Οι τομείς που θα κατευθυνθούν τα 32 δισ. ευρώ του ταμείου ανάκαμψης

Τεράστιες επενδυτικές και αναπτυξιακές προσδοκίες καλλιεργεί η έγκριση από την Κομισιόν του δημιουργεί του ελληνικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Πρόκειται για κονδύλια ύψους 32,2 δισ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν τα 30,5 δισ. ευρώ που θα προέλθουν άμεσα από το Ταμείο και 1,7 δισ. ευρώ θα προέλθει από το πρόγραμμα ReactEU, που χρηματοδοτείται επίσης από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Επίσης, από τα 30,5 δισ. ευρώ που προέρχονται άμεσα από το Ταμείο, τα 17,8 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 12,7 δισ. ευρώ δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα, με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο.

Όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης εχθές στη παρουσίαση του προγράμματος τα παραπάνω κεφάλαια θα κινητοποιούσουν συνολικές επενδύσεις 100 δισ. ευρώ και θα δημιουργήσουν πάνω από 200.000 θέσεις εργασίας τα επόμενα επτά έτη.

Οι βασικοί τομείς που θα χρηματοδοτηθούν από το ελληνικό σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι:

 1. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους, που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 4,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 455 έργα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης για τα επόμενα 5 χρόνια (ενώ 105 έργα βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη). Οι δράσεις ξεδιπλώνονται σε δύο άξονες, καθώς περιλαμβάνουν:
  α) Έργα που επιλύουν τις μεγάλες εκκρεμότητες με το παρελθόν, όπως για παράδειγμα στην ψηφιοποίηση των εθνικών αρχείων
  β) Έργα που θα χτίσουν γέφυρες με το μέλλον, όπως η πρόταση για τους διαδρόμους 5G σε έκταση 2.000 χιλιομέτρων στους εθνικούς αυτοκινητοδρόμους καθώς και η ανάπτυξη ενός εθνικού προγράμματος μικροδορυφόρων.
  Έμφαση δίδεται στην ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης, της δικαιοσύνης, στις υπηρεσίες που παρέχει ο ΕΦΚΑ και στις αδειοδοτήσεις.
 2. Ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης. Το σχέδιο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τη στρατηγική για αριστεία και καινοτομία στα Πανεπιστήμια.
 3. Αναβάθμιση  των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.  Βασικά στοιχεία του σχεδίου θα είναι η ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας του ΟΑΕΔ με πλήρη ψηφιοποίηση των διαδικασιών αλλά και την ανάπτυξη δράσεων πρόσωπο με πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της εξατομικευμένης υποστήριξης των ανθρώπων που αναζητούν εργασία και της επένδυσης σε προγράμματα ιδιωτικής απασχόλησης για άνεργους εργαζόμενους με κίνητρα πρόσληψης.
 4.  Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τα έργα που έχουν σχεδιαστεί αποσκοπούν στην επέκταση της τουριστικής περιόδου και την επιτάχυνση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε περιοχές, υπηρεσίες και αγαθά που βρίσκονται στον πυρήνα της τουριστικής δραστηριότητας. Μεταξύ άλλων έγινε αναφορά στην ανάπτυξη του οινοτουρισμού και του αγροτουρισμού, που αποτελεί μέρος του Πράσινου Πυλώνα του προγράμματος. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο “Γαλάζιος”, ο οποίος αναφέρεται στον θαλάσσιο τουρισμό και περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής σε εγκαταστάσεις όπως λιμένες και μαρίνες, τη διαμόρφωση προσβάσιμων παραλιών, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη θάλασσα, όπως τα καταδυτικά πάρκα.
 5. Υποθαλάσσιες διασυνδέσεις. Ενσωματώνεται το σχέδιο για την υποθαλάσσια διασύνδεση του δυτικού και νότιου τμήματος των Κυκλάδων με το δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής χώρας και με το ήδη λειτουργικό δίκτυο των βόρειων Κυκλάδων. Το έργο προβλέπει την «ένωση» της Σερίφου, της Μήλου, της Φολεγάνδρου και της Σαντορίνης με το Λαύριο και τη Νάξο, η οποία αυτή τη στιγμή αποτελεί το νοτιότερο άκρο του κυκλαδίτικου δικτύου. Θα υλοποιηθεί μέσω της τοποθέτησης καλωδίων συνολικού μήκους 390 χιλιομέτρων και της κατασκευής τεσσάρων υποσταθμών, έναν σε κάθε νησί που θα ενταχθεί στο κυρίως δίκτυο.
 6. Οι αναδασώσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης και η Εμβληματική Επένδυση για την Πάρνηθα είναι οι  δύο «πράσινοι» πυλώνες του σχεδίου. Τα δύο έργα αποβλέπουν στην αποκατάσταση δασών, την τόνωση δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία της βιοποικιλότητας, ενώ πέραν του μεγάλου περιβαλλοντικού οφέλους θα συμβάλουν στην αντιπυρική προστασία.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας στηρίζει αποτελεσματικά την πράσινη μετάβαση

Η συμβολή του ελληνικού σχεδίου στην πράσινη μετάβαση ανέρχεται στο 38 % των συνολικών πιστώσεών του, ύψους 30,5 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 37 % που απαιτείται από τον κανονισμό RRF.

Τα μέτρα για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνουν 1,3 δισ. ευρώ για την ανακαίνιση περισσότερων από 100.000 κατοικιών με σκοπό την αύξηση της ενεργειακής τους απόδοσης και 264 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση περισσότερων από 8 000 σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και την αντικατάσταση 220 αστικών λεωφορείων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη με ηλεκτρικά οχήματα.

Περιλαμβάνουν επίσης επενδύσεις για τη στήριξη της περαιτέρω επέκτασης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της Ελλάδας και την κατασκευή διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των Κυκλάδων και της ηπειρωτικής χώρας.

Περαιτέρω επενδύσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας της Ελλάδας για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης πυρκαγιών, και τη στήριξη εθνικού προγράμματος αναδάσωσης με σκοπό την ενίσχυση της προστασίας της φύσης και της βιοποικιλότητας.

Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο θα διασφαλίσουν ότι τα μελλοντικά σχέδια αστικής ανάπτυξης θα περιλαμβάνουν ειδικό κεφάλαιο για μέτρα προσαρμογής ώστε να ενισχύεται η συνολική ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή για όλους τους δήμους της Ελλάδας.

Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας συμβάλλει αποτελεσματικά στην ψηφιακή μετάβαση

Η συμβολή του ελληνικού σχεδίου στην ψηφιακή μετάβαση ανέρχεται στο 23,3 % των συνολικών πιστώσεών του, ύψους 30,5 δισ. ευρώ. Το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το ελάχιστο όριο του 20 % που απαιτείται από τον κανονισμό RRF.

Τα μέτρα για τη στήριξη της ψηφιακής μετάβασης της Ελλάδας περιλαμβάνουν 231 εκατ. ευρώ για την παροχή κουπονιών για αγορά ταμπλετών/φορητών υπολογιστών σε περίπου 600 000 μαθητές και φοιτητές από οικογένειες χαμηλού εισοδήματος, καθώς και για την εγκατάσταση 40 000 διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε σχολεία. Περαιτέρω 1,3 δισ. ευρώ διατίθενται για διάφορα έργα με στόχο την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης έξυπνων πόλεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πρόσθετη χρηματοδότηση προορίζεται ειδικά για ψηφιακές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αύξηση της αποδοτικότητας βασικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης, της δικαιοσύνης, της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας, της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών απασχόλησης. Περιλαμβάνονται σημαντικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις για την επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας, ιδίως δικτύων 5G και οπτικών ινών, και της χρήσης διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών για την υποστήριξη υπηρεσιών ασφαλούς συνδεσιμότητας.

Μέτρα ψηφιακής αναβάθμισης δεξιοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αναμένεται να συμβάλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ του πληθυσμού και στη μείωση των αναντιστοιχιών δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας.

Οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό σχετίζονται με την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και της ευρυζωνικής κάλυψης, την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και βασικών τομέων της οικονομίας και την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και ψηφιακών δεξιοτήτων.
Το σχέδιο προβλέπει μέτρα για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, μεταξύ άλλων, για τις ΜμΕ, τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την τόνωση των επιδόσεων έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη σύνδεση δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος.

Όσον αφορά στις πολιτικές για την επόμενη γενιά, οι μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αποσκοπούν στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των υποδομών και στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για τους νέους, ενώ άλλα μέτρα εστιάζουν στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

 

Μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις