Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

ΙΝ.ΒΙ.Σ.: Καινοτομία σε Industrial IoT, ΑΙ και 6G από την Πάτρα σε όλο στον κόσμο  

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ) Αθηνά, ιδρύθηκε το 1998 στην Πάτρα και αποτελεί ένα ερευνητικό ινστιτούτο που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επίδοσης των ελληνικών επιχειρήσεων και βιομηχανιών.

Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο (Ε.Κ) Αθηνά, και εστιάζει στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οι οποίες συνεισφέρουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό επιχειρήσεων, βιομηχανιών και οργανισμών.

Το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα, τα βιομηχανικά συστήματα παραγωγής,  τα ευφυή συστήματα, η ρομποτική, η κυβερνοασφάλεια, το 6G και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι οι βασικοί τομείς έρευνας του ΙΝ.ΒΙ.Σ. και “καυτοί” τομείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας και της παραγωγής σε όλο τον κόσμο.

Αποτελεί αναπόσπαστο μέλος ενός οικοσυστήματος τεχνολογίας και καινοτομίας στην Πάτρα. που αυτή τη στιγμή στεγάζει πολλές παγκόσμιες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Το ερευνητικό δυναμικό του ΙΝ.ΒΙ.Σ. περιλαμβάνει έντεκα ερευνητές, εικοσιένα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π από διάφορα Πανεπιστήμια της χώρας, δώδεκα μεταδιδακτορικούς ερευνητές και περισσότερους από ογδόντα συνεργαζόμενους ερευνητές, μηχανικούς και υποψήφιους διδάκτορες.

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για την παραγωγή καινοτομίας από τα ερευνητικά κέντρα και την αξία που προσδίδουν στο οικοσύστημα αλλά και στη χώρα, μιλήσαμε με τον Διευθυντή του ΙΝ.ΒΙ.Σ, καθηγητή Χρυστόστομο Στύλιο.

Startupper: Ποιοι είναι οι τομείς που επικεντρώνεται το ΙΝ.ΒΙ.Σ και πως συνδέονται με τους ερευνητές σας;

Χ. Στύλιος: Το Βιομηχανικό Διαδίκτυο των Πραγμάτων, τα Κυβερνοφυσικά Συστήματα, τα βιομηχανικά συστήματα παραγωγής,  τα ευφυή συστήματα και η ρομποτική αποτελούν την ιστορική ερευνητική δραστηριότητα του ΙΝ.ΒΙ.Σ., στην οποία επικεντρώθηκε τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Νέοι τομείς έρευνας προστέθηκαν στην πορεία όπως η κυβερνοασφάλεια, η προστασία δικτύων και υποδομών, τα αυτόνομα αλληλεπιδραστικά συστήματα, η μηχανική μάθηση και τα προηγμένα υλικά. Πρόσφατα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην έρευνα δικτυακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 5G & 6G και στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Μάλιστα, οι σύγχρονες εγκατεστημένες υποδομές αισθητηρίων και ενσωματωμένων συστημάτων που διαθέτει το ΙΝ.ΒΙ.Σ δημιουργούν μεγάλα δεδομένα, τα οποία τροφοδοτούν αλγορίθμους Μηχανικής Μάθησης και αποτελούν ένα ενοποιητικό στοιχείο σε πλειάδα περιοχών εφαρμογής, όπως η βιομηχανική παραγωγή, οι κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών, η αυτόνομη οδήγηση, η γεωργία ακριβείας, οι έξυπνες πόλεις, τα έξυπνα κτήρια, η προστασία και ασφάλεια υποδομών και συστημάτων, αλλά και οι τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, του πολιτισμού και του τουρισμού, περιοχές εφαρμογής των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του ΙΝ.ΒΙ.Σ.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι ένας ζωντανός οργανισμός, που αφουγκράζεται τις ανάγκες της βιομηχανίας, ακολουθεί τις παγκόσμιες τάσεις της έρευνας και εστιάζει σε τεχνολογίες αιχμής. Συνεπώς, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός, δεν μένει στάσιμος αλλά μεταβάλλεται ακολουθώντας τις επιταγές του περιβάλλοντός του. Έτσι λοιπόν, έχοντας πάντα ως γνώμονα την υποστήριξη της βιομηχανίας, οι ερευνητικές κατευθύνσεις/τομείς που δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο επηρεάζονται από τις διεθνείς τάσεις αλλά και τις ανάγκες του εθνικού και περιφερειακού οικοσυστήματος.

Οι έμπειροι και καταξιωμένοι ερευνητές του Ινστιτούτου, με τις γνώσεις και το ερευνητικό τους υπόβαθρο συμβάλλουν καταλυτικά και επαναπροσδιορίζουν τις κατευθύνσεις έρευνας που χαράζει το Ινστιτούτο ώστε να είναι παρόντες στις διεθνείς εξελίξεις σε τεχνολογίες αιχμής με εφαρμογή στο βιομηχανικό και επιχειρηματικό κλάδο.

Startupper: Μπορείτε να μας πείτε μερικά σημαντικά και καινοτόμα προϊόντα και έργα που έχετε αναπτύξει σε Ελλάδα και ενδεχομένως σε άλλες κοινοπραξίες στο εξωτερικό.

Χ. Στύλιος: Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. έχει σχεδιάσει και αναπτύξει σημαντικά συστήματα, υπηρεσίες και προϊόντα σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων του: στα κυβερνοφυσικά συστήματα, στο βιομηχανικό διαδίκτυο των πραγμάτων, στις βιομηχανικές εφαρμογές, στην κυβερνοασφάλεια και την ιδιωτικότητα, στα ψηφιακά δίδυμα, στα ευφυή δίκτυα και την έξυπνη διαχείριση ενέργειας, σε εφαρμογές έξυπνων πόλεων και έξυπνων κτιρίων, στα αυτόνομα διασυνδεδεμένα οχήματα, στην υγεία και σε θέματα πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής.

Παρακάτω, αναφέρονται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα ερευνητικών αποτελεσμάτων που πρόσφατα αξιολογήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εμπορικά αξιοποιήσιμα:

  1. Μια σουίτα καινοτόμων συνεργατικών κατανεμημένων και χαμηλού υπολογιστικού κόστους λύσεων υπολογιστικής νοημοσύνης και βελτιστοποίησης για την ανάλυση σκηνής και την ταυτόχρονη χαρτογράφηση, εκτίμηση θέσης ρομποτικών συστημάτων και την διαχείριση συμβάντων κυβερνοασφάλειας/ιδιωτικότητας. (Αναπτύχθηκε από ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ. υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ερευνών Δρ. Άρη Λάλου)
  2. Εργαλεία Παρακολούθησης του επιπέδου κυβερνοσφάλειας διασυνδεδεμένων κυβερνοφυσικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση αυτόνομων μονάδων ασφαλείας, που έχουν ενσωματωθεί στο υλικό (hardware) προκειμένου να είναι ανθεκτικά έναντι επιθέσεων από κβαντικούς υπολογιστές. (Αναπτύχθηκε από ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ. υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ερευνών Δρ. Απόστολου Φούρναρη)
  3. Μοντέλα και οπτικές διεπαφές αυξημένης εμβύθισης που υποστηρίζουν τη διαδραστική απεικόνιση, τη διαδραστική μάθηση και το συνεργατικό έλεγχο σε πραγματικό χρόνο σε μηχανές που λειτουργούν μέσα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. (Αναπτύχθηκε από ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ. υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή Ερευνών Δρ. Άρη Λάλου)

Startupper: Πως συνδέεται η έρευνα που γίνεται στα εργαστήρια σας με τις μεγάλες επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς.

Χ. Στύλιος: Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων πραγματοποιεί τόσο βασική όσο και εφαρμοσμένη έρευνα. Η τεχνογνωσία, η ερευνητική δραστηριότητα και τα καινοτόμα επιτεύγματα του ΙΝ.ΒΙ.Σ. γίνονται γνωστά στις επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο από την συμμετοχή του Ινστιτούτου σε εκθέσεις καινοτομίας, σε συνέδρια και στοχευμένες συναντήσεις με το βιομηχανικό κλάδο. Η αλληλεπίδραση με τις επιχειρήσεις είναι αμφίδρομη, καθώς πολλές φορές απευθύνονται στο ΙΝ.ΒΙ.Σ για λύσεις σε προβλήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αναζητώντας εξειδικευμένες απαντήσεις και συνεργασία, η οποία υλοποιείται είτε μέσω ανάθεσης/σύμβασης με το ΙΝ.ΒΙ.Σ. για την υλοποίηση συγκεκριμένου έργου, είτε μέσω της κοινής υποβολής προτάσεων έργων για χρηματοδότηση. Από την άλλη πλευρά και οι ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ. προσεγγίζουν τις επιχειρήσεις, παρουσιάζουν τις τεχνολογικές τους λύσεις, μεθοδολογίες  και  επιτεύγματα που ταιριάζουν στις ανάγκες των επιχειρήσεων οικοδομώντας με αυτό τον τρόπο νέες συνεργασίες.

Ένα ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιας συνεργασίας αφορά σε μια βιομηχανία της Δυτικής Ελλάδας με σημαντική κατανάλωση ενέργειας, η οποία απευθύνθηκε πρόσφατα στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. προκειμένου αυτό να αναπτύξει λύσεις ψηφιακών διδύμων, δηλαδή ενός συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης ενέργειας ώστε να προταθούν λύσεις βελτιστοποίησης και μείωσης της κατανάλωση ενέργειας. Μια άλλη επιχείρηση, ζήτησε τη συνεισφορά του ΙΝ.ΒΙ.Σ. για την κατασκευή ενός ρομποτικού συστήματος εξοπλισμένου με μηχανική όραση για τη συγκομιδή ελαιοκαρπών. Και στις δύο περιπτώσεις η συνεργασία έχει ξεκινήσει και τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι θα είναι άκρως επιτυχημένη.

Να σημειωθεί ότι οι ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ. προκειμένου να προβάλλουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα αξιοποιούν πλατφόρμες και εργαλεία, όπως το innovation-radar της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο οποίο υποβάλλουν αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αξιολογεί και  επιλέγει τις άριστες καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές που έχουν προοπτικές και μπορούν να συνεισφέρουν στην δημιουργία νέων αξιοποιήσιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Startupper: Πρόσφατα δημιουργήθηκε μια Spinoff εταιρεία από ερευνητές σας, μπορείτε να μας πείτε με τι ασχολείται, τις προκλήσεις στη πορεία αυτή και τι πρέπει να γίνει για να έχουμε περισσότερες Spinoffs, μια μπορούν να παράγουν μεγάλη αξία για όλα τα μέρη και τη χώρα.

Χ. Στύλιος: Η AviSense.AI είναι μία Spinoff εταιρία (τεχνοβλαστός), που ειδικεύεται στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων Μηχανικής Μάθησης για την αυτονομία των οχημάτων μέσω της χρήσης διαφορετικών τύπων οπτικής πληροφορίας. Πρόκειται για τον πρώτο τεχνοβλαστό που ιδρύθηκε από ερευνητές του ΙΝ.ΒΙ.Σ., γεγονός που μας καθιστά ιδιαίτερα υπερήφανους. Έναυσμα για τη δημιουργία του αποτέλεσε η διαπίστωση του τεχνολογικού κενού στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης με όραμα να ανοίξει ο δρόμος για την ασφαλή και αυτόνομη πλοήγηση των οχημάτων. Ο τεχνοβλαστός προέκυψε από την αξιοποίηση των ερευνητικών επιτευγμάτων που προήλθαν από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα, στα οποία συμμετείχαν σημαντικές εταιρίες από τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η ερευνητική ομάδα του τεχνοβλαστού  απαρτίζεται από στελέχη του ΙΝ.ΒΙ.Σ. του Ε.Κ Αθηνά και του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών (Ομάδα Οπτικοποίησης και Εικονικής Πραγματικότητας VVR), ερευνητές εξειδικευμένους σε διάφορους κλάδους, όπως η Μηχανική όραση, η Ανάπτυξη Λογισμικού, η Βαθιά Μάθηση και οι εφαρμογές Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας (AR/VR).

Η AviSense.AI διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία και επιδιώκει να προσφέρει υπηρεσίες, συστήματα και προϊόντα που αφορούν στην βελτιστοποίηση της συμπεριφοράς των αυτόνομων οχημάτων με τη σχεδίαση πορείας, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της οδικής κυκλοφορίας, προσομοιώσεις με χρήση προηγμένων προσομοιωτών αυτόνομης οδήγησης, διαισθητική αλληλεπίδραση AR/VR μεταξύ οδηγών/επιβατών και συνδεδεμένων/αυτόνομων οχημάτων, τεχνολογίες οι οποίες επιτυγχάνουν την αύξηση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στα συστήματα πλοήγησης.

Μέχρι πριν μια δεκαετία περίπου, η δημιουργία ενός τεχνοβλαστού  δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Το νομικό πλαίσιο, η γραφειοκρατία και η έλλειψη επαρκούς ενημέρωσης, αποτελούσαν τροχοπέδη στη δημιουργία Spinoff εταιριών από τους ερευνητές. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει και οι συνθήκες είναι περισσότερο ευνοϊκές για την επίτευξη αυτού του εγχειρήματος.  Η έρευνα πλέον μπορεί, πιο εύκολα και αποδοτικά, να αξιοποιείται επιχειρηματικά, να διασυνδέεται με τη παροχή καινοτόμων λύσεων και την παραγωγή ερευνητικών προϊόντων και υπηρεσιών, να παρέχει κίνητρα στους ερευνητές και να προσελκύει επενδυτές, αποτελώντας με αυτό τον τρόπο αναπτυξιακό εργαλείο για τη χώρα.

AviSense.AI: Ο νέος τεχνοβλαστός του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά»

 

Startupper: Οι ερευνητές δείχνουν ενδιαφέρον για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία Startups;

Χ. Στύλιος: Οι ερευνητές έχουν αντιληφθεί τη σημασία της δημιουργίας Spinoff εταιριών, τα οφέλη για τους ίδιους και για το Ινστιτούτο αλλά και για την επιχειρηματική ανάπτυξη και την εθνική οικονομία. Έχει πλέον υιοθετηθεί η κουλτούρα ότι μέσω των τεχνοβλαστών δίνεται η δυνατότητα στους ερευνητές να αναπτύξουν και να εκμεταλλευτούν εμπορικά την επιστημονική γνώση, που με κόπο και πολλές θυσίες παράγουν και έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που είναι βιομηχανικά και επιχειρηματικά αξιοποιήσιμα.

Πιστεύω ότι η περαιτέρω απλούστευση των διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας, η παροχή κινήτρων σε ερευνητές, ερευνητικές ομάδες και οργανισμούς, θα ευνοήσουν τις συνέργειες, θα ενισχύσουν θεσμικά την έρευνα που παράγεται στα ερευνητικά ιδρύματα και θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση τους. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα αναπτύσσονται συνεχώς σημαντικές εφευρέσεις, παράγεται διεθνώς πρωτοπόρα επιστημονική γνώση με σημαντική δυναμική εμπορικής αξιοποίησης στη διεθνή αγορά.

Στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης και των ερευνητικών επιτευγμάτων και οι ερευνητές ενθαρρύνονται να επιδιώκουν την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων ερευνητικών έργων και την επιχειρηματική τους αξιοποίηση. Μάλιστα, έχουν τεθεί στόχοι που αφορούν στην ίδρυση νέων τεχνοβλαστών ως άμεσο επακόλουθο επιτυχημένων ολοκληρωμένων ερευνητικών έργων και είμαι σίγουρος ότι οι στόχοι αυτοί τα επιτευχθούν άμεσα .

Startupper: Το Ερευνητικό Κέντρο Αθήνα δίνει μεγάλη έμφαση στη Τεχνητή Νοημοσύνη, εσείς πώς προσεγγίζετε το θέμα και πως αναμένεται να επηρεάσει το ερευνητικό σας έργο εν γένει.

Χ. Στύλιος: Το ΙΝ.ΒΙ.Σ. εστιάζει ιδιαίτερα στις τεχνολογίες της Βιομηχανίας 4.0. Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και συμβάλει στην βελτίωση της παραγωγής, στην αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων και στη δημιουργία ευφυών συστημάτων και προηγμένων τεχνολογιών.

Καθώς βρισκόμαστε στην αιχμή αυτής της τεχνολογικής εποχής, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές και πολύπλοκες. Ωστόσο, είναι προφανές ότι οποιαδήποτε σύγχρονη προσέγγιση στην εκμετάλλευση αυτού του πλούτου των τεχνολογιών αιχμής είναι διεπιστημονική και επιβάλλεται μια σύνθετη προσέγγιση των συστημάτων. Αισθητήρες και ενεργοποιητές σε διάφορα κυβερνοφυσικά συστήματα, βιομηχανικά ρομπότ και αυτόνομα οχήματα, ενσωματωμένα στοιχεία επεξεργασίας και μηχανοτρονικών στοιχείων, ασύρματες επικοινωνίες σε πραγματικό χρόνο, 5G/6G και IIoT, ανάλυση μεγάλων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, απειλές και αντισταθμιστικά μέτρα, επεξεργασία σήματος και μέθοδοι μάθησης, μηχανική όραση, μηχανική μάθηση και άλλοι αξιόπιστοι και επεξηγηματικοί αλγόριθμοι Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), μοντέλα υπολογιστών νέφους αποτελούν όλα τα μέρη και πτυχές του σύνθετου επιχειρηματικού περιβάλλοντος του αύριο.

Η σημαντικό τμήμα της ερευνητικής δραστηριότητας του ΙΝ.ΒΙ.Σ. εντάσσεται στην Τεχνική Νοημοσύνη ήδη από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του Ινστιτούτου. Να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι και το προσωπικό ερευνητικό μου ενδιαφέρον εστιάζει σε αυτή την κατεύθυνση με τη διδακτορική μου διατριβή και τη συνολική ερευνητική μου ενασχόληση να αφορά στα ευφυή συστήματα και την επεξηγήσιμη Τεχνητή Νοημοσύνη.

Στο ΙΝ.ΒΙ.Σ. συνεχίζουμε και επεκτείνουμε την βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε όλο το εύρος της Τεχνητής Νοημοσύνης,  εξασφαλίζουμε νέες διεθνείς συνεργασίες και πετυχαίνουμε την εφαρμογή τους σε νέα αντικείμενα και πεδία.

Startupper: Ποια τα επόμενα βήματα του ΙΝ.ΒΙ.Σ;

Χ. Στύλιος: Φέτος, το ΙΝ.ΒΙ.Σ. κλείνει 25 χρόνια συνεχούς έρευνας σε τεχνολογίες αιχμής με εφαρμογή στη βιομηχανία  και το επιχειρηματικό περιβάλλον, έχοντας πάντα ως οδηγό την καινοτομία και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας. Μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια το Ινστιτούτο πέρασε από πολλά στάδια αναζήτησης και δυσκολιών, που με την επιμονή και συνεχή προσπάθεια από τους εξαιρετικούς ερευνητές του και τις εκάστοτε διοικήσεις, κατάφερε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του και να εξελιχθεί σε ένα εθνικό σημείο αναφοράς σε θέματα βιομηχανικής έρευνας με ιδιαίτερη εστίαση στις τεχνολογίες που συνδέονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

Σήμερα, το ΙΝ.ΒΙ.Σ βιώνει μια περίοδο έντονης ανάπτυξης και επέκτασης. Τα τελευταία πέντε χρόνια το ΙΝ.ΒΙ.Σ. συμμετέχει σε 64 R&D έργα χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 εκατ.€. Πρόκειται για μια περίοδο ακμής, που το ανθρώπινο δυναμικό του ΙΝ.ΒΙ.Σ αυξάνεται συνεχώς και όλοι οι ερευνητές συνεργάζονται εντατικά για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων, που εστιάζουν στις προαναφερθείσες τεχνολογίες αιχμής ενώ παράλληλα συνεχίζουν τις δραστηριότητές τους για την υποβολή νέων προτάσεων και επίτευξη περισσοτέρων συνεργειών.

Στόχος του ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ερευνητική προσπάθεια των στελεχών του δίνοντας ιδιαίτερη  έμφαση στην κεφαλαιοποίηση των καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων που προκύπτουν από τα έργα μέσω πατεντών και Spinoff εταιριών. Άλλωστε, η διεθνής παρουσία του ΙΝ.ΒΙ.Σ με εργασίες και δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά και διεθνή συνέδρια συνηγορεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Αρωγό σε αυτή την προσπάθεια θα αποτελέσει το νέο κτίριο που πρόσφατα ξεκίνησε να κατασκευάζεται σε ιδιόκτητο οικόπεδο, δίπλα στις τωρινές εγκαταστάσεις του ΙΝ.ΒΙ.Σ. στο Επιστημονικό Πάρκο Πάτρας, με στόχο να στεγάσει το σύνολο του προσωπικού και τις δραστηριότητες του ΙΝ.ΒΙ.Σ./Ε.Κ Αθηνά, ενώ θα περιλαμβάνει και τις αναγκαίες εργαστηριακές υποδομές. Το νέο κτήριο θα αποτελέσει πρότυπο σε ότι αφορά στις σύγχρονες τάσεις κατασκευής βιοκλιματικών και ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, ενσωματώνοντας και τις αντίστοιχες ΤΠΕ, που σχετίζονται με την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο / διαχείριση κτηρίων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση, τεχνολογίες που περιλαμβάνονται στους ερευνητικούς άξονες του ΙΝ.ΒΙ.Σ. Στο νέο κτήριο θα δημιουργηθούν τόσο πειραματικά όσο και επιδεικτικά εργαστήρια, καθώς και εργαστήρια τύπου Living-Labs, που θα προσφέρουν επιπλέον δυνατότητες παραγωγής καινοτόμων ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων καθώς, επίσης, μελέτης και επίδειξης νέων τεχνολογιών, γεγονός που θα αποτελέσει εφαλτήριο για περαιτέρω βελτίωση της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του Ινστιτούτου .

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις