Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στη διαχείριση δικτύων 5G και 6G

Τα AI εργαλεία εκτιμάται ότι θα φέρον την «επανάσταση» στον τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών

Οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης αναπτύσσονται με ραγδαίους ρυθμούς, δημιουργώντας μεγάλα ερωτήματα για τις τεράστιες αλλαγές που αναμένεται να επιφέρουν σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους, αλλά και στην κοινωνία εν γένει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα AI εργαλεία θα φέρουν την «επανάσταση» σε αρκετούς τομείς της οικονομίας συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των ασύρματων τηλεπικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσφατα ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο MonB5G, το οποίο αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη (AI) για «έξυπνη», ευέλικτη και αυτοματοποιημένη διαχείριση των πόρων των δικτύων τεχνολογίας 5G και 6G. Πάμε όμως να γνωρίσουμε καλύτερα τι είναι οι τεχνολογίες 5G και 6G και το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συνδράμει στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

Οι απίστευτες δυνατότητες του δικτύου 5G σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνολογία 5G εάν συνδυαστεί με την τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα για πολλούς τομείς της οικονομίας, από την υγεία μέχρι την ψυχαγωγία.

Αναλυτικότερα, ο συνδυασμών των δύο αυτών τεχνολογιών μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη λειτουργική αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων που τις χρησιμοποιούν.

Για παράδειγμα, η τεχνολογία 5G βοηθάει στη γρήγορη μετάδοση της πληροφορίας, ενώ τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης ελαχιστοποιούν τη λειτουργική πολυπλοκότητα, χάρη στη χρήση πιο αποδοτικών αλγόριθμων. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι συσκευές που θα χρησιμοποιούν αυτές τις δύο τεχνολογίες θα είναι πιο γρήγορες, πιο παραγωγικές και πιο κερδοφόρες.

Τι είναι το 6G;

Η τεχνολογία του 6G αποτελεί τη νέα γενιά ασύρματων τηλεπικοινωνιών που θα αντικαταστήσει το 5G. Ειδικότερα, τα συγκεκριμένα δίκτυα θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν υψηλότερες συχνότητες από ότι τα σημερινά δίκτυα 5G, παρέχοντας σημαντικά μεγαλύτερο εύρος ζώνης και πολύ χαμηλότερες καθυστερήσεις. Όπως καταλαβαίνουμε η διαφορά στην ταχύτητα είναι πάρα πολύ μεγάλη με βάση τα σημερινά δεδομένα. Μιλάμε δηλαδή για χίλιες φορές μεγαλύτερες ταχύτητες και καθυστερήσεις απόκρισης κάτω από 1 millisecond.

6G και τεχνητή νοημοσύνη

Συγχρόνως, η τεχνολογία 6G αναμένεται να φέρει μεγάλες βελτιώσεις στον τομέα της φωτογραφίας, του βίντεο και των online παιχνιδιών. Σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης η υπολογιστική δύναμη των συστημάτων 6G θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Αυτό θα συμβεί κατά κύριο λόγο επειδή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να προσδιορίζει το ίδιο το σύστημα την καλύτερη τοποθεσία αναφορικά με τη μετάδοση των δεδομένων, την αποθήκευση και τον διαμοιρασμό τους.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα πρώτα δίκτυα τεχνολογίας 6G θα κάνουν την εμφάνισή τους εμπορικά το 2030. Στη χώρα μας θα πρέπει να υπολογίζουμε περίπου μια δεκαετία.

Το έργο MonB5G

Το έργο MonB5G χρησιμοποιεί τεχνικές AI για την αυτόνομη λειτουργία (zero-touch management) και ενορχήστρωση ενός μεγάλου αριθμού «τεμαχίων» δικτυακής υποδομής (network slices). Με την εφαρμογή αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, τα δίκτυα αποκτούν δυνατότητες αυτο-διάρθρωσης (self-configuration), αυτο-παρακολούθησης (self-monitoring), αυτο-ίασης (self-healing) και αυτο-βελτίωσης (self-optimization), χωρίς την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης.

Η έννοια «δικτυακός τεμαχισμός» (network slicing) αναφέρεται στον διαχωρισμό μιας εγκατάστασης εικονικού δικτύου σε πολλά παραμετροποιημένα και ανεξάρτητα μεταξύ τους τμήματα και την κατάλληλη, κατά περίπτωση, διάθεση δικτυακών πόρων για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση υπηρεσιών διαφορετικών απαιτήσεων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για κάθετες αγορές (vertical markets), καθώς επιτρέπει τη δημιουργία ανεξάρτητων δικτύων, που υποστηρίζονται από κοινές υποδομές.

Το κάθε network slice, υποβοηθούμενο από την τεχνητή νοημοσύνη, εξασφαλίζει την λειτουργία εφαρμογών έξυπνων πόλεων, επαυξημένης πραγματικότητας, τηλεϊατρικής κ.ά., που απαιτούν υψηλή χωρητικότητα και μηδενική καθυστέρηση (latency). Επιπλέον της παροχής αξιόπιστων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, η χρήση ΑΙ ενισχύει τα επίπεδα ασφαλείας των υποδομών και επιτρέπει την καλύτερη ενεργειακή απόδοση των δικτύων, εξοικονομώντας ενέργεια.

Ο ρόλος του Ομίλου ΟΤΕ

Στο πλαίσιο του έργου, ο Όμιλος ΟΤΕ συμμετέχει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών, στην περιγραφή της αρχιτεκτονικής, στην αξιολόγηση των απαιτήσεων των χρηστών και των επιχειρηματικών μοντέλων, καθώς και στην υλοποίηση δοκιμών για επιλεγμένες περιπτώσεις χρήσης. Παράλληλα, συμβάλλει στη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Το MonB5G συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου Horizon 2020. Συμμετέχουν 12 φορείς από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία, Πολωνία, Γερμανία, Κύπρος και Φινλανδία) και έχει συνολική διάρκεια 42 μήνες.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις