Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Space Hellas: Σε πλήρη εξέλιξη το έργο των δακτυλικών αποτυπωμάτων

Η Space Hellas ανέλαβε, κατόπιν διαγωνισμού που διενήργησε η Κοινωνία της Πληροφορίας για λογαριασμό του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, και υλοποιεί το έργο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)”.

Ο χρόνος υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 19 μήνες και το συμβατικό τίμημα σε 6.848.506 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης (e-ΤΑΠ) πανελλαδικής εμβέλειας, που θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου / εξόδου – διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών, στις Περιφερειακές εγκληματολογικές υπηρεσίες, στις διευθύνσεις αλλοδαπών και στις κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις.

Το έργο έχει δύο κύριους στόχους: την αυτοματοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών δακτυλοσκοπικής εξακρίβωσης ταυτότητας – ταυτοποίησης ατόμου, και την εξερεύνηση και δακτυλοσκοπική έρευνα εγκληματιών, σε συμμόρφωση με τους Ευρωπαϊκούς κανόνες και λειτουργίες για την καταπολέμηση του εγκλήματος και δεύτερον τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, σε ότι αφορά την εξυπηρέτηση του πολίτη από το υπουργείο και τις άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υπηρεσιών, που αφορούν όλες τις εγκληματολογικές εφαρμογές στο πλαίσιο της δραστηριότητας του υπουργείου με τους συνεργαζόμενους εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, και τέλος την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Το συνολικό πληροφοριακό σύστημα θα αποτελείται από ένα κέντρο δεδομένων και 198 περιφερειακά σημεία. Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το Πληροφοριακό Σύστημα Διοικητικής Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του Πολίτη “Police on line”, με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης “ΣΥΖΕΥΞΙΣ”, καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπως της INTERPOL, του EURODAC, τα κεντρικά συστήματα – βάσεις δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ, το SIRENE (SIRPIT) και το EUROPOL.

Το έργο χρηματοδοτείται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις