Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεργάζεται με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Με στόχο τον σχεδιασμό και υλοποίηση της Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου

Στην υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας προχώρησαν την Πέμπτη 01 Απριλίου 2021 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), με στόχο τη θεμελίωση Δομής Μεταφοράς Τεχνολογίας στο ΕΛΜΕΠΑ, με έμφαση στην αναγνώριση και αξιοποίηση της νέας γνώσης που παράγεται στο Πανεπιστήμιο. Την προγραμματική συμφωνία υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ, καθ. Νικόλαος Κατσαράκης, και ο Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, κ. Παναγιώτης Καρνιούρας.

Η προγραμματική συμφωνία αφορά τη μεταφορά τεχνογνωσίας από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ του ΙΤΕ προς το ΕΛΜΕΠΑ σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και εξειδικευμένης συμβουλευτικής για την ανάπτυξη της καινοτομίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα που διεξάγεται στο ίδρυμα, καθώς και την ανάγκη υποστήριξης του ερευνητικού και ακαδημαϊκού δυναμικού του σε θέματα που αφορούν:

  • στην αξιοποίηση ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
  • στην ενημέρωση και συμβουλευτική για την προσέλκυση χρηματοδότησης για την έρευνα και την καινοτομία και
  • στην ανάπτυξη και υποστήριξη της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Η υλοποίηση των στόχων της συμφωνίας θα επιτευχθεί μέσω της δημιουργίας Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Υποστήριξης της Καινοτομίας στο ΕΛΜΕΠΑ, παρέχοντας στα μέλη της κοινότητας υπηρεσίες όπως:

  • Πληροφόρηση
  • Εκπαίδευση
  • Ανάπτυξη ικανοτήτων/δεξιοτήτων
  • Καθοδήγηση για την αξιοποίηση της νέας γνώσης

Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της μεταφοράς τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαθέτοντας 25ετή και πλέον εμπειρία και τεχνογνωσία, λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για την ερευνητική κοινότητα σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας σε εταιρείες, ιδρύματα, και οργανισμούς, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Αξία και στόχος της πρωτοβουλίας

«Η συνεργασία του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου με το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στοχεύει στην αναγνώριση και την αξιοποίηση της νέας γνώσης στο ΕΛΜΕΠΑ, με σκοπό την ανάπτυξη της καινοτομίας βάσει της έρευνας και των ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στο Πανεπιστήμιο. Το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞH θα παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη δημιουργία δομής υποστήριξης της ερευνητικής κοινότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δομής μεταφοράς τεχνολογίας στο ΕΛΜΕΠΑ. Μέσω αυτής της σημαντικής συμφωνίας με το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, αποσκοπούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την έρευνα στο ΕΛΜΕΠΑ και να επενδύσουμε στην ανάπτυξη καινοτομίας και τη μεταφορά τεχνολογίας», ανέφερε ο Νικόλαος Κατσαράκης, Πρύτανης του ΕΛΜΕΠΑ.

«Με τρόπο δομημένο και συστηματικό, τα δύο Ιδρύματα ευθυγραμμίζουν τις προτεραιότητές τους και επενδύουν σε κοινούς μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας και στρατηγικής πληροφόρησης. Η συνεργασία αυτή αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της σημασίας της νέας γνώσης και της προστιθέμενης αξίας που μπορεί η αξιοποίησή της να προσδώσει στην οικονομία και την κοινωνία», ανέφερε ο Παναγιώτης Καρνιούρας, Διευθυντής του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Η δομή υποστήριξης απευθύνεται τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρα στελέχη με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωσή τους, ενώ από τη δομή υποστήριξης μπορούν να επωφεληθούν Μέλη Δ.Ε.Π. ή/και ερευνητές με ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, στελέχη του Ε.Λ.Κ.Ε. και διαχειριστές ευρωπαϊκών έργων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις