Συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων σε Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος

Η «Μικροηλεκτρονική» έχει αναδειχθεί ως μία από τις στρατηγικές αλυσίδες αξίας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την οποία προετοιμάζεται το δεύτερο κατά σειρά Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (IPCEI). Σε αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, θα μπορούν να συμμετέχουν και ελληνικές επιχειρήσεις.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα δημοσιευθεί στο αμέσως προσεχές διάστημα, αποτελεί την πρώτη φάση για τη συμμετοχή των ελληνικών επιχειρήσεων στο IPCEI «Μικροηλεκτρονική».  Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν προτάσεις που να αφορούν στην αλυσίδα αξίας «Μικροηλεκτρονική» και να ικανοποιούν αφενός τους στόχους και τις προτεραιότητες που τίθενται με τη Διακήρυξη «Declaration: A European Initiative on Processors and semiconductor technologies» και αφετέρου τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης 2014/C 188/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οδηγίες σχετικές με την υποβολή των προτάσεων, θα περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν ως προς τη συμβατότητά τους με τα παραπάνω και, εφόσον ανταποκρίνονται, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στις επόμενες φάσεις σχεδιασμού και διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού έργου IPCEI (εντός του 2021), αρχής γενομένης με τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκή εκδήλωση δικτύωσης (match–making event), δεδομένου ότι ένα ολοκληρωμένο έργο IPCEI πρέπει να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός κράτη μέλη. Τα οφέλη του δεν πρέπει, άλλωστε, να περιορίζονται στα κράτη- μέλη που παρέχουν χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις τους που συμμετέχουν στο εν λόγω έργο, αλλά απαιτείται να διαχέονται σε σημαντικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ερωτήσεις στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής, Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected]

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις