Αύξηση στα φορολογικά έσοδα των κρατών κυρίως από την εργασία και τον ΦΠΑ

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΟΟΣΑ σχετικά με έσοδα των κρατών προκύπτει ότι το 2015 ήταν μια χρονιά με ρεκόρ φόρων σε όλο τον κόσμο. To ποσοστό φόρου προς ΑΕΠ των χωρών του ΟΟΣΑ αυξήθηκε ελαφρώς το 2015, σε 34,3%, σε σύγκριση με 34,2% το 2014.

Αύξηση του μέσου φόρου ως προς το ΑΕΠ παρατηρήθηκε σε 25 από τις 32 χώρες του ΟΟΣΑ  το 2015, ενώ μειώθηκε σε 7 χώρες με τα φορολογικά έσοδα να μετατοπίζονται στους φόρους στην/από την εργασία και τον ΦΠΑ.

Το μερίδιο των φόρων εισοδήματος φυσικών προσώπων στο σύνολο των φορολογικών εσόδων συνεχίζει να αυξάνεται από την κρίση και μετά, ενώ το μερίδιο των εσόδων από εταιρικούς φόρους δεν έχει ακόμη ανακτηθεί στα προ της κρίσης επίπεδα. Οι φόροι εισοδήματος αυξήθηκαν στο 24% των συνολικών εσόδων το 2014, έναντι προ της κρίσης επίπεδα του 23,7% το 2007.

Το μερίδιο των εταιρικών φόρων ως προς το σύνολο των εσόδων το 2014 ήταν 8,8%, σε σχέση με 11,2% το 2007. Το μερίδιο των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στο σύνολο των εσόδων αυξήθηκε επίσης απότομα μετά την κρίση, από το 24,7% του συνόλου των φορολογικών εσόδων το 2007 σε 26,8% το 2009.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη συνολική φορολογία προς το ΑΕΠ το 2015 σε σχέση με το 2014, παρατηρήθηκαν στο Μεξικό και την Τουρκία, ενώ έντονες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις το 2015 παρατηρήθηκαν στην Ιρλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και το Λουξεμβούργο. Η πτώση στην Ιρλανδία οφείλεται στην αύξηση του ΑΕΠ το 2015, κυρίως λόγω της μεταφοράς των άυλων περιουσιακών στοιχείων στην ιρλανδική δικαιοδοσία από μια σειρά πολυεθνικών επιχειρήσεων. 

Όλα τα ευρήματα συνοπτικά:

  • Σε σύγκριση με το 2014, η μέση φορολογική επιβάρυνση στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε 34,3% το 2015. Αυτό ακολούθησε μια αύξηση 0,9 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2009 και 2014, αντιστρέφοντας την πτώση από 33,8% σε 32,4% μεταξύ του 2007 και του 2009.
  • Οι μεγαλύτερες αναλογικά φορολογικές αυξήσεις μεταξύ 2014 και 2015 ήταν στο Μεξικό (2,3 ποσοστιαίες μονάδες) και στη Τουρκία (1,3 ποσοστιαίες μονάδες). Άλλες χώρες με σημαντικές αυξήσεις ήταν η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία και η Σλοβακική Δημοκρατία (μεγαλύτερη από μία ποσοστιαία μονάδα).
  • Οι μεγαλύτερες μειώσεις μεταξύ 2014 και 2015 ήταν στην Ιρλανδία (5,1 ποσοστιαίες μονάδες), στη Δανία (3 ποσοστιαίες μονάδες) και την Ισλανδία (1,8 ποσοστιαίες μονάδες). Το Λουξεμβούργο έδειξε επίσης μια μείωση περισσότερο από μία ποσοστιαία μονάδα.
  • Η Νορβηγία κατέγραψε πτώση 4 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ 2007 και 2015, ενώ η Ελλάδα σημείωσε αύξηση 5,6 ποσοστιαίων μονάδων φτάνοντας το 36,8%.
  • Ιστορικά, ο δείκτης φόρων προς το ΑΕΠ αυξήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990, φτάνοντας στο 34% το 2000. Μειώθηκε ελαφρά μεταξύ 2001 και 2004, αλλά στη συνέχεια αυξήθηκε και πάλι μεταξύ του 2005 και του 2007 κατά μέσο όρο σε 33,8% προτού πέσει απότομα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
  • Η Δανία έχει το υψηλότερο ποσοστό φόρου προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ (46,6% το 2015), ακολουθούμενη από τη Γαλλία (45,5%) και το Βέλγιο (44,8%).
  • Μεξικό (17,4% το 2015) και Χιλή (20,7%) έχουν τα χαμηλότερα φορολογικά έσοδα προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ. Ακολουθούν η Ιρλανδία, η οποία έχει το τρίτο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ στο 23,6%, και την Κορέα σε 25,3%.
  • Τα στοιχεία για το 2014, το τελευταίο έτος για το οποίο είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, η κατανομή των εσόδων ανά κατηγορία φόρου, δείχνουν ότι τα έσοδα από τους προσωπικούς και εταιρικούς φόρους εισοδήματος συνεχίζουν να ανακάμπτουν μετά τις απότομες μειώσεις του 2008 και του 2009. Ωστόσο, το μερίδιο αυτών των φόρων στα συνολικά έσοδα παραμένει στο 33,7%, λίγο κάτω από το 36% το 2007.
  • Το 2014, το 24,3% των εσόδων των ομοσπονδιακών χωρών πηγαίνουν στις τοπικές κυβερνήσεις. Στην Ισπανία για παράδειγμα το 25% των εσόδων πάει στη κεντρική κυβέρνηση και το 11,7% στις τοπικές.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις