Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Επιστημονικό Πάρκο Πατρών: Οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα PoC

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 3ος κύκλος του προγράμματος Proof of Concept (PoC), μετά από ένα 2ήμερο αξιολογήσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών.

Συνολικά, υποβλήθηκαν 24 προτάσεις από όλη την Ελλάδα, υψηλού επιστημονικού υποβάθρου, μεγάλης εξωστρέφειας και με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης.

Στο έργο της Συμβουλευτικής Επιτροπής συνεπικούρησαν 51 αξιολογητές για την αξιολόγηση των προτάσεων, εκ των 84 καταγεγραμμένων στη Βάση Δεδομένων του προγράμματος, προερχόμενοι από τα ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και τον παραγωγικό τομέα τόσο της χώρας όσο & του εξωτερικού.

Η τελική αξιολόγηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής, πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Ακολούθησε με κάθε μια από τις 4 προκρινόμενες προτάσεις συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης / συνάντησης και αναδείχτηκαν προς χρηματοδότηση ύψους 50.000 ευρώ έκαστη οι ακόλουθες 2 προτάσεις:

Evenor
Tο Evenor προσφέρει έναν εμβιομηχανικό διαγνωστικό έλεγχο για αθλητές υψηλής μυϊκής καταπόνησης όπου συχνά υποφέρουν από μυϊκές βλάβες. Σκοπός του ελέγχου είναι η πρόληψη τραυματισμών και η διευκόλυνση της διαδικασίας αποκατάστασης.

Το συνοδευτικό λογισμικό Evenor βοηθά τους ειδικούς (γιατρούς) να προβλέπουν, με υψηλή ακρίβεια, τραυματισμούς σε αθλητές παρέχοντας πληροφορίες όπως 3D απεικόνιση, τοπολογία, ποσότητα και ποιότητα για μηχανικά μεγέθη συσχετιζόμενα με κριτήρια αστοχίας για τον κάθε αθλητή ξεχωριστά.

PhosPrint
Η PhosPrint P.C. είναι μία εταιρεία ανάπτυξης βιο-εκτυπωτών με λέϊζερ που ιδρύθηκε το 2019 ως τεχνοβλαστός του ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο Λεύκιππος. Το προϊόν της είναι ένας εκτυπωτής λέιζερ για την υψηλής χωρικής διακριτικής ικανότητας εκτύπωση κυττάρων, βιομορίων και φαρμάκων.

Ο εκτυπωτής είναι μοναδικός, ως ο πρώτος φορητός βιο-εκτυπωτής με λέιζερ και βρίσκεται στο επίπεδο προ-βιομηχανικού πρωτότυπου (TRL 6). Δύο δυνατότητες ανάπτυξης είναι η παραγωγή προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης και η παροχή άδειας χρήσης της τεχνολογίας σε βιο- αντιδραστήρια και κύτταρα.

Το έργο Proof of Concept

Το πρόγραμμα Proof of Concept του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών δίνει την δυνατότητα στους ερευνητές να προωθήσουν τις ερευνητικές τους ιδέες και να τις μετατρέψουν σε προϊόντα. Η διαδικασία υποβολής προτάσεων και αξιολόγησης πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες από εξειδικευμένα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ισραήλ. Το πρόγραμμα Proof of Concept υποστηρίζεται οικονομικά από Δωρητές και ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500.000 ευρώ ετησίως.

Για την έναρξη υποβολής προτάσεων του επόμενου κύκλου καθώς και γενικών πληροφοριών, επισκεφθείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα (www.psppoc.gr).

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις