Τα πάντα για την ελληνική Startup Σκηνή

Έγινε το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα

Με την προκήρυξη της πρώτης από τις δύο προσκλήσεις οι οποίες προορίζονται για να στηρίξουν τη δημιουργία και ανάπτυξη Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας από Ερευνητικά Κέντρα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, έγινε το πρώτο βήμα για την επίτευξη της αποτελεσματικότερης και ταχύτερης διάδοσης της τεχνολογίας στη χώρα μας.

Η πρόσκληση με τίτλο «ΑΞΟΝΑΣ Α: Ωρίμανση του Οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Ελλάδα», αφορά σε Ερευνητικούς Φορείς που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν τα πρώτα βασικά βήματα για τη δημιουργία ενός Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας, και υπόσχεται τη στήριξή τους με 15 εκατομμύρια ευρώ για την ωρίμανση του οικοσυστήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Σκοπός της Πρόσκλησης είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δομές, οι διαδικασίες και οι ανθρώπινοι πόροι που θα υποστηρίζουν τη Μεταφορά Τεχνολογίας σε Ερευνητικούς φορείς και ΑΕΙ στα οποία δεν λειτουργεί Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας για πάνω από ένα χρόνο ή/και δεν έχουν εγκεκριμένες διαδικασίες και πολιτικές για τη διαχείριση των δραστηριοτήτων Μεταφοράς Τεχνολογίας.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι επιμέρους στόχοι είναι να αναπτυχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες Μεταφοράς Τεχνολογίας που θα διασφαλίσουν και θα μεγιστοποιήσουν το όφελος για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες Μεταφοράς Τεχνολογίας (Εφευρέτες, Φορείς, Βιομηχανία, Οικονομία, Κοινωνία) και να υποστηριχθεί η δομημένη και ορθολογική διαδικασία αξιολόγησης και αξιοποίησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Απώτερος στόχος, είναι να γίνει δυνατή η χρηματοδότηση των δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας σε βάθος χρόνου, και η δημιουργία συνολικά πιο αποτελεσματικών δομών.

Σημειώνεται ότι η δεύτερη πρόσκληση (Άξονας Β) θα προκηρυχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα αφορά στα πιο ώριμα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνολογίας. Σκοπός είναι να επιτρέψει ην ταχύτερη ανάπτυξή τους, αλλά και τον συνδυασμό «δυνάμεων» μεταξύ τους, καθώς και τη στήριξη Γραφείων του Άξονα Α εν είδει «δικτύων συνεργασίας».

Το Υπουργείο προσδοκά ότι με αυτόν τον δομημένο τρόπο, τα αποτελέσματα της έρευνας θα συνδεθούν με την πραγματική οικονομία και μέσω της καινοτομίας θα ενσωματωθούν σε εθνικές ή διεθνείς αλυσίδες αξίας. Επιπλέον, επιδιώκει την ανάπτυξη περισσότερων πατεντών, οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν στη σύσταση Τεχνοβλαστών (Spin–Off) ή στην εμπορική αξιοποίηση των πατεντών (π.χ. Licensing) προς όφελος της κοινωνίας και των Ερευνητικών Φορέων.

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις