Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Αύξηση κατά 2,96% για τις δαπάνες Έρευνας και ανάπτυξης για το 2016

Την αύξηση του συνολικού ποσοστού δαπανών σε σχέση με το ΑΕΠ για Έρευνα και Ανάπτυξη για το 2016, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΕΚΤ, οι συνολικές δαπάνες έφτασαν τα 1754,2 εκατ. ευρώ για το 2016, από 1488,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015. Η αύξηση αυτή κατά 50,4 εκατ. ευρώ αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,96%. Σε σχέση με το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, το συνολικό ποσοστό δαπανών Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) ξεπέρασε, για πρώτη φορά, το 1% και έφθασε το 1,01% του ΑΕΠ για το 2016.

Η αύξηση των δαπανών Ε&Α έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του δείκτη «Ένταση Ε&Α» σε 1,01% το 2016 από 0,97% το 2015 (ποσοστό αύξησης 4,12%)

Να σημειωθεί εδώ πως η μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης να παραμένει η δημόσια χρηματοδότηση, ωστόσο  μεγάλη αύξηση καταγράφεται από ίδιες δαπάνες του ιδιωτικού τομέα, γεγονός που σηματοδοτεί με τρόπο απτό την εμπιστοσύνη που δείχνει στο οικονομικό περιβάλλον που διαγράφεται και στις προοπτικές που διανοίγονται.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη των δαπανών Ε&Α ανά τομέα έχει ως εξής:

 • στον τομέα των επιχειρήσεων (τομέας BES) το 2016 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 740,4 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 31,8% σε σχέση με το 2015.
 • στον κρατικό τομέα (τομέας GOV), το 2016 οι συνολικές δαπάνες σε Ε&Α ανέρχονται σε438,8 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -8,5% σε σχέση με το 2015.
 • στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τομέας HES) το 2016 οι συνολικές δαπάνες
 • Ε&Α ανέρχονται σε 559,4 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -13,1% σε σχέση με το 2015.
 • στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (τομέας PNP) το 2016 οι συνολικές δαπάνες Ε&Α ανέρχονται σε 15,6 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 18,3% σε σχέση με το 2015

Σε σχέση με τις πηγές χρηματοδότησης των δαπανών Ε&Α καταγράφονται τα ακόλουθα:

 • η χρηματοδότηση από τις επιχειρήσεις που διατέθηκε για δαπάνες Ε&Α ανεξαρτήτως τομέα εκτέλεσης το 2016 ανέρχεται σε 705,5 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31,9% σε σχέση με το 2015.
 • η χρηματοδότηση από το κράτος ανέρχεται σε 746,8 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -17,4% σε σχέση με το 2015.

Σε σχέση με τις κυριότερες επιμέρους πηγές που συγκροτούν την κρατική χρηματοδότηση τα στοιχεία έχουν ως εξής:

 • ο τακτικός προϋπολογισμός χρηματοδότησε το 2016 δαπάνες Ε&Α ύψους 547,5 εκατ.Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 23,7% σε σχέση με το 2015.
 • το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε το 2016 δαπάνες Ε&Α ύψους 101,6 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά -73,8% σε σχέση με το 2015.
 • οι λοιπές πηγές, κυρίως το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, χρηματοδότησαν το 2016 δαπάνες ύψους 97,6 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 33,4% σε σχέση με το 2015.

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από το εξωτερικό, η κύρια πηγή είναι τα προγράμματα Ε&Α της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι δαπάνες Ε&Α που χρηματοδοτήθηκαν το 2016 από την ΕΕ είναι 208,5 εκατ. Ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 21,9% σε σχέση με το 2015.

Οι κύριες πηγές χρηματοδότησης ανά τομέα εκτέλεσης έχουν ως ακολούθως:

 • οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του τομέα των επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται κατά 87,6% (648,5 εκατ. Ευρώ) από ίδια κεφάλαια.
 • οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του κρατικού τομέα χρηματοδοτούνται κατά 79,7% (349,9 εκατ. Ευρώ) από το κράτος (71,1% τακτικός προϋπολογισμός, 13,1% ΕΣΠΑ, 15,8% Λοιπές κρατικές πηγές).
 • οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρηματοδοτούνται κατά 65,3% (371,1 εκατ. Ευρώ) από το κράτος (80,5% τακτικός προϋπολογισμός, 8,9% ΕΣΠΑ, 10,6% Λοιπές κρατικές πηγές).
 • οι δαπάνες Ε&Α του έτους 2016 του τομέα ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων χρηματοδοτούνται κατά 43,8% (6,8 εκατ. Ευρώ) από το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις