Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

διαΝΕΟσις-ΙΟΒΕ: Το φορολογικό σύστημα της Ελλάδας είναι άδικο και αναποτελεσματικό!

Αν και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε καταλάβει πόσο “άκυρο” είναι το φορολογικό μας σύστημα, όλοι μένουμε με την απορία γιατί οι αρμόδιοι δεν κάνουν κάτι για να το βελτιώσουν, δίνοντας παράλληλα ώθηση στις στρατηγικές ανάπτυξης της χώρας (έχουμε αλήθεια;).

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις η οποία εκπονήθηκε απο το IOBE χαρτογραφεί, όπως αναφέρει στην εισαγωγή της, τα προβλήματα του ελληνικού φορολογικού συστήματος αλλά κάνει και τις σχετικές προτάσεις.

Το πρόβλημα

Το σύστημα φορολογίας εισοδήματος της Ελλάδας είναι άδικο και αναποτελεσματικό. Αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την επιχειρηματικότητα, αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει τις
οικονομικές ανισότητες, είναι υπερβολικά περίπλοκο, αλλάζει πολύ συχνά και είναι φτιαγμένο με τρόπο που διευκολύνει τη φοροδιαφυγή.

Το ΑΕΠ στην περίοδο 2008 – 2016 μειώθηκε 27% ενώ παράλληλα τα φορολογικά έσοδα του κράτους μειώθηκαν κατά 7% με την φορολογία να αυξάνεται και μάλιστα αρκετά.

Συγκεκριμένα μέσα σε 8 χρόνια:

⦁ Οι έκτακτοι άμεσοι φόροι αυξήθηκαν κατά 94%.
⦁ Τα έσοδα από φόρους στην περιουσία
επταπλασιάστηκαν.
⦁ Οι φόροι στην παραγωγή έφτασαν στο
16,1% του ΑΕΠ το 2015, από 12,7%.
⦁ Σήμερα η Ελλάδα είναι τρίτη στη λίστα με τα κράτη-μέλη της ΕΕ με τις υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, και μια από τις χώρες με τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

Σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις φορολογούνται με 29% στην Ελλάδα έναντι 22,5% ο μέσος όρος στην ΕΕ το 2016, ενώ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές το ποσοστό ξεπερνά το 50,7% το 2017, με το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό να είναι 49% στη Σουηδία!

Το 2015 το 88,2% των φορολογούμενων, που δήλωναν εισοδήματα κάτω των 25.000 ευρώ ετησίως, πλήρωναν το 32,7% των φόρων. Το υπόλοιπο 11,8% πλήρωνε το 67,3% των φόρων.
Η πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών (71%) και σχεδόν όλοι οι αγρότες (93%) δηλώνουν εισοδήματα μικρότερα των 9.000 ευρώ ετησίως.

Κι όμως, οι φόροι εισοδήματος στην Ελλάδα αποτελούν μόνο το 21% των συνολικών εσόδων από φόρους και εισφορές, τα περισσότερα έσοδα προέρχονται κυρίως από τους έμμεσους φόρους, όπως ο ΦΠΑ (41%), και από τις ασφαλιστικές εισφορές (35,2%) ενώ το 2015 ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων έφερε έσοδα ίσα με το 5,4% του ΑΕΠ -σχεδόν το μισό από ό,τι στις άλλες χώρες της ΕΕ.

Στην έρευνα επισημαίνεται και το πρόβλημα με τις συχνές αλλαγές του φορολογικού συστήματος: από το 2001 έως το 2015 ψηφίστηκαν 36 αμιγώς φορολογικοί νόμοι!

Οι προτάσεις

Μεταξύ άλλων οι υπεύθυνοι της έρευνας κάνουν τις ακόλουθες προτάσεις για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα:

  • Tη μείωση του ύψους (σε 20%-25%) και του πλήθους (σε δύο το πολύ) των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
  • Τη δραστική μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων το πολύ σε 20%.
  • Τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης με επανεξέταση επιχειρηματικών δαπανών που εκπίπτουν.
  • Τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
  • Τη μη επιβολή εκτάκτων ή πρόσθετων φόρων στα δηλωθέντα εισοδήματα.
  • Την περαιτέρω διάδοση χρήσης του πλαστικού χρήματος και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
  • Την εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων για την επιβολή κυρώσεων και την ταχεία επίλυση φορολογικών διαφορών.
  • Την αξιολόγηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας.
  • Τη διοικητική αναδιοργάνωση των φορολογικών αρχών με την ενίσχυση του αριθμού των εργαζομένων στον φορολογικό έλεγχο.
  • Τη δημιουργία ηλεκτρονικής φορολογικής διοίκησης.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις